Forsebron byggs om till det bättre


2022-08-11

Bild: Forsåker

Den 15:e augusti 2022 startar arbetet med att bygga om den gamla Forsebron. Den nya bron blir bredare och får en rakare sträckning som gör det lättare och säkrare att gå, cykla, åka buss och bil över bron. Innan den nya bron är på plats kan det bli stökigt för de som rör sig i området när bron stängs av.

Ombyggnationen av Forsebron är en del av det stora arbetet med att rusta upp forsen i Kvarnbyn och Forsåker. Upprustningen görs för att minska risken för översvämningar, göra vattnet mer tillgängligt och förbereda för vattenkraft.

Arbetet med bron är omfattande med många delar.

– Vi kommer riva den befintliga bron och grundlägga för de nya rören som ska ned under bron. Vi kommer också renovera dammen intill. Sedan bygger vi upp en ny bro från grunden, berättar Mattias Andersson, Projektledare på Mölndals stad.

Den nya bron kommer bli bättre med en rakare sträckning som gör det lättare och säkrare att ta sig över forsen.

– Det kommer att vara lite stökigt för de som rör sig i området under byggnationen. Bron kommer att vara avstängd i uppemot ett år. Men när arbetet är klart kommer det att bli en betydande förbättring, säger Mattias.

Under byggtiden kommer bil- och kollektivtrafiken att ledas om. För gående och cyklister kommer det finnas en temporär gång- och cykelbro alldeles intill Forsebron.


Källa: Forsåker