Regeringen förlänger obligatoriska kontroller vid resa med passagerarfartyg


2022-08-12


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20220309150924-df93a67/www/se/include/print_article_content.php on line 297

Regeringen har beslutat att förlänga kravet på utökade id-kontroller vid resa med passagerarfartyg till och med den 31 december 2022.


– Vi måste kunna säkerställa ordning och reda och att fartygen har kontroll över vilka passagerare som finns ombord. Det är viktigt för att kunna garantera säkerheten till sjöss, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Under våren 2022 skärptes kravet på id-kontroller vid resor med passagerarfartyg, så att passagerare alltid ska styrka sin identitet. Tidigare krävdes kontroll av id-handlingar enbart om det fanns skäl att anta att uppgifterna som lämnats var oriktiga.

Reglerna om utökad id-kontroll gäller till den 1 september 2022 och förlängs nu till och med den 31 december 2022, och gäller som tidigare både till och från Sverige.


Källa: Infrastrukturdepartementet