Karlskogas nya konstverk på plats – ska minska skräpet i dagvattenbrunnarna


2022-08-20

Gatumålningen väcker uppmärksamhet med sin 3D-effekt.
Bild: Karlskoga Energi & Miljö
Gatumålningen väcker uppmärksamhet med sin 3D-effekt.

Sittande är Robert Forsberg tillsammans med Marie Andersson på Karlskoga Energi & Miljö och Johan Malmberg på Bulldozer kommunikationsbyrå.
Bild: Karlskoga Energi & Miljö
Sittande är Robert Forsberg tillsammans med Marie Andersson på Karlskoga Energi & Miljö och Johan Malmberg på Bulldozer kommunikationsbyrå.

En sjö mitt på gågatan skapar uppmärksamhet utanför biblioteket i centrala Karlskoga. Konstverket med 3D-effekt illustrerar att skräp som kastas ner i gatubrunnar åker rakt ut i våra sjöar.

Verklighet möter fiktion när en riktig gatubrunn ramas in av en målning av sjön Möckeln. Problemet som illustreras är att fimpar, snus och annat skräp som kastas här inte passerar reningsverket utan åker rakt ut i närmsta vattendrag och förgiftar sjöarna där vi fiskar och badar.

Bakom konstverket står Karlskoga Energi & Miljö tillsammans med konstnären Robert Forsberg, Super G, och Bulldozer kommunikationsbyrå.

– Vi har fått fantastiskt fin respons hittills och budskapet verkar ge den effekt av ny insikt som vi vill åt. Många vet inte vilken påverkan det har att kasta fel. Värsta boven är kadmium som finns i fimpar och snus, det rubbar ekosystemet och skadar vår hälsa, säger Peter Jarl, kommunikationschef på Karlskoga Energi & Miljö.


Källa: Karlskoga Energi & Miljö