Dalabanan rustas – tågtrafiken stängs i 10 dagar


2022-09-15

Järnväg Dalarna.
Bild: Göran Fält
Järnväg Dalarna.

Trafikverkets arbete med att modernisera och rusta upp Dalabanan går nu in i en intensiv period. Tågtrafiken mellan Avesta Krylbo och Borlänge stängs av 30 september-9 oktober.

Trafikverket moderniserar och rustar upp Dalabanan mellan Uppsala och Mora. Resultatet blir kortare restider för att kunna öka person- och godstrafiken. Satsningarna görs för att kunna möta efterfrågan på smidiga och hållbara resor och transporter.


Smarta möten- kortare restid och fler tåg
Flera mötesstationer, som finns ute längs banan, och tågstationer byggs om så att två tåg kan mötas, för att få så kallade samtidiga infarter. Dessa gör att fler tåg kan trafikera Dalabanan och dessutom snabbare än i dagsläget.

Samtidiga infarter finns nu i Snickarbo, Vikmanshyttan och Rosshyttan. Trafikverket fortsätter nu och bygger sådana i Hedemora och Säter. Det planeras även för en samtidig infart i Gustafs.

En ny mötesstation tas nu i bruk vid Lustån, söder om Hedemora. Mindre järnvägskorsningar stängs och byggs bort för att få en säkrare omgivning vid järnvägen.


Många stora arbeten samtidigt

Just nu pågår det en hel del arbeten längs Dalabanan. Bland annat i Hedemora och Säter. För att påverka tågtrafiken så lite som möjligt genomför Trafikverket flera stora åtgärder samtidigt. Tågtrafiken mellan Avesta Krylbo och Borlänge stängs av från den 30 september fram till och med den 9 oktober. Information om ersättningstrafik fås av tågföretag som trafikerar sträckan.


Åtgärder 30 september–9 oktober:
Hedemora:
• Järnvägsövergången vid Sturegatan stängs och byggs bort för att göra det möjligt att förlänga mötesspåren från stationen.
• Spårväxlar byts ut till moderna och effektivare växlar.


Säter station:
• En gångtunnel till den nya perrongen lanseras på plats.
• En gång- och cykeltunnel lanseras vid Myntvägen.
• Nya kontaktledningar och spårväxlar.
• Nya spår på bangården.


Under hela september månad kommer stora mängder schaktmassor att tas bort vid arbetsområdet.


2 miljarder fram till 2030
Trafikverket planerar och genomför åtgärder på Dalabanan för närmare två miljarder fram till år 2030.

– Det här är bara början. Från 2024 ska många stora förbättringar genomföras. Bland annat ska spåret mellan Uppsala och Avesta Krylbo bytas ut till ett nytt och på flera platser rustar vi upp kontaktledningarna, järnvägens elledningar, säger Agneta Frejd, åtgärdsplanerare på Trafikverket.


Källa: Trafikverket