Nio nya trafiksäkerhetskameror i Jämtland ska rädda liv


2022-09-20

Bild: Trafikverket

Nu sätter Trafikverket upp nio trafiksäkerhetskameror längs E45 i Östersunds kommun. Syftet är att människor inte ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken.

Hastigheten är den faktor som har störst betydelse för hur allvarliga följder en trafikolycka får. Trafiksäkerhetskameror bidrar till sänkt hastighet, vilket räddar liv. Lägre hastighet innebär dessutom mindre utsläpp av koldioxid.

– Trafiksäkerhetskamerorna i landet räddar cirka 20 liv per år och fler än 70 personer per år från att bli allvarligt skadade i trafiken. Vi vill inte att någon ska behöva åka fast för fortkörning, men vi gör allt vi kan för att människor inte ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken, säger Gabriella Gulliksson, utredare trafiksäkerhet på Trafikverket.


Placeringar
På följande platser sätts nio kameror upp under de kommande två veckorna:

E45 Hackås- Brunflo:
• Månsta, riktad mot norrgående trafik
• Månsta, riktad mot södergående trafik
• Skute, riktad mot norrgående trafik
• Tand, riktad mot norrgående trafik
• Gottand, riktad mot södergående trafik
• Haxäng, riktad mot södergående trafik
På sträckan planeras uppsättning av ytterligare två kameror, en i Fåker och en i Ångsta. Datum för detta är ännu inte bestämt.


E45 Östersund – Lit:
• Kläppe, riktad mot norrgående trafik
• Kläppe, riktad mot södergående trafik
• Nyvik, riktad mot norrgående trafik
På sträckan planeras uppsättning av ytterligare tre kameror, en i Sjörtjärnen och två i Hökbäck. Datum för detta är ännu inte bestämt.

När samtliga kameror är på plats finns det 105 kameror i drift i Jämtlands län.

Kamerorna placeras på vägar med mycket trafik, höga hastigheter och hög olycksrisk. Alla kameror placeras synligt. I varje kamera finns ett system som mäter fordonets hastighet med hjälp av radar. Endast de som kör för fort fotograferas och registreras.

Planeringen och placeringen av trafiksäkerhetskameror baseras på Trafikverkets och Polisens erfarenhet och kunskap om att just kameror är ett bra verktyg för att dämpa hastigheten på en specifik sträcka. Myndigheterna väljer tillsammans ut lämpliga sträckor och platser där den största effekten kan uppnås, ur ett trafiksäkerhetsperspektiv.


Trafikanterna förstår att kamerorna räddar liv
Den viktigaste framgångsfaktorn för trafiksäkerhetskamerorna är att trafikanterna förstår att kamerorna räddar liv. Trafikverkets undersökningar visar att drygt 70 procent av svenskarna har en positiv inställning till trafiksäkerhetskamerorna. Den positiva inställningen har varit på en hög nivå sedan starten 2006.


Fakta om trafiksäkerhetskamerorna
• Cirka 2300 trafiksäkerhetskamerorna finns idag (årsskiftet 2021/2022) på de statliga vägarna och de räddar ungefär 20 liv per år. Dessutom räddas fler än 70 personer per år från att bli allvarligt skadade i trafiken.
• Alla kameror placeras synligt och är väl skyltade.
• Trafiksäkerhetskamerorna innehåller både kamera och radar.
• Endast de som kör för fort fotograferas.
• Alla kameror är direktkopplade till Polisen.
• Kamerorna fungerar både dag och natt, under hela året.


Källa: Trafikverket