Barnens syn på trafikmiljön i Brunflo


2022-09-20

Bild: Coombesy/Pixabay

Hur påverkas barn och unga i Brunflo av järnvägen och E14/E45? Hur kan det bli lättare att passera spåret och vägen? Det vill Trafikverket ta reda på när Mittbanan och E14 utreds som barriär i Brunflo.

Mittbanan och väg E14 går genom Brunflo och bildar en barriär centralt i tätorten. Trafikverket genomför nu en åtgärdsvalsstudie för att bättre förstå vilka brister och behov som finns kopplat till Mittbanan och E14. Förslag till åtgärder ska också tas fram.

Infrastrukturen påverkar barns möjlighet att ta sig på egen hand till skola och aktiviteter. Därför vill Trafikverket förstå hur de påverkas av järnvägen och vägen idag. Hur rör de sig längs och tvärs Mittbanan och E14? Vilka platser i Brunflo vistas de på i sin vardag? Trafikverket vill också veta vad de tycker är viktigt när de passerar järnvägen och vägen. Vad tycker de att Trafikverket ska tänka på när förbättringar planeras?


Dialog på skolan
För att få en bild av barnens behov i trafikmiljön vill Trafikverket ha en dialog med dem. Föräldrar till skolelever i Brunflo har i dagarna fått hem information om detta. Barnen kommer att intervjuas i en mindre grupp och få titta på en stor karta. Dialogerna sammanställs helt anonymt.

– Barnperspektivet är viktigt för oss. Vi pratar med barnen eftersom vi vet av erfarenhet att man kan få viktig ofiltrerad information när man pratar direkt med dem i stället för via vuxna, säger Jan Lindgren, senior utredningsledare på Trafikverket Region Mitt.


Barnen - en del i arbetet med planeringen
En åtgärdsvalsstudie är ett arbetssätt som grundar sig på dialog med bland annat kommuner och regioner. Förutom barnen så ska Trafikverket även intervjua äldre, företagare och idrottsklubbar för att få en bild av hur deras behov ser ut och var de upplever att det finns brister. En åtgärdsvalsstudie görs tidigt i planeringen för att få en helhetsbild och hitta hållbara förslag på åtgärder.


Källa: Trafikverket