AFRY har fått i uppdrag att projektera tre av Trafikverkets trafikcentraler


2022-10-04

Bild: Johannes Plenio/Pexels

På uppdrag av Trafikverket ska AFRY projektera trafikcentralerna i Göteborg, Malmö och Gävle. Bakgrunden är att anpassa lokalerna för att införa Sveriges nya tågledningssystem och att samla styrning av trafik på väg och järnväg i samma lokaler. AFRYs uppdrag innebär bland annat framtagning av system- och bygghandlingar för de nya trafikcentralerna och energieffektivisering av byggnaderna.

Genom ombyggnad, tillbyggnad och nybyggnad av trafikcentralerna ska ett enhetligt trafikstyrningssystem kunna införas i hela landet. I Göteborg gäller det en ombyggnad, i Malmö en nybyggnad och i Gävle en till- och ombyggnad. Syftet är också att förbättra den fysiska säkerheten i byggnaderna, höja standarden för arbetsmiljön i lokalerna och uppnå flexibilitet i verksamheten.

I AFRYs uppdrag ingår, förutom projektering av systemhandling och bygghandling, att energieffektivisera byggnader.

– Vi är väldigt stolta över att vi vinner ett så här prestigefullt uppdrag, som omfattar flera discipliner inom AFRY. Givetvis känns det viktigt att bidra till att minska klimatavtrycket genom att optimera och energieffektivisera dessa tre trafikcentraler så att de blir så hållbara som möjligt utifrån energiåtgång, materialval, arbetsmiljö, effektivitet och säkerhet, säger Mattias Andreassen, affärsområdeschef på Buildings på AFRY.

I projektet kommer Gottlieb Paludan Architects, del av AFRY, ha en stor och viktig del i uppdraget.

– Vi ser fram emot att få bidra med vår erfarenhet och expertis i utformandet av trafikcentraler i Sverige. Vi har arbetat med flera liknande uppdrag i Danmark med mycket gott resultat, med nöjda kunder och minskat klimatavtryck. Nu fortsätter vi resan och bidrar till mer hållbara transporter i Sverige, säger Mette Lyng Hansen, CEO på Gottlieb Paludan Architects.


Källa: AFRY