NRC Group Sverige vinner stort kontaktledningsprojekt


2022-11-03

Bild: Theresa Flodman

NRC Group Sverige har tilldelats projektet Kville-Uddevalla, KTL-upprustning Etapp 1, där anbudssumman uppgår till 134 miljoner kronor.
– Jag är jättestolt över att vi har tagit hem det här projektet, säger Bengt Svanberg, Affärsområdeschef Projekt.

Uppdragsgivare är Trafikverket, och arbetet utförs mellan januari 2023 till och med april 2024. Projektet består främst av mark- och kontaktledningsarbete: Befintlig kontaktledningsanläggning på sträckan Kville-Uddevalla ska ersättas med ny AT-anläggning på cirka 36 000 meter. Det är 940 nya kontaktledningsfundament som ska sättas, varav 167 stycken borrade fundament. Övrig BEST-anläggning ska också anpassas till det nya AT-systemet.

– Det här är en riktig höjdarvinst för vårt duktiga gäng, och vi ser fram emot att bidra till ökad drift- och trafiksäkerhet på sträckan, avslutar Bengt.


Källa: NRC Group