Snabb insats av Peab Asfalt på Johanneshovsbron


2022-11-23


Tidigt i höstas genomförde Peab Asfalt det komplexa arbetet med att ge Johanneshovsbron ny beläggning. Den långa och smala bron är en viktig genomfartsled för trafiken i centrala Stockholm, vilket ställde stora krav på logistiken.

– Det var komplicerat på flera sätt. Bron är 756 meter lång och knappt 18 meter bred, vilket var utmanande. Det var framför allt viktigt att jobba snabbt eftersom vi arbetade nattetid med att fräsa upp den gamla asfalten och sedan lägga ny asfalt så att den hann svalna innan morgontrafiken släpptes på, säger Daniel Bringner, biträdande arbetschef på Peab Asfalt.

Arbetet pågick under fyra nätter i slutet av augusti. Viktigast var att inte störa morgonrusningen på den väl använda genomfartsleden.

– Det var kritiskt att hålla schemat, vilket vi också gjorde tack vare god planering och rutinerade medarbetare på plats. Vi har lång erfarenhet av att jobba med allt ifrån flygplatser och hamnar till småvägar och Europavägar, säger Daniel Bringner.

Totalt lades 1000 ton ECO-Asfalt ut, vilket gav en koldioxidreducering på 20 ton jämfört med konventionell asfalt.

– Med ECO-Asfalt minskar vi vår klimatpåverkan utan att slutproduktens egenskaper påverkas, avslutar Daniel Bringner.


Källa: Peab Asfalt