Swedavia utses till ett av Europas ledande företag inom mångfald


2022-11-23

Swedavia-medarbetare vid Umeå Airport.
Bild: Felix Odell
Swedavia-medarbetare vid Umeå Airport.

För andra året i rad utnämns Swedavia till ett av de företag i Europa som ligger i framkant när det gäller mångfaldsfrågor. Swedavia placeras på listan över de 800 ledande företagen inom mångfald i Europa, enligt en undersökning som Financial Times låtit göra.

– Vi är övertygade om att mångfald på alla nivåer inom organisationen berikar och vi arbetar aktivt med att skapa och bibehålla en inkluderande företagskultur. Att vi är ett av 800 företag som valts ut bland 20 000 granskade i Europa motiverar oss att fortsätta vårt arbete ytterligare för att stärka Swedavias ställning som ett inkluderande företag som inte bara accepterar, utan värdesätter människors olikheter och skilda perspektiv. Mångfald inom kön, ålder, etnicitet, funktionsvariation och sexuell läggning är förstås något som behöver synas i organisationen och i sammansättningen av arbetsgrupper på alla nivåer, från operativa arbetsgrupper till ledningsgrupper, säger Marie Wiksborg, direktör Affärsstöd på Swedavia.

I topp vad det gäller upplevd mångfald i Europa, inom samtliga sektorer, hamnar det tyska elektronikföretaget Infineon. Företaget skrev under sin mångfaldsstadga 2007 och har byggt vidare på sin mångfaldsstrategi sedan dess. På första plats inom kategorin transport och logistik hamnar det holländska företaget GVB som driver kollektivtrafiken i Amsterdam. Av svenska företag placerar sig Swedavia på plats nummer två inom kategorin transport och logistik.


Källa: Swedavia