Amsterdams flygplats Schiphol börjar köra sina markfordon och maskiner på förnybar diesel


2023-01-18

Bild: Neste MY

Från och med januari 2023 kommer alla dieseldrivna markfordon och maskiner på Amsterdams flygplats Schiphol att köras på Neste MY Förnybar Diesel, även känd som HVO100, som framställs på 100 procent förnybara råvaror.

Det finns idag runt 1 900 dieseldrivna markfordon på Schiphol flygplats. Det rör sig om många olika typer av fordon. Från bilar, skåpbilar, pushbacktruckar och truckar till fordon för mer specialiserade marktjänster, som transportbandlastare, pall- eller containerlastare, cateringlyftar, flygbränsleautomater, passagerartrappor och markhanteringsenheter.

KLM Equipment Services (KES) levererar bränsle till alla fordon och maskiner på Schiphol och har en bränslestation på flygplatsen och tre tankbilar som är i bruk alla dagar i veckan. Neste MY Förnybar Diesel levereras till KES via Nestes partner EG Group.

– För närvarande går 40 procent av flygplatsens motoriserade utrustning på elektricitet. Och den siffran kommer att öka under de närmaste åren. Men för ett antal tunga specialfordon är det en teknisk utmaning att utveckla ett batteri med den nödvändiga kapaciteten som även kan laddas tillräckligt snabbt. Därför är det i nuläget en bra lösning att använda Neste MY Förnybar Diesel, säger Paul Feldbrugge, ansvarig för nollutsläppsprogrammet på KES.

– KLM KES är redan kund till EG Group inom segmentet smörjmedel. Nu breddas detta samarbete ytterligare med leveranser av Neste MY Förnybar Diesel. Vi är mycket nöjda med att KLM KES har valt att använda Nestes förnybara diesel som lösning på flygplatsen och att EG Group kan vara med och bidra till att det blir av, säger Rob Wemekamp, B2B Sales Manager, EG Group.

– Detta är ett stort steg på vägen mot en markhantering med nettonoll utsläpp till 2030. De fordon som det idag inte finns något el- eller vätgasalternativ för kan köra på förnybar diesel, HVO100. Alla som arbetar ute vid flygplanen med att exempelvis transportera ut last till planen använder det, några exempel är Aviapartner, dnata, Menzies, Swissport, KLM Ground Services och Viggo. Det är en utveckling som vi uppskattar. Alla aktörer fortsätter även att öka andelen elfordon på Schiphol, vilket också är viktigt. Som ett led i detta kommer vi att göra en stor utbyggnad av antalet laddstationer, säger Denise Pronk, ansvarig för hållbarhet på Royal Schiphol Group, som utför arbetet på Schipols flygplats.

– I och med att KLM Equipment Services nu börjar använda vårt Neste MY Förnybar Diesel till alla dieseldrivna markfordon på flygplatsen ökar vi tydligt vårt bidrag till Schiphols hållbarhetsmål. Med Neste MY Förnybar Diesel minskar utsläppen av växthusgaser med upp till 90 procent om man jämför utsläppen under bränslets hela livscykel med fossil diesel. Företag kan omedelbart minska sina utsläpp genom att enkelt byta till Neste MY Förnybar Diesel, säger Peter Zonneveld, Vice President Sales Renewable Road Transportation på Neste.

– När vår produktionskapacitet för förnybart ökar till 5,5 miljoner ton i slutet av 2023 och sedan ytterligare till 6,8 miljoner ton i slutet av 2026 står vi väl rustade för att kunna hjälpa våra kunder över hela världen att göra en omställning till mer hållbara lösningar, fortsätter Peter Zonneveld.

Neste MY Förnybar Diesel™ är producerad av 100 procent förnybara råvaror. Det är ett drop-in-bränsle som inte kräver några förändringar av befintliga fordon, energisystem eller infrastruktur för bränsledistribution.

Schiphol tillhör de flygplatser i Europa där Neste MY Förnybart Flygbränsle™ finns tillgängligt som ett hållbarare alternativ till fossilt jetbränsle. Nestes SAF minskar växthusgasutsläppen med upp till 80 procent under bränslets livscykel jämfört med fossilt jetbränsle.


Källa: Neste MY