Omexom fortsätter att leverera likriktarstationer i Sverige


2023-01-31

Omexom fortsätter att leverera likriktarstationer i Sverige, denna gång till Stadsmiljöförvaltningen i Göteborg och för stadens spårvägsnät.
Bild: Omexom
Omexom fortsätter att leverera likriktarstationer i Sverige, denna gång till Stadsmiljöförvaltningen i Göteborg och för stadens spårvägsnät.

Stadsmiljöförvaltningen i Göteborg har valt Omexom att ansvara för leverans av nya likriktarstationer med den viktiga uppgiften att förse spårvägsnätet i staden med el. Totalt äger och förvaltar Stadsmiljöförvaltningen cirka 76 stycken likriktarstationer varav Omexom idag har levererat en femtedel.

Omexoms nya uppdrag avser leverans av fyra likriktarstationer med teknisk utrustning som placeras ut längs banan och med uppgift att omvandla och förse spårvagnarna med korrekt spänningsnivå. I uppdraget ingår även att montera ned två stycken befintliga likriktarstationer.

– Satsningen på kollektivtrafiken fortsätter att gå framåt när Göteborg stad utvecklas, förtätas och byggs ut. Våra medarbetare inspireras såklart av att ansvara för kraften i denna satsning och för en klimatsmart stadsutveckling i stort, säger Jonas Andersson, enhetschef i Omexom.

Projektet startar nu och leveransen av de nya stationerna planeras att ske under hösten 2023 och entreprenaden skall färdigställd i sin helhet i början av 2024.


Källa: Omexom