Koldioxid från Dåva kraftvärmeverk kan bli grönt sjöfartsbränsle i ny metanolfabrik


2023-02-10

Bild:Simon Jansson, energichef på Ramboll i Sverige

Ramboll hjälper energibolaget Umeå Energi AB som tillsammans med Liquid Wind gör en satsning för att etablera en ny anläggning för metanoltillverkning vid Dåva kraftvärmeverk i Umeå. Genom att avskilja och använda biogen koldioxid från kraftvärmeverkets rökgaser kan man skapa metanol som kan används som bränsle i exempelvis fartygstrafiken. 

Ramboll hjälper energibolaget Umeå Energi AB som tillsammans med Liquid Wind gör en satsning för att etablera en ny anläggning för metanoltillverkning vid Dåva kraftvärmeverk i Umeå. Genom att avskilja och använda biogen koldioxid från kraftvärmeverkets rökgaser kan man skapa metanol som kan används som bränsle i exempelvis fartygstrafiken. 

En inledande förstudie visar att det finns goda förutsättningar att etablera en storskalig produktionsanläggning för grönt elektrobränsle på platsen. Ramboll har bidragit till förstudien genom att titta på konsekvenserna för processintegration mellan produktionsanläggningen för e-metanol och kraftvärmeverket för att nå en optimal teknisk och kommersiell lösning, på ett konceptuellt stadie.

– Vi är glada över att kunna hjälpa Umeå Energi och Liquid Wind att ta ett steg närmare realisering av den här satsningen. Att fånga in koldioxid från el- och värmeproduktion och använda för att producera grönt bränsle, i detta fall e-metanol, kommer att bidra till energiomställningen vilket ligger helt i linje med vår egen strategi. Vi har liksom Umeå Energi och Liquid Wind fullt fokus på hållbarhet och en ambition att fungera som katalysator för den omställning som våra energisystem behöver, säger Simon Jansson, chef för Ramboll Energy.

Läs gärna mer om satsningen för produktion av grönt elektrobränsle hos Umeå Energi.

För frågor och intervjuförfrågningar kontakta:
Maria Tegin, PR Manager Ramboll Sverige
E-post: maria.tegin@ramboll.se
Tel:  +46 70 293 99 24

Källa: Ramboll