Centrum Piles nya produktionsanläggning i skånska Dalby kommer förse södra Sverige med betongpålar


2023-02-17

Bild:Centrum Pile AB

De sista delarna är på väg att falla på plats och förberedelserna inför invigningen har påbörjats. Den nya anläggningen i Dalby gör att Centrum Pile kommer närmre sina kunder i syd och etableringen är en del i av det långsiktiga arbetet.


Med ytterligare en produktionsanläggning av betongpålar markerar Centrumgruppen framgången för det pålsystem som kontinuerligt utvecklats och marknadsförts sedan 1965. Pålsystemet bygger på systemets totala effektivitet där kvalitet, leveranskapacitet, lastkapacitet, miljö och överensstämmelse med standarderna är grundligt integrerade i hela värdekedjan.

Torbjörn Larsson är fabrikschef på den nya produktionsanläggningen och berättar mer om vad för verksamhet som kommer att bedrivas i Dalby.

– Vi har tagit över en av Siporex´s gamla produktionshallar som har en yta på 1450 kvm. Den har vi moderniserat och utrustat med produktionsutrustning och betongformar. Intill produktionshallen har en helt ny betongstationen om 370 kvm byggts med toppmodern utrustning såsom blandare, ballastsilos och lab, säger Torbjörn.

Att betongproduktion har en påverkan på miljön är något Centrum Pile är medvetna om. Därför är det nya läget i Dalby särskilt väl valt.

– Fabriken i Dalby kommer att ligga vägg i vägg med stenbrottet där vi tar vår ballast ifrån. Det borgar för väldigt korta leveransavstånd och därmed minskad miljöpåverkan, förklarar Torbjörn. Med minskade transportsträckor kan klimatpåverkan hållas nere samt leveranstiderna förkortas, tillägger han.

Vidare förklarar han vilken typ av betongpålar som kommer att produceras i Dalby.

– Vi kommer likt Centrum Piles verksamhet i Kollanda att tillverka betongpålar som används för grundläggning av tunga konstruktioner som broar, hamnar och större byggnader. Dimensionerna vi kommer att tillhandahålla är 250×250 samt 300×300 centimeter med en maxlängd på 17 meter.

Den 2 mars klockan 13:00 invigs den nya produktionsanläggningen. Centrumledningen med Dalbys fabrikschef Torbjörn Larsson och personal hälsar kunder, leverantörer, branschkollegor och andra intressenter inom näringslivet välkomna att närvara vid invigningen.

Är du intresserad av att närvara?

Anmäl dig till invigningen här: https://www.centrumpile.se/invigning-dalby/

Välkommen!

källa: Centrum Pile AB