Johan Jarskog ny vd på Next One Technology


2023-03-15

Bild:Satu Knape

SaaS/Contech-bolaget Next One Technology som levererar affärssystem och digitala
projektverktyg till byggbranschen, är inne i en stark tillväxtfas. Inför den fortsatta expansionen
tillträder nuvarande försäljningschef Johan Jarskog rollen som vd.

Next One Technology, som levererar affärssystem och digitala projektverktyg till bygg- och
entreprenadföretag, får ny vd i form av nuvarande försäljningschef Johan Jarskog som tillträder
posten den tredje april. Johan har arbetat som försäljningschef inom bolaget sedan 2019 och byggt
upp en internationell säljorganisation för Nexts produkter. Dessförinnan har han en bred bakgrund
inom IT-branschen och även erfarenhet av vd-roll från telekomindustrin.

– Det är med glädje jag ser fram emot att ta över vd-rollen för Next. Jag ser en enorm potential
i byggbranschen där vi med våra affärskritiska produkter och kunniga medarbetare kommer
kunna fortsätta växa både på vår hemmamarknad i Sverige och Norge men också nya
marknader utanför Norden, säger Johan Jarskog, tillträdande vd på Next.

Johan efterträder Gunilla Åberg i vd-rollen. Gunilla återgår till sin tidigare styrelseroll och kommer
fortsatt stödja och följa bolagets tillväxtresa som styrelseledamot och delägare. Bolaget har de
senaste åren haft en stark tillväxt och har idag verksamhet i fyra länder med totalt 120 anställda, och
räknar i år med ett fortsatt starkt resultat.

– Efter fyra fantastiska år där vi skalat upp bolaget och inlett en internationell expansion, är jag
glad att Johan tar vid i den fortsatta resan för Next. Han känner både branschen och
organisationen väl och kommer fortsätta utveckla bolaget med stort affärsfokus, berättar
Gunilla Åberg, nuvarande vd på Next.

Monterro, Nordens ledande investerare i B2B mjukvarubolag, är huvudägare i Next sedan 2019.
Monterro har stor erfarenhet av att växa bolag internationellt och ser en fortsatt mycket stark
potential för Next.

– Johans erfarenhet av ledarskap och försäljning gör honom till rätt person att ta över rodret
efter Gunilla. Next har idag en stark marknadsposition i en kraftigt växande bransch med
målsättningen att bli en ledande aktör i Europa, menar Gustav Lagercrantz, vd på Monterro
samt styrelseordförande i Next.


Källa: Next One Technology