Sju regioner: Arlandas stationsavgift måste bort


2023-05-16

<span>Stockholm Arlanda Airport.</span>
Bild:Swedavia
Stockholm Arlanda Airport.

Arlandas utveckling är avgörande för Stockholm-Mälarregionens och hela Sveriges internationella tillgänglighet och konkurrenskraft. Nu måste staten ta ett helhetsgrepp och garantera Arlandas utveckling med en tydlig plan för framtiden. Ett första steg är att inleda en förhandling om Arlandabanan och den stationsavgift som hindrar många hållbara resor till Arlanda. Det skriver de sju regionerna i Mälardalsrådets infrastruktursamarbete i ett gemensamt svar till regeringen.

Hållbara och smidiga transporter till och från Arlanda måste fungera, det behövs en plan för flygfrakten och staten måste inleda en förhandling om Arlandabanan i syfte att ta bort stationsavgiften. Genom Mälardalsrådets infrastruktursamarbete har sju regioner lämnat ett gemensamt svar till regeringen om Arlandas fortsatta utveckling. Bakom svaret står Region Stockholm, Region Uppsala, Region Västmanland, Region Örebro län, Region Sörmland, Region Östergötland och Region Gotland.

- Arlanda har en avgörande betydelse för ett exportberoende land som Sverige. Men kommunikationerna till och från Sveriges största flygplats är bristfälliga. Här måste staten ta sitt ansvar och se till så att det hållbara resandet fungerar mellan Arlanda och regionens städer. Stationsavgiften, som tas ut av tågresenärerna till Arlanda och grundar sig på statens avtal med Arlandabanan, är ett exempel som gör det dyrt och krångligt att resa hållbart till flygplatsen. Staten måste ta sitt ansvar och inleda en förhandling med målet att avveckla avgiften, säger Jens Sjöström (S), investeringsregionråd Region Stockholm och ordförande Mälardalsrådet.

Mälardalsrådets ställningstagande är ett remissvar på betänkandet Statens ansvar för det svenska flygplatssystemet (Ds 2023:3). Remissvaret i korthet:

Remissvaret kan läsas i sin helhet nedan eller på Mälardalsrådets hemsida.


Källa: Swedavia