SVEAB Järnväg får ytterligare uppdrag inom projekt ALEX


2023-05-26

Bild:SVEAB

Efter att ha bytt två plankorsningar under projektets pilotfas har SVEAB Järnväg nu fått fem nya uppdrag inom det nationella utbytesprogrammet för vägskyddsanläggningar, ALEX.

Två av dessa byten ska ske i Småland och tre i Kalmar län.

Beställare: Trafikverket

Källa: SVEAB