Facebook


Instagram

2021 års avgiftshöjningar slopas helt


2021-07-08

Sjöfartsverkets generaldirektör Katarina Norén.
Bild: Niclas Fasth/Sjöfartsverket
Sjöfartsverkets generaldirektör Katarina Norén.

Sjöfartsverket har beslutat att helt slopa 2021 års avgiftshöjningar för sjöfarten. Anledningen är den rådande coronapandemin, som skapat ekonomiska svårigheter för sjöfartsbranschen. Dagens beslut innebär lättnader motsvarande 125 miljoner kronor.

– Genom att helt avstå årets avgiftshöjningar motsvarande 125 miljoner kronor, underlättar vi nu för att sjöfartsbranschen ska kunna återhämta sig efter pandemin. Många aktörer, inte minst inom passagerartrafiken, har alla haft ett tufft år bakom sig. Vi vill ta ansvar för en fortsatt stark sjöfart, säger Katarina Norén, generaldirektör vid Sjöfartsverket.

Sjöfartsverkets planerade avgiftshöjningar 1 januari 2021 har till följd av coronapandemin skjutits upp vid två tidigare tillfällen under året, först till den 1 maj och sedan till den 1 september. Dagens beslut innebär att avgiftshöjningarna för 2021 slopas helt, något som motsvarar lättnader för sjöfartsnäringen med hela 125 miljoner kronor under året.

– Vi fortsätter att ta ansvar under den rådande pandemin. Som ett av landets tre affärsverk är vi samtidigt medvetna om att när det går bra för sjöfartsbranschen så går det också bra för Sjöfartsverket. Detta eftersom att en majoritet av vår verksamhet finansernas av olika intäkter från branschen, säger Katarina Norén.

Eftersom Sjöfartsverket till största delen, 70 procent, är finansierat av avgifter innebär en långsiktigt stark sjöfartsnäring också en möjlighet till stärkt ekonomi för Sjöfartsverket. Den största delen av intäkterna till Sjöfartsverket, 80 procent, kommer från utländska rederier som betalar farledsavgifter och lotsavgifter.

– Av all svensk import och export går nio av tio varar på sjön. Det är både tyngre gods på stora fraktbåtar och lättare gods på lastbil på färjorna. En stark och väl fungerande sjöfart är en förutsättning för svenskt näringsliv och bidrar därmed till svensk konkurrenskraft, säger Katarina Norén.

Med dagens beslut tappar Sjöfartsverket på kort sikt 50 miljoner kronor och fortsätter att vara i en tuff ekonomiskt situation, där den långsiktiga planen att höja sjöfartens avgifter på ett ansvarsfullt sätt till full kostnadstäckning därför måste fortsätta. Alla förändringar sker i nära dialog med branschen och i augusti skickas en remiss om kommande avgiftshöjningar och stärkt miljöincitament. Samtidigt genomför Sjöfartsverket omfattande effektiviseringar av den egna verksamhet, motsvarande en och en halv miljard kronor fram till 2027.


Källa: Sjöfartsverket


Skriv utKryssningsfartyget M/S Bolette.
Kryssningsfartyget M/S Bolette.

Nytt kryssningsfartyg i Trelleborgs Hamn den 18 september

Lördag den 18 september lägger kryssningsfartyget M/S Bolette till i Trelleborgs Hamn för första gången. Kryssningsbranschen har haft en utmanande period under...

Läs mer
Zinga
APM Terminals Gothenburg har identifierat tre framgångsfaktorer för att klara de nya förutsättningarna på containermarknaden.

Så ska svenska hamnar klara den nya logistikvärlden

Hamnar med stor flexibilitet, balanserade flöden och fördelaktigt logistikläge...

Läs mer
Zugol 550
Orangefärgad boj på vattnet utanför Skeppsholmen.

Orangefärgade bojar på Stockholms vatten visar vrak

På Stockholms vatten syns sedan förra veckan stora orangefärgade bojar. Detta...

Läs mer
Vattenfall


WSP framtidssäkrar slussarna i Trollhätte kanal

Slussarna i Trollhätte kanal är över 100 år gamla och deras tekniska...

Läs mer
Stena Nordica är en av tre färjor som trafikerar Karlskrona-Gdynia.

AI ska minska utsläppen från Polenfärjan

Med hjälp av artificiell intelligens ska Stena Line minska bränsleförbrukningen och...

Läs mer


PONANT:s polarkryssare når Nordpolen med ABB-teknik och sätter ny standard för kryssningar

Det hybridelektriska fartyget Le Commandant Charcot blev det första fartyget av sitt slag att...

Läs mer


Mest lästa


Zugol 550HBM
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se