Facebook


Instagram

Göteborgs hamn driver på för fördjupad europeisk klimatsamverkan


2020-08-25

Under 2019 satte Göteborgs hamn ett nytt klimatmål om en 70-procentig minskning av klimatpåverkande utsläpp till 2030, som även innefattar sjöfartens utsläpp inom Göteborgsområdet.
Bild: Göteborgs Hamn AB
Under 2019 satte Göteborgs hamn ett nytt klimatmål om en 70-procentig minskning av klimatpåverkande utsläpp till 2030, som även innefattar sjöfartens utsläpp inom Göteborgsområdet.

För att Göteborg, Sverige, EU och världen ska klara de klimatutmaningarna som bland annat transportnäringen och sjöfarten står inför, så krävs lokala initiativ såväl som internationell samverkan. Göteborgs hamn är drivande i EU:s arbete för en grönare sjöfart.


Göteborgs Hamn AB:s hållbarhetschef Edvard Molitor är sedan tre år ordförande i den europeiska hamnorganisationen ESPO:s hållbarhetskommitté. Under hösten arbetar kommittén bland annat med att ta fram ESPO:s hållning gentemot en mängd nya EU-förslag kring hur man ska minska klimatpåverkan från sjöfarten. Exempelvis genom FuelEU Maritime Initiative som syftar till att öka användningen av hållbara bränslen i sjöfarten.

I förra veckan smygstartade höstens arbete då Valter Selén, Senior Policy Advisor Sustainable Development på ESPO:s sekretariat i Bryssel besökte Göteborgs hamn. Valter är sekreterare i ESPO:s samarbetskommitté och kommer därigenom att ha en nära samverkan med Göteborgs hamn genom ESPO.

– Göteborgs hamn ligger i framkant med offensiva miljömål inför 2030 som man är fast besluten att leverera på. Hamnen är ett föredöme vilket vi noterat på bredare europeisk nivå med många goda exempel som jag tar med mig hem till Bryssel, säger Valter Selén.

På väg mot nytt klimatmål
Under 2019 satte Göteborgs Hamn AB ett nytt klimatmål om en 70-procentig minskning av klimatpåverkande utsläpp till 2030, som även innefattar sjöfartens utsläpp inom Göteborgsområdet. Lokalt har man redan kommit långt. Hamnterminalerna genomgår en omställning till fossilfri drift i verksamheterna som i flera fall redan är fossilfria eller blir det innan utgången av 2020.

Vad gäller landtransporterna till och från hamnen så genomförs en långsiktig omställning från väg till järnväg. Det har resulterat i att Göteborgs hamn nu har den högsta andelen järnvägsburet containergods i världen med cirka 60 procent, och siffran fortsätter att växa i takt med nya satsningar på bland annat dubbelspår på Hamnbanan och nya, järnvägsanslutna omlastningsterminaler. Hamnen har också en stor andel elanslutningar av fartyg, erbjuder en miljödifferentierad hamntaxa, och skapar tillgång till hållbara bränslen.

– Vi ligger bra till på landsidan redan idag och vi arbetar intensivt med ett progressivt hållbarhetsarbete för att fortsätta göra skillnad tillsammans med våra partners i hamnen, säger Edvard Molitor.

Men den tuffaste delutmaningen ligger på sjösidan och där krävs samverkan över nationsgränserna för att vi ska kunna ta nödvändiga steg för en hållbar utveckling, menar Edvard Molitor:

– Arbetet vi gör i ESPO:s samarbetskommitté en viktig nyckel för att vi som hamn ska nå våra klimatmål och för att den globala sjöfarten ska kunna ta rejäla kliv framåt på klimatområdet, säger Edvard Molitor.Källa: Göteborgs Hamn


Skriv utFlygfoto över Frihamnen.
Flygfoto över Frihamnen.

Klimatpåverkan en viktig fråga i utvecklingen av Frihamnen i Göteborg

När Frihamnen i centrala Göteborg förvandlas från industriområde till en helt ny stadsdel är projektets påverkan på klimatet en viktig fråga. På...

Läs mer
Zugol 550
Sjöfartsverkets generaldirektör Katarina Norén.

2021 års avgiftshöjningar slopas helt

Sjöfartsverket har beslutat att helt slopa 2021 års avgiftshöjningar för...

Läs mer
Zinga


Så ska världens största civila sjukhusfartyg klara att gå in i de svåraste hamnar

ABB:s Azipod framdrivningssystem ska hjälpa Global Mercy, världens största civila...

Läs mer
Vattenfall


Neste och ScanOcean expanderar tillgängligheten av marint bränsle i Sverige

Tillsammans med sin partner ScanOcean AB utökar Neste sin försäljning och...

Läs mer
På bilden från vänster: Lars Widelund, Ola Isaksson, Anders Marklund och Kenneth Wallin.

ShoreLink digitaliserar sågverkens varuflöde för en ökad kundnytta

I unikt samarbete med DataPolarna digitaliserar nu ShoreLink sågverkens varuflöde i...

Läs mer
Helsingborgs Hamn har ambitionen att bli helt fossilfri.

Steg mot fossilfrihet:

Här är Sveriges första hamn med elektriska dragbilar

Helsingborgs Hamn har som mål att vara Sveriges mest hållbara hamn 2022. Ett viktigt...

Läs mer


Mest lästa
HBM
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se