Facebook


Instagram

Godsvolymerna via Umeås anläggningar ökade 2022


2023-01-24

Lastning av tåg i Umeå hamn på den intermodala kombiterminalen Hillskär.
Bild: Kvarken Ports
Lastning av tåg i Umeå hamn på den intermodala kombiterminalen Hillskär.

Färska siffror från Umeås anläggningar visar att mängden gods till och från regionen ökade under 2022.
– De senaste åren, även under pandemin, har vi sett en stabil ökning i antalet hanterade lastenheter (TEU) via Umeå hamn och Umeå kombiterminal. Det är bland annat ökad export av trävaror, Wasalines nya färja och den pågående nyindustrialiseringen i Norrland som ligger bakom ökningen där Umeå blir regionens naturliga logistiknod. Vi upplever också att fler vill satsa på mer miljövänliga transporter och då är sjöfart och järnväg de naturliga alternativen vilket kan vara en annan orsak till ökningen, säger INABs marknadsstrateg Daniel Rönnberg.

Hela denna text är ett meddelande från en av våra annonsörer.

Under fjolåret ökande hanteringen TEU via Umeås järnvägsanläggningar med 28,5%. Inom sjöfarten skedde de största ökningarna inom hanteringen av trävaror, +23,7% jämfört med 2021, samt gods via Wasaline, + 11,5% räknat i ton.

– Under 2022 öppnade vi den nya intermodala järnvägsterminalen i hamnen med en direktlinje till Göteborgs hamn. Intresset har varit stort och för 2023 ser vi både fler aktörer och avgångar via hamnens järnvägsterminal. Dessutom slog Wasaline nytt rekord i antalet fraktenheter under 2022. Glädjande är också en tydlig ökning inom segmentet trävaror som är en viktig del av den totala exporten från Umeå hamn, säger Christer Nederstedt, försäljnings- och marknadschef hos Kvarken Ports som driver Umeå hamn.

Umeå kombiterminal utgör hjärtat av Umeås järnvägsinfrastruktur. Den ligger centralt beläget på Västerslätt och drivs av Sandahls Logistik med fokus på intermodala transporter till och från terminaler i södra Sverige. Sedan terminalen invigdes 2010 har den varje år presenterat stigande godsvolymer.

– Det är roligt att höra att efterfrågan på hållbara logistiklösningar ökar. Vi ser också att kapacitetsförfrågningar från aktörer i transportbranschen har ökat kraftigt inför 2023. Vi har till exempel dubblerat antalet järnvägsoperatörer som trafikerar Umeå med godståg. På våra anläggningar hanterar vi alla typer av gods på ett effektivt sätt och tack vare bredden på utbudet så kan vi hantera sömlösa transportslagsbyten mellan båt, tåg och lastbil vilket optimerar ett intermodalt logistikflöde, säger Daniel Rönnberg.

Kommunens senaste järnvägsterminal norr om Umeå håller på att färdigställas och kan tas i bruk då Norrbotniabanan till Dåva är klar, beräknat till 2025. Umeå kommer då ha tre intermodala järnvägsterminaler samtliga strategiskt placerade för att serva det regionala näringslivet. Kopplingen till Dåva företagspark och Norrbotniabanan möjliggör stora fördelar i den fortsatta utvecklingen av området med markplanering på 600 ha och ambitionen att utveckla området till ett internationellt centrum för grön innovation och återbruk.

Det gods som passerar via Umeås anläggningar försörjer hela regionen och består till största delen av förädlad skogsråvara, industri- och konsumtionsgods. Upptagningsområdet för Umeå kombiterminal sträcker sig från Örnsköldsvik i söder till Skellefteå i norr och gränsen mot Norge i väster. Hamnen täcker ett ännu större område då man även når österut och in i Österbotten.

– Umeå ligger geografiskt mycket bra till då vi befinner oss i en korsning mellan två Europavägar, har goda förbindelser med närhet till Finland och Norge, har norra Sveriges enda isfria hamn samt att vi har tillgång till alla transportslag. Umeå fungerar som en tillväxtmotor för Norrland och växer med ca 1600 invånare årligen vilket sammantaget gör oss till ett naturligt logistiknav för hela regionen, säger Daniel Rönnberg.

Sjöfart och järnväg är ofta mycket fördelaktiga logistiklösningar, både när det kommer till kostnad och tid men framförallt ur en miljöaspekt. Regeringens godstransportstrategi har tydliga transportpolitiska mål som förutsätter att inrikes transporter flyttas över på mer miljövänliga transportslag som järnväg och sjöfart. Kommunens satsningar på bl.a järnvägsterminaler och hamninfrastruktur skapar goda förutsättningar för regionens näringsliv att utveckla klimatsmarta logistiklösningar.


Källa: Kvarken Ports

Tipsa en vn Skriv ut<span>Finncanopus anlände till Nådendal i Finland den 11 februari och döptes den 14 februari 2024. </span>
Finncanopus anlände till Nådendal i Finland den 11 februari och döptes den 14 februari 2024. 

Finncanopus dop fullbordade Finnlines gröna investeringsprogram om totalt 500 miljoner euro

Finncanopus, det andra av Finnlines två hybriddrivna frakt- och passagerarfartyg i Superstarklassen, döptes i Nådendal idag. Finnlines gröna investeringsprogram om 500 miljoner...

Läs mer
Zinga
Trelleborgs Hamn levererar fina siffror för 2023 

Trelleborgs Hamn levererar fina siffror för 2023

Europas bästa RoRo-hamn i Trelleborg har även under 2023 levererat mycket goda siffror,...

Läs mer
Ulefos
Svevia ska på uppdrag av Göteborgs hamn utföra en ut- och ombyggnation av en kajplats.  

Svevia utför ombyggnad av kaj vid Göteborgs hamn

Svevia ska på uppdrag av Göteborgs hamn utföra en ut- och ombyggnation av en...

Läs mer
Vattenfall
Stena Line - Dublin Port

Stena Line öppnar en ny fraktlinje från Dublin till Birkenhead, Liverpool

Stena Line bekräftade idag att företaget planerar att öppna en ny fraktlinje mellan...

Läs mer
Zugol 550


Nya risker när sjöfarten växlar över till batteridrivet

I februari förra året utbröt en storbrand på RoRo-fartyget Felicia Ace mitt...

Läs mer


Nu börjar utbyggnaden av nya Luleå Hamn

Luleå Hamn kan gå vidare och upphandla externa aktörer som kan vara med och...

Läs mer


Koldioxid från Dåva kraftvärmeverk kan bli grönt sjöfartsbränsle i ny metanolfabrik

Ramboll hjälper energibolaget Umeå Energi AB som tillsammans med Liquid Wind gör en...

Läs mer

Samskip öppnar kortsjötrafik mellan Island och APM Terminals i Göteborg

5 april anlöper för första gången det islandsägda rederiet Samskip APM...

Läs mer
Lastning av tåg i Umeå hamn på den intermodala kombiterminalen Hillskär.

Godsvolymerna via Umeås anläggningar ökade 2022

Färska siffror från Umeås anläggningar visar att mängden gods till och...

Läs mer
Dåva Kraftvärmeverk, Umeå Energi.

Liquid Wind inleder samarbete med Umeå Energi för etablering av elektrobränsleanläggning

En förstudie som Liquid Wind genomfört i samarbete med Umeå Energi visar att det...

Läs mer


Ökade godsvolymer i Göteborgs hamn – men ”shoppingfesten är över”

Det ansträngda läget i det globala transportsystemet som varit rådande under 2022...

Läs mer
Helsingborgs Hamn har en fullt integrerad kombiterminal och hanterar dagliga tågpendlar, nu med utökad kapacitet och service genom Green Cargo.

Green Cargo startar ny pendel från Helsingborgs Hamn

Green Cargos nya service ”banar räls” för högre kapacitet och snabba...

Läs mer


Viking Line väljer finsk flagg för Viking XPRS

Viking Line Abp har beslutat registrera sitt passagerarfartyg Viking XPRS i det finska...

Läs mer


Saab säljer Maritime Traffic Management

Saab avyttrar av sin MTM-verksamhet (Maritime Traffic Management) till fonder kontrollerade av...

Läs mer
Baltic Princess

Baltic Princess återvänder till rutten Stockholm – Åbo

Tallink Siljas fartyg Baltic Princess återvänder till linjen Stockholm-Mariehamn-Å...

Läs mer


Mest lästaOnninen


gardenor

HRC

industrinät
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se