Facebook


Instagram

Skellefteå Site East vinnare vid Green Building Awards 2021


2021-12-03

David Nordberg, projektchef, Skanska Sverige AB.
Bild: Skanska
David Nordberg, projektchef, Skanska Sverige AB.

Skanskas exploateringsprojekt för industritomter i Skellefteå, Site East utsågs till vinnare i klassen: Årets infrastrukturprojekt vid årets Green Building Awards i Stockholm. Site East fick priset för en offensiv hållbarhetsambition och många unika lösningar som inneburit att koldioxidutsläppen minskat med 75 procent.

Skellefteå Site East har drivits av Skanska i samarbete med Skellefteå kommun i syfte att möta efterfrågan på ny och hållbar industrimark i Skellefteå.

Allt arbete har utgått från en klimatkalkyl som ger en bild av projektets klimatpåverkan under byggskedet i form av koldioxidutsläpp och andra växthusgaser. Här har stubbar setts som en resurs istället för avfall, vegetationsavtäckningen har återanvänts som byggmaterial, sand och grusig morän sorterats och återanvänts som kringfyllnadsmaterial, morän har använts som fyllning på tomter och berg som schaktats har krossats och återanvänts. Alla arbetsplatsfordon drivs av el eller HVO.

– Jag är glad och stolt över att vi tillsammans har lyckats genomföra Site East-projektet på ett så bra sätt att vi nu får denna utmärkelse. Alla involverade har arbetat hållbart och innovativt under hela resan, helt i enlighet med vår vision. Samarbete, vilja och kompetens har varit nycklarna till framgång, säger David Nordberg, projektchef, Skanska Sverige AB.

Skanska hade ytterligare en finalist nominerad i samma klass, restaureringen av Packhuskajen i Göteborg. Ett komplext projekt där en stor del av arbetet utförts under vattennivån. Skanska har i dialog med beställaren, Park- och naturförvaltningen i Göteborg, lyckats minska projektets klimatpåverkan med cirka 2 000 ton koldioxid.

Därutöver hade Skanska Sverige en finalist även i klassen; Årets LEED-byggnad, nämligen Stockholm01, skyskrapan söder om Söder som med sina 102 meter utgör ett landmärke i Hammarby Sjöstad, nära Globen. Sthlm 01 är certifierat på den högsta nivån, Platinum, enligt det internationella miljöcertifieringssystemet LEED.

Skanska har även byggt Nationalarenan i Solna som Fabege vann pris för i klassen; Årets Bream-byggnad.

Green Building Awards delas ut årligen av Sweden Green Building Council (SGBC) för att premiera och uppmärksamma projekt och personer som på bästa sätt bidragit till ett hållbart samhällsbyggande. SGBC, är Sveriges ledande medlemsorganisation för hållbart samhällsbyggande.


Källa: Skanska


Skriv utGreen Cargo bildar en särskild enhet för rundvirkeslogistik från och med januari 2022.
Green Cargo bildar en särskild enhet för rundvirkeslogistik från och med januari 2022.

Rundvirkeslogistik – ny enhet inom Network Management

Den 1 januari 2022 bildades en ny enhet inom Network Management – Rundvirkeslogistik. Syftet med den nya enheten är dels att på ett bättre sätt kunna möta rundvirkeskundernas krav och önskemål, men...

Läs mer
Roch-services
Wärtsilä kommer att leverera flerbränslemotorer och ett stort omfång av andra system till ytterligare tre E-Flexerfartyg som byggs för Stena RoRo.

Wärtsilä levererar omfattande paket av kraftlösningar till Stenas tre gasdrivna färjor

Tre nya LNG-drivna Ro-Pax-fartyg som byggs för färjerederiet Stena Line kommer att utrustas med ett omfattande paket av Wärtsiläprodukter. Fartygen byggs på det kinesiska...

Läs mer
Nordtec


Viking Line sätter in Amorella på linjen Helsingfors – Stockholm

Viking Lines nya passagerarfartyg Viking Glory inleder sin trafik på linjen Åbo – Åland – Stockholm den 1 mars och ersätter trotjänaren Amorella. Amorella...

Läs mer
Envytech


Peab bygger kaj i Hargs hamn

Peab har fått uppdraget att bygga en ny kaj i Hargs Hamn i Östhammars kommun. Beställare är Hargs Hamn AB och kontraktssumman uppgår till 125 miljoner svenska kronor.

Läs mer
Northcone


MTRX ökar antalet avgångar under intensiva reseperioder

MTRX släpper vårens biljetter och satsar samtidigt på en förtätad trafik under intensiva reseperioder. Sedan den 1 januari ökas antal avgångar under...

Läs mer
Brandskyddsföreningen


Vy Tåg väljer Europcar

Vy Tåg har inlett ett samarbete med mobilitetsföretaget Europcar. Genom samarbetet erbjuds Vys resenärer att fortsätta resan genom att boka en el- eller hybridbil i anslutning...

Läs mer
Leica geosystems
Containerfartyg anlöper Västhamnen i Helsingborgs Hamn.

Volymrekord för Helsingborgs Hamn

Nu visar 2021 siffror att containervolymerna överträffar rekordåret 2019s volymer. Den totala volymen gods sjöledes ökade med över 300 miljoner ton och antal TEU* ö...

Läs mer
Brokk
DB Schenker ansluter den globala organisationen IRU i syfte att samarbeta för bättre och hållbarare vägtransporter.

DB Schenker vill framtidssäkra vägtransportbranschen

DB Schenker ansluter till IRU (International Road Transport Union) för att bidra till samarbetet för bättre och hållbarare vägtransporter världen över.

Läs mer
DLMASKIN550

Extra resurser till länsstyrelser underlättar stora infrastrukturprojekt

Regeringen har beslutat om att länsstyrelser ska kunna få extra ersättning för arbetet med stora och viktiga infrastrukturprojekt. Syftet är att underlätta genomfö...

Läs mer
SVB550


Tågresenärernas åsikter är viktiga i ny mätning

För att utveckla trafikinformationen genomför Trafikverket och järnvägsföretagen månadsvis en ny NKI-mätning (Nöjd-kund-index). I undersökningen svarar...

Läs mer
cejn

Regeringen satsar på forskning om elflyg

Regeringen ger Trafikverket i uppdrag att analysera och lämna förslag på hur stödet till forskning och innovation på elflygsområdet kan utvecklas, samordnas och...

Läs mer
Carlsson & Möller
Fredrik Rudolfsson, affärsområdeschef larvkranar Havator AB.

Flera eldrivna kranar till Havator när kranflottan utökas

Havator investerar i eldrivna kranar. Ett viktigt steg för att möta efterfrågan hos de kunder som vill medverka till den gröna omställningen i samhället. Det är...

Läs mer
Junttan


Hogia Ferry Systems tecknar avtal med Corsica Linea

Efter att ha gått segrande ur en utvärderingsprocess under första halvåret 2021, tecknade Hogia Ferry Systems ett långsiktigt avtal med det fransk-korsikanska fä...

Läs mer
Vattenfall


Värmdö Kommun satsar på hållbar trafik- och infrastrukturmiljö

Värmdö Kommun har tagit fram en kommunövergripande Trafikstrategi för trafikrelaterade frågor för en långsiktigt hållbar vägledning och stöd i...

Läs mer
Scantruck

Nästa steg i omställningen av Skövde flygplats

Beslutet att ställa om marken där Skövde flygplats idag ligger till verksamhetsmark fattades i september 2021 av kommunfullmäktige i Skövde. Beslutet innebar bland annat att...

Läs mer
Sedan den 1 januari 2022 utökar Schenker Logistics AB med ytterligare 7 505 kvadratmeter lageryta i Arlandastad (bilden är en genrebild).

Schenker Logistics expanderar i Arlandastad

Sedan den 1 januari 2022 utökar Schenker Logistics AB med ytterligare 7 505 kvadratmeter lageryta i Arlandastad.
– Nu kan vi välkomna nya kunder inom Healthcare-segmentet samtidigt som...

Läs mer
Mttsweden

Joacim Elverum blir ny försäljningschef i Arstec

Joacim Elverum, Sales Manager Nordic i en nyinrättad tjänst på Arstec.

Den 2 januari i år tillträdde Joacim Elverum som Sales Manager Nordic i en nyinrättad tjänst på Arstec. Han är 48 år och bor i Stockholm med sin familj. Elverum...

Läs mer
BAB
Thomas Ström, vd, NTEX.

NTEX fortsätter att växa i Europa

NTEX utökar sin närvaro i Europa genom att förvärva transport- och speditionsbolaget Scanroad i Belgien och del i det italienska fraktbolaget ITX Cargo S.R.L. Förvärven...

Läs mer
CL Specialglas
Spårvägen längs Dag Hammarskjölds väg (bilden är en illustration).

Historiskt stadsbyggnadsprojekt:

Forsen leder utredning när Uppsala får ny spårväg

En helt ny spårväg som förändrar infrastrukturen för hela södra Uppsala. Det blir verklighet när en sträcka på 17 kilometer invigs i slutet av decenniet...

Läs mer
Disab
Den nya färjan Stena Baltica.

Nya Stena Baltica påbörjar sin jungfruresa

Inom ramen för Stena Lines pågående expansion i Östersjöområdet, gör rederiets nya färja Stena Baltica idag den 19 januari sin jungfruresa på linjen...

Läs mer
Kristineberg Center för marin forskning och innovation.

Nu satsar fem tunga forskningsaktörer på marin forskning

Chalmers, Göteborgs universitet, IVL Svenska Miljöinstitutet, KTH och RISE har gått samman för att satsa på och driva den marina forskningsstationen Kristineberg under...

Läs mer
Godsvolymerna ökade stort i hamnen under årets som gick - trots återkommande störningar i de globala godflödena.

Godsvolymerna ökar i Göteborgs hamn - trots fortsatt pandemi

Logistiksystemet är fortsatt under högt tryck till följd av covid-19-pandemin som nu gått in på sitt tredje år. Men Göteborgs hamn har klarat sig bra har vuxit i...

Läs mer
Skiss över spårportalen vid Gerstaberg (bilden är en illustration).

Tyréns och AFRY tilldelas projekteringsuppdrag i Ostlänken

Uppdraget som Tyréns och AFRY tilldelats innefattar att ta fram en bygghandling för järnvägssträckan Gerstaberg – Långsjön i Södertälje....

Läs mer


SJ introducerar ny biljett för det flexibla pendlandet

Det flexibla arbetssätt som har utvecklats genom distansarbetet innebär också att nya resemönster skapas. För att erbjuda pendlarbiljetter som bättre motsvarar de nya...

Läs mer

Massor från Norrbotniabanan återanvänds i nytt projekt

Massor av jord, sten och grus som blir över från bygget av Norrbotniabanan kommer att överlåtas till Umeå kommun för bygget av ett sport- och fritidsområde...

Läs mer
Visionsbild över sträckan Lösen-Jämjö på E22 (bilden är en illustration).

Peab bygger om E22 utanför Karlskrona

Peab har fått uppdraget att bygga om E22 mellan Lösen och Jämjö utanför Karlskrona. Beställare är Trafikverket och kontraktssumman uppgår till 745 miljoner...

Läs mer


Industridrivet konsortium för noggrann positionering till autonoma system

Autonoma fordon, maskiner, drönare och andra automatiserade system förlitar sig på sensorer för att noggrant kunna positionera sig i sina användarmiljöer. Medan dagens...

Läs mer
Kartan visar var Örebro kommun ska gräva ner ny VA-ledning under 2022.

Ny VA-ledning från Karlslund till Mellringerondellen

Örebro växer, så nu bygger kommunen ut och stärker upp ledningsnätet. Framkomligheten kommer periodvis att påverkas, följ skyltning på plats så kommer...

Läs mer


Så arbetar Hector Rail med säkerhetskulturen

Som det enda järnvägsföretaget med tillstånd att verka i hela Skandinavien har Hector Rail ett stort antal krav och bestämmelser att förhålla sig till. Sä...

Läs mer


Mest lästa
HBM
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se