Facebook


Instagram

Nästan hälften av alla tunga fordon kör överlastade


2022-05-18

Bild: Peter Kirillov

Mätningar på 31 platser runt om i landet visar att överlastandelen är fortsatt hög. Det preliminära resultatet av mätningarna för 2021 visar att 42 procent av de tunga fordonen kör överlastade. Tunga fordon i detta fall är fordon med en bruttovikt på över 35 ton.

I Trafikverkets undersökning, ”Tunga Fordons vikt i rörelse” för år 2021 visar att överlastandelen för tunga fordon uppgår till 42 procent. Överlastandelen har från 2014 ökat betydligt. 2014 uppmättes en överlastandel på 24 procent, 2015 var överlastandelen 38 procent för att stiga ytterligare under perioden 2016–2018 till 48 procent. 2021 uppmättes en överlastandel på 42 procent.

– Vi ser allvarligt på att nästan vartannat tungt fordon på vägarna kör med överlast. Detta är ett problem eftersom överlaster leder till ökad nedbrytning av vägar, snedvriden konkurrens och sämre trafiksäkerhet. Vi behöver arbeta på bred front för att komma tillrätta med problemet och där är våra samarbeten med branschen viktiga, säger Lennart Kalander, chef för Nationell planering på Trafikverket.

Rätt lastade fordon är bra för vägarnas tillstånd, trafiksäkerheten och branschen Bristande regelefterlevnad ger upphov till snedvriden konkurrens inom branschen samt ökade olycksrisker beroende på otillräckliga fordonsegenskaper. Såväl myndigheter och organisationer som godstransportköpare och godstransportörer vill att godset och transporterna framförs på ett lagligt och säkert sätt på våra vägar.

Överlastade tunga fordon ger allvarliga konsekvenser på trafiksäkerhet och framkomlighet. Det ökar även slitaget på våra vägar och leder till ökade underhållskostnader vilket gör att Trafikverket behöver prioritera bort andra underhållsåtgärder på vägsidan.


Källa: Trafikverket

Skriv utResandet med kollektivtrafiken börjar närma sig nivåerna innan pandemin.
Resandet med kollektivtrafiken börjar närma sig nivåerna innan pandemin.

Stark återhämtning för kollektivtrafiken i Västsverige

Resandet med kollektivtrafiken ökar stadigt sedan restriktionerna släppte i mitten av februari och börjar närma sig nivåerna innan pandemin. Det visar en färsk rapport...

Läs mer
Zinga
I sommar får Roslagsbanans resenärer åka buss medan SL bygger en planskild korsning vid Frescati (bilden) och ännu en i Enebyberg.

Buss i stället för tåg i sommar när SL gör Roslagsbanan ännu säkrare

Från midsommar och fram till 13 augusti ersätter SL tågtrafiken på...

Läs mer
iNFOSPREAD
Joacim Jäger, vd på Börjessons Lastbilar, Jessica Björkquist, ansvarig e-mobility Scania Sverige, och Eva Kvist Östgren, ABB, var med vid invigningen.

Första publika laddstationen för tunga elfordon är igång

Onsdagen den 8 juni lanserade Börjessons Lastbilar den första publika laddstationen...

Läs mer

Storsatsning på intermodal trafik ska dubbla Green Cargos volymer

Här är busslinjerna som elektrifieras i sommar

Nya generationens DAF når milstolpen med 10 000 tillverkade lastbilar

Regeringen beslutar om stöd till kollektivtrafiken

Snabbare elektrifiering genom samspel, differentierade priser och höjd kunskapMest lästa
gardenor
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se