Facebook


Instagram

Stor utbyggnad av el- och vätgasstationer för gods efter beslut från Energimyndigheten


2022-08-02

Energimyndigheten har nu tagit ett stort antal beslut om stöd till Regionala elektrifieringspiloter. Nu finns en första geografisk bild över var publika ladd- och tankstationer för el och vätgas för tung trafik kommer stå färdiga hösten 2023, och det är en rejäl utbyggnad som är att vänta.

Hittills har Energimyndigheten beviljat stöd till 139 laddstationer, 12 vätgastankstationer och en kombinerad ladd- och vätgastankstation för en sammanlagd summa på 1,4 miljarder kronor.

– Det här blir ett rejält steg framåt för elektrifieringen av tunga godstransporter. Vårt beslut innebär en bra geografisk spridning av den publika ladd- och tankinfrastrukturen som underlättar för en snabbare elektrifiering av tunga godstransporter i hela landet, säger Robert Andrén, generaldirektör på Energimyndigheten.


Stor bredd av beviljade ansökningar
Centralt i bedömningen av ansökningarna har varit strategisk placering i ett regionalt och nationellt perspektiv och hur aktörssamverkan sett ut men vi har också tittat på exempelvis tillståndsprocesser och kostnader för att bygga. De som fått sin ansökan beviljad är alltifrån stora etablerade företag till mindre nya aktörer på marknaden. Kravet för att få stöd är att ladd- eller tankstationen ska vara färdigställd senast hösten 2023 och att man som stödmottagare delar med sig av sina lärdomar och information av användningen.

– Mångfalden av aktörer som nu får chans att bygga ut ladd- och vätgastankmöjligheter kommer att ge värdefull kunskap för den fortsatta utvecklingen av ladd- och tankningsmönster för olika typer av godstransporter, både för branschen och för Energimyndigheten i sitt uppdrag att stärka ett transporteffektivt samhälle, säger Gustaf Länn, handläggare Energimyndigheten.

Energimyndigheten har ytterligare beslut att ta för de resterande ansökningarna under sommaren. I början av hösten kommer Energimyndigheten analysera de behov som stödet täcker, samt eventuella fortsatta utmaningar för en publik ladd- och vätgastankinfrastruktur för tunga transporter.

– Med analysen av den första utlysningen kommer vi att kunna komplettera eventuella luckor och använda kvarvarande medel för ytterligare utlysning under hösten. Vi kommer även att se över behovet av förlängd tid för genomförandet och föra dialog med Regeringskansliet om detta, säger Gustaf Länn.


Källa: Energimyndigheten

Skriv utPlaceringen av en laddstation i Karlskoga blir strategiskt viktig i mellansveriges transportstråk.
Placeringen av en laddstation i Karlskoga blir strategiskt viktig i mellansveriges transportstråk.

Strategisk placering för tungtransportens nya laddstation

Snart ska tunga fordon för godstransporter kunna ladda el på en ny anläggning vid Mosserud i Karlskoga. Spaden sätts i marken redan i höst och allt ska stå klart inom...

Läs mer
Zinga


Skånetrafiken monterar tåligare väderskydd i polykarbonat

Vandalisering genom sönderslagna rutor i ett väderskydd är tyvärr en allt...

Läs mer
iNFOSPREAD


Volvokoncernen påbörjar processen att etablera batterifabrik i Sverige

För att möta den växande efterfrågan på elektriska tunga lastbilar och...

Läs mer

Green Cargo återfår förtroendet för LKABs insatstågtrafik

78 procent av yrkeschaufförer kör för fort – sätter tempot för övriga trafikanter

PostNord elektrifierar tunga transporter med Einride

Stor utbyggnad av el- och vätgasstationer för gods efter beslut från Energimyndigheten

Så blir framtidens hållplatser i Göteborg, Mölndal och PartilleMest lästa
gardenor
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se