Facebook


Instagram

Behov av belysning och säkrare trafik – några av synpunkterna i årets digitala trygghetsvandring


2022-05-19

Över 200 synpunkter kom in när staden och polisen bjöd in till digital trygghetsvandring tidigare i år. Detta ligger till grund för kommande insatser som nu presenteras. Främst lyfter Landskronaborna fram behov av belysning och säkrare gator.

Nu är årets sammanställning klar och staden och polisen presenterar en rad insatser i tätorten och i byarna. De digitala trygghetsvandringarna är en viktig del i både Landskrona stads och polisens trygghetsskapande arbete och det är av stort värde att få in Landskronabornas svar.

Alla med tillgång till telefon eller dator kunde markera platser som känns trygga respektive otrygga. Tidigare digitala trygghetsvandringar har till exempel lett till ny belysning på Löpargatan och en passage över Barsebäcksvägen i Häljarp.

– Det är glädjande att vi i år kan genomföra belysningsåtgärder i Öresundsparken, ett önskemål som kommit under flera tidigare trygghetsvandringar, säger Tora Broberg, stadsmiljöchef, Landskrona stad.

Den vanligaste synpunkten rör otrygga trafiksituationer.

– Förutom en del fysiska åtgärder som staden genomför kommer vi på polisen att göra hastighetskontroller och använda vår flyttbara hastighetskamera på olika platser i kommunen, säger Jessica Mårtensson, kommunpolis i Landskrona.

Även en del skolvägar kommer åtgärdas på olika sätt, till exempel kommer staden under årets gång att bygga en trottoar på Troeds väg i Glumslöv och ny cykelväg längs Exercisgatan och Vallgatan. En annan åtgärd staden kommer att genomföra är att rensa bort sly på olika platser, till exempel i Karlslundsparken, för att göra den luftigare och tryggare.

Ett flertal synpunkter rör vägar som inte är stadens. Ibland är det en samfällighetsförenings, men ofta är det Trafikverkets vägar. Staden för synpunkterna vidare och tar upp dem till diskussion vid möten med Trafikverket.


Källa: Landskrona stad

Skriv utNy regeringssatsning på tvärförbindelse och uppdrag att utreda arlandatransporter

Regeringen fullföljer satsningen på en ny vägförbindelse på Sö...

Läs mer
Roch-services
Ny cirkulationsplats Starbo.

Genomfarten i Mora tar sista steget

I slutet av sommaren börjar Trafikverket bygga genomfartens delsträcka 2, mellan...

Läs mer
Zinga
Exempel vägtrumma inlopp innan åtgärd Orsa Kvarnbäcken.

Väg 50 stängs av när gamla vägtrummor byts ut till nya miljöanpassade

Två vägtrummor under väg 50 vid Flokån i Borlänge kommun ska bytas ut...

Läs mer
Zugol 550
DLMASKIN550
Ny cirkulationsplats i Ludvika.

Nu öppnar ny cirkulationsplats i Ludvika

Snart kan ytterligare delar av genomfarten i Ludvika börja användas. En cirkulationsplats...

Läs mer
Vattenfall


Mest lästa
gardenor
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se