Facebook


Instagram

Byggstart för säkrare väg mellan Katrineholm och Alberga


2022-05-10

Nu börjar Trafikverket bygga om riksväg 56 mellan Katrineholm och Alberga till mötesfri 2+1-väg.

Den 33 kilometer långa sträckan mellan Katrineholm och Alberga är ett viktigt pendlings- och godsstråk. Samtidigt är omkörningsmöjligheterna få och sikten bitvis dålig. Nu börjar bygget, som innebär ett helhetsgrepp om säkerheten på vägen. Det handlar bland annat om att göra vägen mötesfri.

– Vi bygger löpande om våra större stråk så att de blir mötesseparerade med mitträcke. Att ta bort mötande trafik är en av de mest effektiva åtgärderna för att undvika allvarliga olyckor, säger Rami Yones, regional direktör på Trafikverket.

I projektet ingår även andra åtgärder som ger stor effekt på trafiksäkerheten på vägen. Det handlar till exempel om att värna oskyddade trafikanter genom en ny cykelväg mellan Katrineholm och Bie. Det handlar även om att bygga om flera korsningar så att de blir säkrare, med till exempel separata vänstersvängfält.

När den nya vägen är färdig minskar restiderna genom att hastigheten kan höjas till 100 km/h.

– Vi vet att det här är ett efterlängtat bygge. När vi är klara blir vardagen smidigare och säkrare för både pendlare och yrkestrafik, säger Rami Yones.


Sänkt hastighet där bygget pågår
Vägen kommer att vara öppen under hela byggtiden, även om framkomligheten kommer att vara begränsad på de platser där arbete pågår. Det kan innebära sänkta hastigheter och provisoriska vägbanor förbi byggarbetsplatserna.


Fakta om projektet och mötesfria vägar:
• Byggtid: 2022-2024
• Längd: 33 kilometer, varav 3 km byggs i ny sträckning utanför Äs.
• Trafikmängd: 4 000-6 000 fordon per dygn
• Mötesfria vägar: Mitträcken beräknas rädda cirka 65 trafikanters liv varje år. Under de kommande 5-10 åren ska Trafikverket bygga mer än 10 mil ny mötesseparerad väg i Mälardalsregionen.
• Riksväg 56 kallas ibland Räta linjen då vägen har en relativt rak sträckning mellan Norrköping och Gävle, till skillnad från E4 som går via Stockholm och är 39 km längre. Den ingår i det nationella stamnätet och har stor betydelse för godstransporterna genom landet.


Källa: Trafikverket

Skriv utBehov av belysning och säkrare trafik – några av synpunkterna i årets digitala trygghetsvandring

Över 200 synpunkter kom in när staden och polisen bjöd in till digital...

Läs mer
Roch-services


Söderköpings kommun väljer ECO-Asfalt

Peab har fått förtroende att asfaltera och underhålla gatorna i Söderkö...

Läs mer
Zinga


Hastighetsefterlevnad sämst på 40-sträckor i tätort

I februari 2020 fattade Riksdagen beslut om ett nytt halveringsmål inom trafiksäkerhet....

Läs mer
Zugol 550
DLMASKIN550

Nya trafiksäkerhetskameror i Västra Götaland och Halland ska rädda liv

Mellan 9 maj och 22 maj sätter Trafikverket upp sammanlagt 13 nya trafiksäkerhetskameror...

Läs mer
Vattenfall


Mest lästa
gardenor
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se