Facebook


Instagram

Forskare undersöker sambandet mellan luftföroreningar, hälsa och välfärd


2015-10-30

Löper vissa samhällsgrupper i de nordiska länderna större risk än andra att drabbas av sjukdom och för tidig död på grund av luftföroreningar, och i så fall: vilken betydelse har detta för fördelningen av välfärd i Norden?

IVL Svenska Miljöinstitutet ska tillsammans med 16 andra projektpartners från de övriga nordiska länderna försöka besvara denna fråga inom ett nytt forskningssamarbete som leds av universitetet i Århus.

– Vi vet att luftföroreningar i dagsläget kostar det svenska samhället cirka 42 miljarder kronor årligen, men vi vet varken hur dessa kostnader är fördelade mellan olika samhällsgrupper eller om vissa drabbas oproportionellt hårt, säger Stefan Åström, projektledare vid IVL Svenska Miljöinstitutet.

– Göteborg är ett mycket intressant område för den här typen av forskning då exempelvis skillnader i förväntad livslängd är mycket stora mellan olika stadsdelar, vilket är en indikator på ojämn fördelning av samhällsresurser. Även luftföroreningar påverkar förväntad livslängd, men vi vet inte idag om dessa faktorer samverkar eller motverkar varandra.

Det övergripande syftet med projektet är att de nordiska länderna på ett bättre sätt än idag ska kunna reglera utsläpp av luftföroreningar och prioritera insatser med fokus på de källor som har störst negativ påverkan på människors hälsa, för att kunna minska de negativa effekterna på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt.

Modellering av luftföroreningar kommer att göras per kvadratkilometer i Norden, och hälsoeffekter kommer beräknas och värderas ekonomiskt och välfärdsmässigt. IVL kommer att analysera de socioekonomiska aspekterna av luftkvalitetens påverkan på hälsa och välfärd, bland annat för olika stadsdelar inom Göteborgs stad. Inom projektet kommer det byggas upp en gemensam databas, genom vilken man med hjälp av modellering för första gången kommer att kunna beräkna luftföroreningshalter och exponering på samma geografiska detaljnivå för alla de nordiska länderna.

Forskningssamarbetet som går under namnet NordicWelfAir, (Understanding the link between Air pollution and Distribution of related Health Impacts and Welfare in the Nordic Countries), löper under en femårsperiod och har beviljats finansiering med 30 miljoner norska kronor inom NordForsk-programmet för hälsa och välfärd. Svenska deltagare är IVL Svenska Miljöinstitutet, Yrkes- och miljömedicin vid Umeå universitet och SMHI.

Källa: IVL Svenska Miljöinstitutet


Tipsa en vn Skriv ut<span>Svevia tryggar broarna längs det statliga vägnätet i &Ouml;stergötland. </span>

Svevia tryggar broarna i Östergötland

Under de närmaste tre åren kommer Svevia att sköta underhåll och utföra...

Läs mer
Roch-services


Regeringen måste ändra fokus för den kommande nationella infrastrukturplanen

Det råder inget tvivel om att såväl privatpersoner som näringsliv måste...

Läs mer
Ulefos
<span>Svevia anlägger en ny gång- och cykeltunel under riksväg 70, i Säter. </span>

Svevia bygger gång- och cykeltunnel i Säter

Den nya tunnel kommer att öka tillgängligheten för alla som vill kunna ta sig till...

Läs mer
Zinga
Elbilsmässan eCarExpo i Göteborg den 1–3 december bjuder på totalt 27 seminarier och programpunkter som är fria för alla besökare. 

27 seminarier om elbilar och energi på eCarExpo i Göteborg

Elbilsmässan eCarExpo i Göteborg den 1–3 december bjuder som vanligt på ett...

Läs mer
DLMASKIN550


Omexom och Emil Lundgren möjliggör för snabbladdning i södra Sverige

Omexom Stockholm E-mobility har fått uppdraget att utföra installation av ...

Läs mer
<span>Genrebild</span>

Hur dåliga vägar ska vi tåla och vad tål vägarna?

Trafikverket flaggar för att underhållet på vägarna är eftersatt, en...

Läs mer

Roch Services är en del av Helsingborgs projekt för stadens digitala infrastruktur

Bromma, juni 2023 Roch Services Skandinavien AB kommer testa stabilitet och hållfasthet...

Läs mer
<span>Svevia ska lägga tankbeläggning på 80 mil väg i sommar. Vägar som får ny tankbeläggning finns i Norbotten, Västerbotten, Västernorrland, Dalarna, Jönköping och Gotland.</span>

Svevia lägger tankbeläggning på 80 mil väg i sommar

Svevia ska på uppdrag av Trafikverket lägga ut cirka 4 miljoner kvadratmeter...

Läs mer


Svevia fortsätter sköta vägarna i Västervik

Snöröjning, halkbekämpning och löpande vägunderhåll inom...

Läs mer

Rambollforskare presenterar ny metod för mätning av barriäreffekter

Job van Eldijk, industridoktorand på Chalmers och planarkitekt på Ramboll.

Job van Eldijk, industridoktorand på Chalmers och planarkitekt på Ramboll, har tagit...

Läs mer

Petter Hedin ny regionchef på SveviaMest lästaOnninen


gardenor

HRC

industrinät
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se