Facebook


Instagram

Tredje gången gillt för Älvsborgsbron


2021-04-09

Den 16 april inleds underhållsarbeten på Älvsborgsbron. Trafik Göteborg
Bild: Trafik Göteborg
Den 16 april inleds underhållsarbeten på Älvsborgsbron. Trafik Göteborg

Den 16 april startar årets stora trafikpåverkande arbeten på Älvsborgsbron. Trafikanter får räkna med längre restider, särskilt under morgon och eftermiddag.

Älvsborgsbron är över 50 år gammal och behöver regelbundet restaureras för att hålla en godkänd standard. Under de två föregående somrarna har därför ett omfattande underhållsarbete pågått på bron. I år är det dags för den tredje och sista etappen.


Ett körfält stängs i varje riktning
Den 16 april inleds årets stora underhållsarbete på Älvsborgsbron och pågår dygnet runt fram till den 29 augusti. Under den här perioden påverkas trafiken på olika sätt.

I år är det de två mittersta körfälten som stängs av, ett i varje riktning. Detta innebär att arbetarna på bron får trafik på båda sidor om arbetsområdet, så trafikanter uppmanas att respektera hastighetsgränsen och köra försiktigt. För allas säkerhet sänks hastigheten till 40 kilometer i timmen.

En annan nyhet är att det vänstra körfältet i respektive riktning blir smalare än normalt – därför rekommenderas endast biltrafik att använda detta körfält.

Precis som förra året får trafiken från Västerleden, alltså från Mölndalshållet, samsas i ett körfält istället för två upp på bron. Och trafiken från Oscarsleden får ett eget körfält upp på bron, vilket betyder att det även i år inte sker några vävningar på bron.


Arbeten i Götatunneln samtidigt
I år ser det också lite annorlunda ut då arbeten på Älvsborgsbron och i Götatunneln pågår samtidigt under flera månader. Utifrån trafikanalyser – baserade på normala trafikflöden före coronapandemin – är bedömningen att framkomligheten kommer att påverkas negativt under både morgon och eftermiddag med längre restider som följd (se bifogade kartor). Trafikanter rekommenderas att köra på andra tider om man man möjlighet. 

Hur pass ansträngd trafiksituationen blir hänger på trafikmängden, som i nuläget är lägre än vanligt på grund av coronapandemin. Trafikanter kan hålla sig uppdaterade om det aktuella trafikläget via appen Trafiken.nu.

Man ska inte heller glömma bort att man numera kan ta sig mellan fastlandet och Hisingen via nya Marieholmstunneln – om detta är ett bra alternativ beror såklart på vart man ska.


Påfarter stängs för bilar
Precis som tidigare år stängs också påfarterna till Älvsborgsbron från Högsboleden och Ivarsbergsmotet för biltrafik och hålls endast öppna för bussar, taxi och serviceresor-fordon (se bifogad karta). Syftet med dessa åtgärder är att prioritera kollektivtrafiken.

De som brukar använda påfarten från Högsboleden för att komma upp på bron får istället välja Västerleden eller Oscarsleden, och de som brukar köra upp på bron från Ivarsbergsmotet får leta sig ut på väg 155.

En annan sak som består är att busstrafiken från Oscarsleden upp mot Älvsborgsbron prioriteras genom ett busskörfält. Samma sak gäller från Västerleden.


Gång- och cykelbana stängd
Gång- och cykeltrafiken på bron påverkas av underhållsarbetet genom att den östra gång- och cykelbanan, alltså den närmast staden, är stängd sedan en tid tillbaka. Istället är den västra gång- och cykelbanan dubbelriktad. Eftersom denna gång- och cykelbana är relativt smal uppmanas man att ta det extra försiktigt och visa hänsyn till mötande trafik.

Enligt planerna ska den östra gång- och cykelbanan förbli stängd fram till hösten 2021.

Från den 9 maj kan man också välja gång- och cykelbanan på den nya Hisingsbron för att ta dig mellan fastlandet och Hisingen. Detta är en gång- och cykelbana som är bredare och lägre än den på Götaälvbron.


Detta ska göras
I korta drag handlar underhållsarbetet om att vägbanan på bron ska rustas upp och få nya tätskikt, ny beläggning, nya betongskarvar samt ny mittbarriär.

Underhållsarbeten i mindre omfattning kommer att förekomma på Älvsborgsbron även de kommande åren, men de väntas inte få någon större påverkan på trafiken.Källa: Trafik


Skriv utGöran Schlegel, Elektroskandia och Daniel Lagmyr, Katrineholms kommun.

Ekonomisk lösning med anpassad optik – belyser både körbana som gång- och cykelväg

Bättre belysning ökar tryggheten i utomhusmiljöer. Det var också en av...

Läs mer
Zinga
Hisingsbron sedd från fastlandet inför trafiköppning i maj 2021.

Allt du behöver veta inför öppningen av Hisingsbron

På söndag, den 9 maj, öppnar Hisingsbron – Göteborgs nya älvfö...

Läs mer
Kregis 550


Minskad medelhastighet i tätort men fortfarande låg efterlevnad

Medelhastigheten på kommunala gator har minskat, men förarna behöver fortfarande...

Läs mer
Zugol 550
Larissa Strömberg, ny ansvarig för klimatneutralitet inom Svevia.

Larissa Strömberg blir ansvarig för klimatneutralitet inom Svevia

Svevia har anställt Larissa Strömberg som ansvarig för företagets arbete med...

Läs mer
DLMASKIN550
Svevia kommer att åtgärda väg 356 mellan Niemisel och Bjurå med bärighetshöjande åtgärder.

Svevia förbättrar väg 356 mellan Niemisel och Bjurå

På uppdrag av Trafikverket kommer Svevia att utföra vägförstärkning och...

Läs mer
Vattenfall


Mest lästa


Elpress 1HBM
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se