Facebook


Instagram

Väg 50 stängs av när gamla vägtrummor byts ut till nya miljöanpassade


2022-06-15

Exempel vägtrumma inlopp innan åtgärd Orsa Kvarnbäcken.
Bild: Trafikverket
Exempel vägtrumma inlopp innan åtgärd Orsa Kvarnbäcken.

Två vägtrummor under väg 50 vid Flokån i Borlänge kommun ska bytas ut till nya. Vägtrummorna från 1960-talet behöver nu bytas ut till miljöanpassade trummor. Under tiden arbetet pågår 27 juni till 24 juli stängs vägen av.

För att ge fiskarna fria vandringsvägar, som gör att de kan sprida och fortplanta sig, byter Trafikverket ut trummorna under väg 50 vid Flokån, mellan sjöarna Långsjön och Kvarndammen, till en bättre anpassad trumma.

– Det känns bra att vi snart kan komma igång med arbetet. Genom att bygga bort vandringshindret så kan fiskar och mindre däggdjur passera problemfritt under riksväg 50, säger Fredrik Stål, projektledare på Trafikverket.


Vägen avstängd 27 juni-24 juli
Under tiden Trafikverket byter trummorna behöver väg 50 mellan Murbo och Långsjöns kaffestuga stängas av. Trafiken leds om via väg 644 och vidare in på väg 646 via Rämshyttan, Tuna Hästberg och Idkerberget.

Boende på sträckan mellan Murbo och Långsjöns kaffestuga kommer fortfarande kunna ta sig till och från sina fastigheter. Boende längs väg 644 och 646 kommer under perioden märka av en högre trafikmängd på grund av att trafiken leds om.

Lastbilsparkeringen vid Långsjöns kaffestuga är avstängd från den 13 juni till och med den 30 september, som längst.

Skyltningen för hänvisning kommer att finnas vid angränsande vägar.

Anledningen till att vägen stängs av är dels för att arbetena blir mer effektiva, kan avslutas fortare, och dels för att säkra arbetsmiljön för de som åtgärdar vandringshindren.


Vägtrummor från 60-talet
Trummorna byggdes i samband med att väg 50 fick ny sträckning på 1960-talet. 2015 gjordes en kontroll av trummorna och man såg då att de är placerade enligt 60-talets krav där inga anpassningar gjordes för fiskvandring. Trummornas utloppssida ligger för högt vilket lett till att det är ett utloppsfall och lutningen medför höga vattenhastigheter. Trummorna ska därför bytas ut och placeras djupare ner i vattnet vilket möjliggör en naturlig botten i passagen så att vandringshindret försvinner.


Faunapassager i vatten
För att vattenlevande djur ska få gynnsamma miljöer skapar Trafikverket så kallade faunapassager i vatten. En faunapassage är till exempel en vägtrumma under vägen eller bron som gör att vattenlevande djur kan passera en väg. Bristande faunapassager i vatten skapar vandringshinder och leder till problem för fiskar och andra vattenlevande organismer som nyttjar vattendraget.

Exempel på vandringshinder är utloppsfall från trummor, gamla dammar i vattendraget eller för hög vattenhastighet i passagen. Hinder i vattensystemet påverkar transporten av näringsämnen, sediment och organiskt material, vilket i sin tur påverkar ekosystemet såväl uppströms som nedströms. Vandrande fisk som till exempel öring påverkas negativt då de inte kan nå sina lekområden längre upp i vattensystemet.


Källa: Trafikverket

Tipsa en vän Skriv ut<span>Svevia ska lägga tankbeläggning på 80 mil väg i sommar. Vägar som får ny tankbeläggning finns i Norbotten, Västerbotten, Västernorrland, Dalarna, Jönköping och Gotland.</span>

Svevia lägger tankbeläggning på 80 mil väg i sommar

Svevia ska på uppdrag av Trafikverket lägga ut cirka 4 miljoner kvadratmeter...

Läs mer
Roch-services


Svevia fortsätter sköta vägarna i Västervik

Snöröjning, halkbekämpning och löpande vägunderhåll inom...

Läs mer
Zinga

Rambollforskare presenterar ny metod för mätning av barriäreffekter

Job van Eldijk, industridoktorand på Chalmers och planarkitekt på Ramboll.

Job van Eldijk, industridoktorand på Chalmers och planarkitekt på Ramboll, har tagit...

Läs mer
Zugol 550
DLMASKIN550
Svevia har rekryterat Petter Hedin som chef för region Stora projekt inom division Anläggning. 

Petter Hedin ny regionchef på Svevia

Svevia har rekryterat Petter Hedin som chef för region Stora projekt inom division Anlä...

Läs mer
Vattenfall


Mest lästaOnninen


gardenor

Extremeworks

HRC
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se