Facebook


Instagram

Före, under och efter skyfallet på VAK i Sundsvall


2024-01-08

Bild:VA-guiden AB

Skyfallshantering är ett av flera teman under VA-guidens konferens Vatten Avlopp Kretslopp den 13–14 mars i Sundsvall. En av föreläsarna är Marie Larsson, skyfallsexpert vid Sweco, som kommer att berätta om en ny vägledning och standardiserad metod för skyfallskartering.

Få har nog missat den gångna sommarens omfattande problem med översvämningar till följd av kraftigt regnande på flera platser runtom i Sverige. Detta har ytterligare betonat behovet av en ökad beredskap för att hantera skyfall och anpassa samhället till ett förändrat klimat.

Skyfallshantering är också ett av flera teman under VA-guidens konferens, Vatten Avlopp Kretslopp, den 13–14 mars i Sundsvall. Under delseminariet ”Före, under och efter skyfallet” kommer olika aspekter av skyfallshantering att lyftas, från den tidiga planeringen och kartering av sårbara platser innan skyfallet ägt rum, till kommunala lärdomar från tidigare skyfallshändelser.

En av föreläsarna under konferensen är Marie Larsson, skyfallsexpert på Sweco, som varit med och tagit fram en ny vägledning och standardiserad metod för skyfallskartering. Vägledningen är ett resultat av ett regeringsuppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), med målet att öka förståelsen vad gäller skyfallskartering och vilka val av metoder som är möjliga och lämpliga.

Referensgrupp underlättade arbetet med vägledningen

Med stöd av en referensgrupp har Marie Larsson och hennes kollegor på Sweco dels hjälpt till med att ta fram den nya metoden för skyfallskartering, dels genomfört fallstudier där den metoden tillämpats och utvärderats. Arbetet har dock inte varit utan utmaningar, särskilt när det gäller grundläggande förutsättningar som inte primärt rör själva tekniken för hur man utför en skyfallskartering.

– Vi har bland annat diskuterat mycket om vilken skyfallshändelse som är lämplig att planera våra tätorter efter men också hur vi ska uttrycka storleken på en skyfallshändelse. Vad en lämplig klimatfaktor är och val av tidshorisont har varit andra svåra frågor att hantera.

Ytterligare en utmaning har bestått i att kunna ge en teknisk vägledning som är tillämpbar oberoende av vilken programvara som väljs för skyfallskarteringen. Som stöd i det arbetet har det inom uppdraget funnits en referensgrupp bestående av representanter från både myndigheter, kommuner och privata företag. Referensgruppen har enligt Marie Larsson varit till stor hjälp i arbetet med att räta ut många av de frågetecken som funnits.

– Vi är tacksamma för referensgruppen vi hade i projektet, som har kommit med många kloka tankar och idéer, varav många såklart varit motstridiga och lett till en hel del diskussioner!

Viktigt att tänka på för att skyfallskarteringen ska ge svaren som söks

Marie Larsson ser fram emot att tillsammans med Cecilia Alfredsson, handläggare inom naturolyckor vid MSB, berätta mer om vägledningen under VAK i Sundsvall.

– Under vår föreläsning kommer åhörarna att få en introduktion till skyfallskarteringar, exempelvis varför de behövs och vad man kan behöva tänka på för att kunna få de svaren man söker med skyfallskarteringen. Vi går också igenom huvudmomenten i en skyfallskartering och vilken typ av information och stöd som kan hittas i vägledningen.


Källa: VA-guiden AB


Tipsa en vn Skriv utI fastigheten Röda Oasen i Malmö leds dagvatten från det kommunala ledningsnätet in, renas med membranteknik och används till toaletter och tvättmaskiner istället för dricksvatten. 
I fastigheten Röda Oasen i Malmö leds dagvatten från det kommunala ledningsnätet in, renas med membranteknik och används till toaletter och tvättmaskiner istället för dricksvatten.
 

Unik lösning sparar 1300 liter dricksvatten – per dag

Kollektivhuset Röda Oasen i Malmö är första svenska flerfamiljsboende som använder renat dagvatten från det kommunala ledningsnätet för tvätt och...

Läs mer
Godkända Avlopp


Före, under och efter skyfallet på VAK i Sundsvall

Skyfallshantering är ett av flera teman under VA-guidens konferens Vatten Avlopp Kretslopp den...

Läs mer
Ulefos


SVEAB Anläggning gör markarbeten vid Drottningholmssundet

SVEAB Anläggning har erhållit projekt "Drottningholmssundet".

 

Läs mer
BAGA
Anders Palmén

Veidekke stärker kompetensen inom geoteknik

För att ytterligare stärka kompetensen inom geoteknik har Veidekke Grundläggning AB...

Läs mer
Zinga

Styrd borrning – ett schaktfritt alternativ.

Att bygga schaktfritt har många fördelar. Metoden är både snabb, effektiv och...

Läs mer
Vattenfall
Arbete med vatten- och avloppsledningar.

Omfattande arbete längs Rudbecksgatan för att säkra en hållbar vattenförsörjning

Under 2023 sker ett omfattande arbete längs Rudbecksgatan för att säkra en hå...

Läs mer
Görvälnverket i Järfälla i Stockholm.

NCC tilldelas kontrakt för vattenverk i norra Stockholm

NCC har inlett samarbete med Norrvatten för att planera för en utbyggnad av...

Läs mer


Stora miljövinster med att återvinna mer kväve från avloppsvatten

Stigande gödselpriser har det senaste året hotat den svenska matproduktionen och lett...

Läs mer
Zugol 550
Flygbild över reningsverket i Hässleholm, med omnejd.

Hässleholm Miljö miljardinvesterar i VA de kommande åren

VA-taxan i Hässleholms kommun kommer höjas och stora investeringar kommer göras i...

Läs mer


Mest lästaOnninen


gardenor

HRC

industrinät
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se