Facebook


Instagram

Mängden fett i avloppsledningarna ökar risken för vattenskador


2021-11-05

Christopher Jennebo, planerare på Ledningsnät Vatten och avlopp.
Bild: Terese Andersson
Christopher Jennebo, planerare på Ledningsnät Vatten och avlopp.

Såväl antalet invånare som mängden serveringar i Örebro stad har blivit fler. Det innebär att mängden matfett och matlagningsolja som spolas ner i det kommunala ledningsnätet också har ökat. Det finns risk för stora fettklumpar i rören, som orsakar stopp i ledningarna och översvämning i fastigheter. Nu behöver kommunen örebroarnas hjälp för att minska problemen

Fastighetsägare ansvarar för att installera, ta hand om och tömma fettavskiljare när de hyr ut lokaler till restauranger, café eller andra företag som hanterar livsmedel. Även privatpersoner kan enkelt hjälpa till genom att ta hand om och slänga rester av matfett och olja i avfallet efter matlagningen.


Så här gör du hemma i köket
Fett som spolas ner i diskhon i köket kan orsaka stopp i avloppet. Torka istället ur fett som blivit kvar i grytor och stekpannor med hushållspapper och släng det i den bruna matavfallspåsen. Om det blir mycket olja över efter till exempel fritering, låt det svalna och häll det sedan i en tom pappersförpackning med skruvkork. Skruva åt korken ordentligt och släng förpackningen i restavfallspåsen. Du kan också lämna in den på någon av kommunens bemannade återvinningscentraler.


Fettavskiljare gör skillnad
På restauranger, caféer och andra företag som hanterar livsmedel ska fettavskiljare installeras. Fett får inte spolas ut i avloppet då det stelnar och orsakar stopp i ledningarna. Det kan också orsaka dålig lukt och bilda den giftiga gasen svavelväte. Fettet behöver därför tas om hand på annat sätt. I en fettavskiljare fångas rester av matfett, matlagningsolja och liknande upp i en särskild behållare för att inte rinna ut i avloppet.

– Det är fastighetsägaren som ansvarar för att fettavskiljare installeras och underhålls, berättar Jonathan Björklund, abonnentingenjör på Kundservice Vatten och avlopp.

En fettavskiljare behöver tömmas, rengöras och fyllas på med vatten regelbundet, för att fungera som den ska. Om man är osäker på vad som gäller finns information på kommunens hemsida.


Fettklumpar i avloppet från Luleå i norr till Malmö i söder
De senaste åren har det förekommit fettklumpar i avloppet på flera orter runt om i landet. I Luleå rapporterades det redan 2017 om fettklumpar stora som fotbollar som flöt omkring i avloppet. Hösten 2018 fick Kungsbacka kommun suga upp en fettklump på hela fem ton. Hösten 2019 upptäcktes en fettklump på en meter i diameter i en pumpstation i Västerås. I Stockholms avlopp har också fettklumpar på flera ton påträffats under de senaste åren och förra året upptäcktes en stor fettklump i Malmö. Det är bara några exempel.

– Fett i ledningarna orsakar stopp, översvämningar och vattenskador, berättar Christopher Jennebo, planerare på Ledningsnät Vatten och avlopp. Fett som spolas ner i diskhon stelnar när det kallnar och fastnar då i ledningarna. Efterhand byggs stora fettklumpar upp som gör att avloppsvattnet inte kommer förbi.

För att få bort fettklumparna behöver ledningen spolas. Fettklumpar kan också sitta fast riktigt hårt på innerväggarna på rören. Då måste de slås bort med ett specialverktyg. Fettklumparna som spolas loss sugs upp av spolbilen ur en brunn nedströms. Detta för att de inte ska följa med avloppsvattnet och stoppa upp på nytt längre bort i ledningarna.


Källa: Örebro kommun


Skriv utKartan visar var Örebro kommun ska gräva ner ny VA-ledning under 2022.
Kartan visar var Örebro kommun ska gräva ner ny VA-ledning under 2022.

Ny VA-ledning från Karlslund till Mellringerondellen

Örebro växer, så nu bygger kommunen ut och stärker upp ledningsnätet. Framkomligheten kommer periodvis att påverkas, följ skyltning på plats så kommer...

Läs mer
Zinga


Peab bygger ut dricksvattenledning i Lunds kommun

Peab har fått uppdraget att anlägga nio kilometer dricksvattenledning mellan Vombverket...

Läs mer
BAGA
Reningsverket i Margretelund.

Första rapporten från projektet om ”slamfria” avloppsreningsverk

På reningsverket i Margretelund utanför Stockholm testar Roslagsvatten tillsammans med...

Läs mer
Mttsweden
Från 790 000 personer till drygt 1,2 miljoner år 2055. Enligt befolkningsprognosen från Gryaabs ägarkommuner beräknar kommunerna växa med drygt 440 000 personer de närmaste 30 åren.

Mer avloppsvatten till Ryaverket när befolkningen ökar

Från 790 000 personer till drygt 1,2 miljoner år 2055. Enligt...

Läs mer
Christopher Jennebo, planerare på Ledningsnät Vatten och avlopp.

Mängden fett i avloppsledningarna ökar risken för vattenskador

Såväl antalet invånare som mängden serveringar i Örebro stad har blivit...

Läs mer
Vattenfall
Vill du bli en del av teamet?

Kingspan BAGA söker servicetekniker till Västsverige

Vill du byta jobb? Kingspan söker nu en servicetekniker till området Kungälv –...

Läs mer
Godkända Avlopp


Nytt avloppsreningsverk för ett renare hav

Högre vattenflöden, skärpta reningskrav och fler människor gör att...

Läs mer
Zugol 550


VA-arbete påverkar farligt gods väg och trafik

Under tio veckor, med start nästa vecka, kommer NSVA i samarbete med entreprenören AKEA...

Läs mer


Mest lästa
HBM
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se