Facebook


Instagram

Mer avloppsvatten till Ryaverket när befolkningen ökar


2021-11-15

Från 790 000 personer till drygt 1,2 miljoner år 2055. Enligt befolkningsprognosen från Gryaabs ägarkommuner beräknar kommunerna växa med drygt 440 000 personer de närmaste 30 åren.
Bild: Gryaab
Från 790 000 personer till drygt 1,2 miljoner år 2055. Enligt befolkningsprognosen från Gryaabs ägarkommuner beräknar kommunerna växa med drygt 440 000 personer de närmaste 30 åren.

Från 790 000 personer till drygt 1,2 miljoner år 2055. Enligt befolkningsprognosen från Gryaabs ägarkommuner beräknar kommunerna växa med drygt 440 000 personer de närmaste 30 åren. Det ger en ökning till Ryaverket med 14 000 personers avloppsvatten per år.

– Befolkningsprognosen ger, tillsammans med prognosen för hur mycket vatten det förväntas komma till verket de närmste 30 åren, en ungefärlig bild över hur mycket vatten Gryaab behöver dimensionera verket för, säger utvecklingsingenjör David I’Ons som jobbar i Gryaabs storprojekt Nya Rya.

Nya flödesprognoser visar att nästan hälften av det vatten som kommer till Ryaverket, är tillskottsvatten. Tillskottsvatten är bland annat regnvatten från gator och vägar samt inläckage, något som Ryaverket inte är gjort för att ta hand om. I Nya Rya planeras framtidens avloppsrening för Gryaabs åtta ägarkommuner, med fokus på att fortsätta jobba för ett renare hav och ett hållbart samhälle även i framtiden.

– Ägarkommunerna har planerat många bra och viktiga åtgärder för att minska tillskottsvatten till Ryaverket. När dessa goda insatser på ledningsnäten genomförts ger det mindre tillskottsvatten per person, bättre rening och i slutändan ett renare hav, säger David I’Ons.

De nya prognoserna ligger till grund när vi nu planerar arbetet med utredningar och beräkningar inför förändringar och nybyggnation på verket.


Fakta: Gryaab och Nya Rya 
Gryaab tar hand om avloppsvattnet från drygt 790 000 personer från Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal och Partille. Sedan 2019 är även Bollebygd delägare. 2019 fattades beslut om att påbörja en omfattande utredning om en kompletterande anläggning – Nya Rya – för att klara strängare reningskrav i framtiden och hantera en ökad befolkning. Under 2020 tog Gryaab första stegen i programmet Nya Rya som har som mål att bygga nya anläggningsdelar på ny mark som står färdiga 2036. Det här är Gryaabs största utbyggnation någonsin.


Källa: Gryaab


Skriv utKartan visar var Örebro kommun ska gräva ner ny VA-ledning under 2022.
Kartan visar var Örebro kommun ska gräva ner ny VA-ledning under 2022.

Ny VA-ledning från Karlslund till Mellringerondellen

Örebro växer, så nu bygger kommunen ut och stärker upp ledningsnätet. Framkomligheten kommer periodvis att påverkas, följ skyltning på plats så kommer...

Läs mer
Zinga


Peab bygger ut dricksvattenledning i Lunds kommun

Peab har fått uppdraget att anlägga nio kilometer dricksvattenledning mellan Vombverket...

Läs mer
BAGA
Reningsverket i Margretelund.

Första rapporten från projektet om ”slamfria” avloppsreningsverk

På reningsverket i Margretelund utanför Stockholm testar Roslagsvatten tillsammans med...

Läs mer
Mttsweden
Från 790 000 personer till drygt 1,2 miljoner år 2055. Enligt befolkningsprognosen från Gryaabs ägarkommuner beräknar kommunerna växa med drygt 440 000 personer de närmaste 30 åren.

Mer avloppsvatten till Ryaverket när befolkningen ökar

Från 790 000 personer till drygt 1,2 miljoner år 2055. Enligt...

Läs mer
Christopher Jennebo, planerare på Ledningsnät Vatten och avlopp.

Mängden fett i avloppsledningarna ökar risken för vattenskador

Såväl antalet invånare som mängden serveringar i Örebro stad har blivit...

Läs mer
Vattenfall
Vill du bli en del av teamet?

Kingspan BAGA söker servicetekniker till Västsverige

Vill du byta jobb? Kingspan söker nu en servicetekniker till området Kungälv –...

Läs mer
Godkända Avlopp


Nytt avloppsreningsverk för ett renare hav

Högre vattenflöden, skärpta reningskrav och fler människor gör att...

Läs mer
Zugol 550


VA-arbete påverkar farligt gods väg och trafik

Under tio veckor, med start nästa vecka, kommer NSVA i samarbete med entreprenören AKEA...

Läs mer


Mest lästa
HBM
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se