Facebook


Instagram

Nalka blir ny huvudägare till Uniwater


2021-06-16

Fredrik Jonsson koncern-vd på Uniwater AB.
Bild: Uniwater
Fredrik Jonsson koncern-vd på Uniwater AB.

Uniwater, en av Nordens ledande koncerner med specialister inom VA-tekniska lösningar, får en ny huvudägare. Den nya ägaren är Nalka Invest och med dem kommer den pågående expansionen i Norden att intensifieras för Uniwater.

SEB Private Equity Opportunity III Management S.C.A., SICAV-SIF och LK Finans AB förvärvade dåvarande Norvatek Invest 2014, och har under ägandet utvecklat koncernen till att omsätta 600 miljoner kronor under 2020. Ett namnbyte på koncernen kom tidigare i år där det nya namnet Uniwater var ytterligare ett steg i den fortsatta nordiska expansionen.

– Vi är mycket glada över att Nalka blir vår nya huvudägare. Med dem kommer vi kunna fortsätta att utveckla våra bolag organiskt och ha en stark och engagerad ägare för de förvärv som vi vill göra i vår fortsätta tillväxtresa. Vi ska fortsätta utveckla våra specialister och ha ett heltäckande erbjudande som attraherar alla typer av projekt inom VA, säger Fredrik Jonsson koncern-vd på Uniwater AB.

VA-branschen står inför stora utmaningar och behovet av VA-tjänster kommer öka. Uniwater ser därför en ny stark ägare som ett välkommet tillskott i den fortsatta resan.

– Att infrastrukturen för VA är eftersatt i hela Norden vet vi och vi ser även ett fortsatt stort behov av vår samlade kompetens inom Uniwater. Vi är specialister inom infrastruktur och för att klara en ökad efterfrågan behöver vi lägga mer fokus på digitalisering inom VA-näten och arbeta mer med hållbarhetsfrågor, där grunden i vår verksamhet är att leverera rent vatten. Vi ser fram emot att tillsammans med Nalka fortsätta arbeta med detta under lång tid, säger Fredrik Jonsson.

När Konkurrensverket har gjort sin granskning av affären kommer förvärvet att genomföras. Detta planeras att ske senast i augusti, 2021.

Delar av management kommer fortsätta att äga minoritetsposter i Uniwater. Köpeskillingen för förvärvet av Uniwater är inte officiell.

– Vi är mycket nöjda med att Nalka Invest nu tar över Uniwater. Det känns tryggt att det är en ny ägare med samma fokus på tillväxt och hållbarhet som vi, och vi ser fram emot att följa koncernens fortsatta framgångar. Vi önskar all lycka till Uniwater och Nalka Invest, säger Gustav Ecorcheville, Investment Director, SEB.

Evli Corporate Finance har agerat finansiell rådgivare till säljarna i samband med transaktionen.

Uniwater består idag av Norvatek, Dala Kommunalteknik och Rostfria VA-system – pumpstationer med brunnar i betong, plast och rostfritt. ASB – El och automation. ELVA och Emendo – Renings- och vattenverk. IBECO – Produkter och tjänster inom VA och VVS.


Om Nalka Invest

Nalka investerar i små- och medelstora bolag, främst baserade i Norden men alltid med internationell räckvidd och ambition. Genom engagemang och samarbete skapar Nalka självständiga, konkurrenskraftiga och långsiktigt lönsamma bolag. Nalka bildades 2009 och är baserade i Stockholm. I dag har verksamheten 15 medarbetare.


Källa: Uniwater


Skriv utFrån 790 000 personer till drygt 1,2 miljoner år 2055. Enligt befolkningsprognosen från Gryaabs ägarkommuner beräknar kommunerna växa med drygt 440 000 personer de närmaste 30 åren.
Från 790 000 personer till drygt 1,2 miljoner år 2055. Enligt befolkningsprognosen från Gryaabs ägarkommuner beräknar kommunerna växa med drygt 440 000 personer de närmaste 30 åren.

Mer avloppsvatten till Ryaverket när befolkningen ökar

Från 790 000 personer till drygt 1,2 miljoner år 2055. Enligt befolkningsprognosen från Gryaabs ägarkommuner beräknar kommunerna växa med drygt 440 000 personer...

Läs mer
Zinga
Christopher Jennebo, planerare på Ledningsnät Vatten och avlopp.

Mängden fett i avloppsledningarna ökar risken för vattenskador

Såväl antalet invånare som mängden serveringar i Örebro stad har blivit...

Läs mer
BAGA
Vill du bli en del av teamet?

Kingspan BAGA söker servicetekniker till Västsverige

Vill du byta jobb? Kingspan söker nu en servicetekniker till området Kungälv –...

Läs mer
Mttsweden


Nytt avloppsreningsverk för ett renare hav

Högre vattenflöden, skärpta reningskrav och fler människor gör att...

Läs mer


VA-arbete påverkar farligt gods väg och trafik

Under tio veckor, med start nästa vecka, kommer NSVA i samarbete med entreprenören AKEA...

Läs mer
Vattenfall
Från vänster: Erik Svensson och Hans Lundin, vd, Structor Mark Stockholm.

Structor förstärker inom VA

Erik Svensson ansluter till Structor Mark Stockholm. Han kommer närmast från Tyré...

Läs mer
Godkända Avlopp


Vakin och WaterAid inleder projekt för hållbar vatten- och avfallshantering i Nepal

Med start i september inleds ett treårigt partnerskapsprogram mellan Vakin, WaterAid och...

Läs mer
Zugol 550
Lena Hellberg, ansvarig för den aktuella samrådsprocessen på VA SYD.

VA SYD bjuder in berörda till samråd om regional avloppsrening

I veckan skickar VA SYD en inbjudan till samråd till mer än 60 000 berörda utmed...

Läs mer


Mest lästa
HBM

Prismatibro
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se