Facebook


Instagram

VA SYD bjuder in berörda till samråd om regional avloppsrening


2021-08-23

Lena Hellberg, ansvarig för den aktuella samrådsprocessen på VA SYD.
Bild: VA SYD

Lena Hellberg, ansvarig för den aktuella samrådsprocessen på VA SYD.I veckan skickar VA SYD en inbjudan till samråd till mer än 60 000 berörda utmed planerat arbetsområde för avloppsreningsverket Nya Sjölund, en avloppstunnel från Lund till Nya Sjölunda och en avloppstunnel från centrala Malmö till Nya Sjölunda.

– Samrådet ger omgivningen möjlighet att lära känna projektet och lämna synpunkter. Vi ser fram emot kontakt med fler människor och bjuder in både till digitala presentationer och öppet hus, säger Lena Hellberg, som ansvarar för aktuell samrådsprocess på VA SYD.

Med start den 25 augusti till och med den 3 november bjuder VA SYD in till så kallat avgränsningssamråd enligt 6 kap miljöbalken. Det betyder att myndigheter, verksamheter, organisationer, boende och andra berörda kan lämna synpunkter på planerna för en ny regional reningsanläggning för avloppsvatten.

Samrådet tar avstamp i ett samrådsunderlag, som beskriver hur VA SYD planerar att bygga och driva ett robust system för att ta hand om avloppsvatten från flera kommuner och gemensamt möta en växande befolkning och skarpare miljölagstiftning.

Samrådsunderlaget gäller en ny regional anläggning som omfattar:
• Utbyggnad av Sjölundas avloppsreningsverk till en ny modern regional anläggning. Nya utloppsledningar för utsläpp av renat vatten kommer att förläggas i Öresund.
• Avloppstunnel från Lund till Sjölunda avloppsreningsverk i Malmö.
• Avloppstunnel från centrala Malmö till Sjölunda avloppsreningsverk.

Samrådet startade officiellt i juni 2021 då berörda kommuner och Länsstyrelsen fick ta del av samrådsunderlag.

– Samrådet är ett lagkrav samtidigt som det ger oss möjlighet att säkerställa att vi genomför det här på bästa sätt och med så lite störning som möjligt på människors hälsa och miljö. Genom att lyssna på hur berörda påverkas kan vi kanske upptäcka möjliga förbättringar, säger Lena Hellberg.


Vad händer efter samrådet?
Synpunkter med relevans för projektet sammanställs och besvaras i en samrådsredogörelse efter den 3 november. Genomförande av samråd och redogörelsen av samrådet är en del av en tillståndsansökan, som VA SYD planerar att lämna in till Mark- och miljödomstolen i Växjö under 2022.

VA SYD behöver nya tillstånd för rening av avloppsvatten. För att vi ska få nya tillstånd krävs det att en hållbar plan för utbyggnad och modernisering av reningstekniken, som möter nya samhälls- och miljökrav för lång tid framöver.


Källa: VA SYD


Skriv utFrån 790 000 personer till drygt 1,2 miljoner år 2055. Enligt befolkningsprognosen från Gryaabs ägarkommuner beräknar kommunerna växa med drygt 440 000 personer de närmaste 30 åren.
Från 790 000 personer till drygt 1,2 miljoner år 2055. Enligt befolkningsprognosen från Gryaabs ägarkommuner beräknar kommunerna växa med drygt 440 000 personer de närmaste 30 åren.

Mer avloppsvatten till Ryaverket när befolkningen ökar

Från 790 000 personer till drygt 1,2 miljoner år 2055. Enligt befolkningsprognosen från Gryaabs ägarkommuner beräknar kommunerna växa med drygt 440 000 personer...

Läs mer
Zinga
Christopher Jennebo, planerare på Ledningsnät Vatten och avlopp.

Mängden fett i avloppsledningarna ökar risken för vattenskador

Såväl antalet invånare som mängden serveringar i Örebro stad har blivit...

Läs mer
BAGA
Vill du bli en del av teamet?

Kingspan BAGA söker servicetekniker till Västsverige

Vill du byta jobb? Kingspan söker nu en servicetekniker till området Kungälv –...

Läs mer
Mttsweden


Nytt avloppsreningsverk för ett renare hav

Högre vattenflöden, skärpta reningskrav och fler människor gör att...

Läs mer


VA-arbete påverkar farligt gods väg och trafik

Under tio veckor, med start nästa vecka, kommer NSVA i samarbete med entreprenören AKEA...

Läs mer
Vattenfall
Från vänster: Erik Svensson och Hans Lundin, vd, Structor Mark Stockholm.

Structor förstärker inom VA

Erik Svensson ansluter till Structor Mark Stockholm. Han kommer närmast från Tyré...

Läs mer
Godkända Avlopp


Vakin och WaterAid inleder projekt för hållbar vatten- och avfallshantering i Nepal

Med start i september inleds ett treårigt partnerskapsprogram mellan Vakin, WaterAid och...

Läs mer
Zugol 550
Lena Hellberg, ansvarig för den aktuella samrådsprocessen på VA SYD.

VA SYD bjuder in berörda till samråd om regional avloppsrening

I veckan skickar VA SYD en inbjudan till samråd till mer än 60 000 berörda utmed...

Läs mer


Mest lästa
HBM

Prismatibro
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se