Facebook


Instagram

Ystadföretagare vill se fler kryssningsanlöp


2021-11-03

Viking Lines Cinderella var ett av de kryssningsfartyg som kom till Ystad i somras.
Bild: Viking Line
Viking Lines Cinderella var ett av de kryssningsfartyg som kom till Ystad i somras.

De kryssningsfartyg som Ystads kommun välkomnade i somras har fått väldigt god respons bland stadens näringsidkare – och hos besökarna har Ystad fått toppbetyg! En undersökning, genomförd av Tourism in Skåne och Ystad Kommun, visar att kryssningarna uppfattas skapa stort värde för Ystad och Österlen.

Studien som kartlagt besökarnas beteende, attityder och rörelsemönster, ska användas som underlag för framtida insatser och för att stödja den lokala näringens utveckling kring hållbart företagande.

Intervjuer som genomförts med stadens näringsidkare vittnar om en markant ökning av kunder de dagar fartygen anlöpt, och en ökad omsättning på i snitt 15 procent. Totalt genererade sommarens tio kryssningsanlöp närmare 8 miljoner kronor i omsättning. Ett välkommet uppsving i en tid präglad av pandemin. En majoritet önskar att kryssningarna blir fler framöver, och de ser en positiv påverkan både på den egna verksamheten och för Ystad och Österlen som destination.

Bland kryssningsresenärerna är det idel lovord över Ystad. Framförallt lyfts den pittoreska stadskärnan fram, med fin arkitektur och mysig stämning. Andra saker som uppmärksammas är de guidade turerna, den trevliga atmosfären och besök på restaurang eller kafé. Bilden av Ystad är väldigt samstämmig med vad som framkom vid en undersökning i somras, då boende och besökare intervjuades på stan.

Två av tre kryssningsresenärer blir ambassadörer för Ystad och kommer sprida vidare ett positivt budskap till familj, vänner och bekanta. Hela 94 procent ger betyget 4 eller 5 på en femgradig skala. Ingen är missnöjd med sin vistelse i Ystad. Net Promotor Score, som är ett mått på kundlojalitet, låg på 61, vilket anses mycket högt! (se fakta om NPS nedan)

Även om det finns en spridning är målgruppen förhållandevis homogen och består till största delen av medelålders par utan barn från Stockholmsregionen. De är vana kryssningsresenärer men har inte besökt Ystad förut. 

– Den höga nöjdheten och den stora andelen besökare som blir ambassadörer för Ystad visar på en god potential att satsa på Ystad som besöksdestination för fler kryssningar framöver, säger Marie Holmström, Turistchef Ystads kommun.

– Möjligheterna för näringsidkare att öka sin omsättning handlar till exempel om att öka shoppingen genom attraktiva produkter och erbjudanden. Under sommarens besök ägnade sig bara var tredje besökare åt shopping. Den förhållandevis homogena målgruppen gör det enklare att nå ut via marknadsföring, säger Sara Brynskog, BI- och Kommunikationschef på Tourism in Skåne AB.

Runt var tionde resenär deltog i någon av de arrangerade utflykter som färjerederiet anordnade. Den populäraste utflykten var att delta på en guidad stadsvandring i Ystad, följt av en utflykt till Ales stenar och Dag Hammarskjölds Backåkra. Specifika besöksmål kan sannolikt locka fler genom attraktiva utställningar eller aktiviteter.


Fakta: Om kryssningarna
Alla fyra turer som ingick i undersökningen utgick från Stockholm, med stopp över dagen i Visby och Ystad, därefter återfärd till Stockholm. (Viking Line, 9 augusti, Silja Line, 11, 16 och 23 augusti)

Fakta om Net Promoter Score (NPS)
NPS är en metod för att beräkna nyckeltal för nöjdhet. För att få fram värdet på NPS så räknar man andelen Ambassadörer och drar sedan bort andelen Kritiker. Det innebär att värdet kan bli mellan -100 till 100. En poäng runt 30 brukar ses som mycket bra. En poäng på 50 är utmärkt, och över 70 är exceptionellt. NPS för besöket i Ystad är 61


Fakta om undersökningarna
Datainsamling avseende besökarna genomfördes genom personliga intervjuer på plats, i samband med ombordstigning efter vistelsen. Intervjuerna genomfördes av Norstat Sverige AB, med stöd av webbenkäter på datorplatta Totalt genomfördes 411 intervjuer fördelade över fyra av de tio anlöpen.

Datainsamling avseende näringsidkarna genomfördes av Point, genom semikvalitativa intervjuer över telefon, dvs. en kombination av frågor med fasta svarsalternativ och öppna, berättande frågor. Det var även Point som analyserade båda undersökningarna. Totalt genomfördes 16 intervjuer, fördelade över: Restaurang/kafé 6 intervjuer, Butiker 6 intervjuer, Sevärdhet/turism 4 intervjuer


Källa: Tourism in Skåne


Skriv ut

Hogia Ferry Systems tecknar avtal med Corsica Linea

Efter att ha gått segrande ur en utvärderingsprocess under första halvåret 2021, tecknade Hogia Ferry Systems ett långsiktigt avtal med det fransk-korsikanska färjerederiet Corsica Linea för leverans av...

Läs mer
Roch-services


Värmdö Kommun satsar på hållbar trafik- och infrastrukturmiljö

Värmdö Kommun har tagit fram en kommunövergripande Trafikstrategi för trafikrelaterade frågor för en långsiktigt hållbar vägledning och stöd i...

Läs mer
Nordtec

Nästa steg i omställningen av Skövde flygplats

Beslutet att ställa om marken där Skövde flygplats idag ligger till verksamhetsmark fattades i september 2021 av kommunfullmäktige i Skövde. Beslutet innebar bland annat att...

Läs mer
Envytech
Sedan den 1 januari 2022 utökar Schenker Logistics AB med ytterligare 7 505 kvadratmeter lageryta i Arlandastad (bilden är en genrebild).

Schenker Logistics expanderar i Arlandastad

Sedan den 1 januari 2022 utökar Schenker Logistics AB med ytterligare 7 505 kvadratmeter lageryta i Arlandastad.
– Nu kan vi välkomna nya kunder inom Healthcare-segmentet samtidigt som...

Läs mer
Northcone

Joacim Elverum blir ny försäljningschef i Arstec

Joacim Elverum, Sales Manager Nordic i en nyinrättad tjänst på Arstec.

Den 2 januari i år tillträdde Joacim Elverum som Sales Manager Nordic i en nyinrättad tjänst på Arstec. Han är 48 år och bor i Stockholm med sin familj. Elverum...

Läs mer
Brandskyddsföreningen
Thomas Ström, vd, NTEX.

NTEX fortsätter att växa i Europa

NTEX utökar sin närvaro i Europa genom att förvärva transport- och speditionsbolaget Scanroad i Belgien och del i det italienska fraktbolaget ITX Cargo S.R.L. Förvärven...

Läs mer
Leica geosystems
Spårvägen längs Dag Hammarskjölds väg (bilden är en illustration).

Historiskt stadsbyggnadsprojekt:

Forsen leder utredning när Uppsala får ny spårväg

En helt ny spårväg som förändrar infrastrukturen för hela södra Uppsala. Det blir verklighet när en sträcka på 17 kilometer invigs i slutet av decenniet...

Läs mer
Brokk
Den nya färjan Stena Baltica.

Nya Stena Baltica påbörjar sin jungfruresa

Inom ramen för Stena Lines pågående expansion i Östersjöområdet, gör rederiets nya färja Stena Baltica idag den 19 januari sin jungfruresa på linjen...

Läs mer
DLMASKIN550
Kristineberg Center för marin forskning och innovation.

Nu satsar fem tunga forskningsaktörer på marin forskning

Chalmers, Göteborgs universitet, IVL Svenska Miljöinstitutet, KTH och RISE har gått samman för att satsa på och driva den marina forskningsstationen Kristineberg under...

Läs mer
SVB550
Godsvolymerna ökade stort i hamnen under årets som gick - trots återkommande störningar i de globala godflödena.

Godsvolymerna ökar i Göteborgs hamn - trots fortsatt pandemi

Logistiksystemet är fortsatt under högt tryck till följd av covid-19-pandemin som nu gått in på sitt tredje år. Men Göteborgs hamn har klarat sig bra har vuxit i...

Läs mer
cejn
Skiss över spårportalen vid Gerstaberg (bilden är en illustration).

Tyréns och AFRY tilldelas projekteringsuppdrag i Ostlänken

Uppdraget som Tyréns och AFRY tilldelats innefattar att ta fram en bygghandling för järnvägssträckan Gerstaberg – Långsjön i Södertälje....

Läs mer
Carlsson & Möller


SJ introducerar ny biljett för det flexibla pendlandet

Det flexibla arbetssätt som har utvecklats genom distansarbetet innebär också att nya resemönster skapas. För att erbjuda pendlarbiljetter som bättre motsvarar de nya...

Läs mer
Junttan

Massor från Norrbotniabanan återanvänds i nytt projekt

Massor av jord, sten och grus som blir över från bygget av Norrbotniabanan kommer att överlåtas till Umeå kommun för bygget av ett sport- och fritidsområde...

Läs mer
Vattenfall
Visionsbild över sträckan Lösen-Jämjö på E22 (bilden är en illustration).

Peab bygger om E22 utanför Karlskrona

Peab har fått uppdraget att bygga om E22 mellan Lösen och Jämjö utanför Karlskrona. Beställare är Trafikverket och kontraktssumman uppgår till 745 miljoner...

Läs mer
Scantruck


Industridrivet konsortium för noggrann positionering till autonoma system

Autonoma fordon, maskiner, drönare och andra automatiserade system förlitar sig på sensorer för att noggrant kunna positionera sig i sina användarmiljöer. Medan dagens...

Läs mer
Kartan visar var Örebro kommun ska gräva ner ny VA-ledning under 2022.

Ny VA-ledning från Karlslund till Mellringerondellen

Örebro växer, så nu bygger kommunen ut och stärker upp ledningsnätet. Framkomligheten kommer periodvis att påverkas, följ skyltning på plats så kommer...

Läs mer
Mttsweden


Så arbetar Hector Rail med säkerhetskulturen

Som det enda järnvägsföretaget med tillstånd att verka i hela Skandinavien har Hector Rail ett stort antal krav och bestämmelser att förhålla sig till. Sä...

Läs mer
BAB


Dämpad utveckling för godstransporternas konkurrenskraft

Det svenska transportsystemets kapacitet och tillförlitlighet faller väl ut i en internationell jämförelse. Systemet befinner sig dock under press. Både kvalitativa och...

Läs mer
CL Specialglas
Visionsibild över nya centralplan (bilden är en illustration).

Fördubblad kapacitet:

Så överdäckningen av Stockholms centrals spårområde se ut

Under tisdagen presenterades det vinnande förslaget till utvecklingen av Centralstaden i Stockholm, framtaget av Foster + Partners, Marge Arkitekter, Land Arkitektur, Thornton Tomasetti,...

Läs mer
Disab
Över 100 spårbundna automatiska Konecranes-portalkranar vid hamnen.

Konecranes levererar tre spårbundna portalkranar till åt Port of Virginia

Port of Virginia i USA har beställt tre spårbundna Konecranes-portalkranar till sin Norfolk International Terminals (NIT)-anläggning. Detta följer på det framgå...

Läs mer


Skyddstopp mot ensamarbete på Stockholms pendeltåg

ST Pendeln har idag meddelat trafikoperatören MTR att skyddsombudsstopp råder enligt Arbetsmiljölagen gällande ensamarbete på pendeltågstrafiken i Stockholm. Beslutet...

Läs mer


Volvo Lastvagnar lanserar ellastbil med längre räckvidd

Volvo Lastvagnar lanserar en ny, förbättrad version av den helelektriska Volvo VNR Electric, anpassad för den nordamerikanska marknaden. Med längre räckvidd och snabbare...

Läs mer
Bild från Hudiksvalls hamn.

Samlat team ska öka kompetensen och få Norconsult att växa

Nu enas krafterna inom Norconsults olika team i Hudiksvall. Vid årsskiftet flyttade alla medarbetare in under samma tak. Genom samlokaliseringen ökar förhoppningen om att kunna...

Läs mer
Godsflödena ökade under 2021 i Trelleborgs Hamn.

Nya rekord för godsvolymer i Skandinaviens största RoRo-hamn

Godsflödena ökade under 2021 och mer än 100 000 fler fraktenheter hanterades i Trelleborgs Hamn, trots pågående pandemi. Den största ökningen kan noteras på...

Läs mer


Nu är de Sveriges största leverantör av fordonsvätgas

Hynion har ingått avtal om att förse bussar i Sandviken med vätgas och tar samtidigt över Lindes vätgastankstation i Sandviken för att leverera vätgas till bå...

Läs mer


HVO 100-incitament ska få flygplatsaktörer att tanka fossilfritt

För att uppmuntra flygplatsaktörerna på Swedavias flygplatser att bli fossilfria och börja tanka HVO, fossilfri diesel, införde Swedavia 1 januari ett särskilt HVO...

Läs mer
Bilden är en genrebild.

Försvarets flygare får ont i rygg och nacke

Besvär i nacke och bröstrygg drabbar många bland Försvarsmaktens flygande personal. Särskilt i riskzonen är de som tidigare har haft sådana besvär och har...

Läs mer
Buss i Göteborg.

Svensk Kollektivtrafik:

Stängda framdörrar kräver kompensation från regeringen

Smittspridningen i samhället är just nu mycket hög och de flesta av Svensk Kollektivtrafiks medlemmar har återigen fått stänga bussarnas framdörrar. Tillsammans...

Läs mer
Till vänster syns Christoffer Kednert, Distriktschef på Struktons Projekt Öst. Till höger syns Struktons vd Johan Oscarsson.

Strukton vinner första järnvägskontraktet för utbyggnaden av nya tunnelbanan

I veckan signerade Strukton Rail kontraktet FUT 4743 Akalla-Barkarby, vilket tunnelbaneutbyggnaden heter på upphandlingsspråk. I hård konkurrens med nio andra anbudsgivare...

Läs mer


Mest lästa
HBM
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se