Facebook


Instagram

Efter branden: då ska Nya Gamletullsbron stå färdig


2019-03-07

Gamletullsbron, 6 mars 2019. Bygget av nya Gamletullsbron planeras starta i början av augusti och vara klart i slutet av november. Under byggtiden kommer bron ibland att vara helt avstängd och ibland ha begränsad framkomlighet.
Bild: Pernilla Söderkvist, Halmstads kommun
Gamletullsbron, 6 mars 2019. Bygget av nya Gamletullsbron planeras starta i början av augusti och vara klart i slutet av november. Under byggtiden kommer bron ibland att vara helt avstängd och ibland ha begränsad framkomlighet.

Halmstads kommun har utsett entreprenör för bygget av nya Gamletullsbron. Det blir företaget Jonab som får uppdraget att ersätta den brandskadade bron. Bygget planeras starta i början av augusti och vara klart i slutet av november.

Natten till nyårsdagen 2018 började Gamletullsbron att brinna. Stora delar av den populära gång- och cykelbron över Nissan skadades allvarligt, men efter tillfälliga reparationer kunde bron öppnas för gående redan i februari samma år. En projektgrupp har utrett skadeläget och bedömt att bron inte kan renoveras utan behöver ersättas med en ny. Under hösten beviljade därför kommunfullmäktige teknik- och fritidsnämnden 11,5 miljoner kronor i tilläggsanslag för att kunna bygga en ny bro.

Tiden för att lämna anbud om att få vara med och bygga nya Gamletullsbron har nu gått ut. Företaget Jonab, som var enda anbudsgivare, har utsetts som entreprenör. Jonabs kostnad för att bygga bron ligger på 10,1 miljoner kronor. Går allt enligt planerna kommer byggnationen att påbörjas i början av augusti och vara klar i slutet av november.

– Vi ville freda sommarmånaderna och vara klara innan julhandeln startar. Under byggtiden kommer bron ibland att vara helt avstängd och ibland ha begränsad framkomlighet. Vi hoppas på Halmstadbornas och besökarnas förståelse, säger Joakim Hjortmarker, projektledare på teknik- och fritidsförvaltningen i Halmstads kommun.

Teknik- och fritidsnämndens ordförande Håkan Björklund (C) ser fram emot invigningen av nya Gamletullsbron.

– Det känns verkligen bra att veta att vi får en ny bro på plats innan jul. Jag vet att många Halmstadbor och besökare saknar Gamletullsbron som den var. Det blir förhoppningsvis en fin julklapp, säger han.

Halkskydd och inkapslade belysningskablar
Den 77 meter långa träbron kommer att se likadan ut som innan den brandhärjades, men självklart byggas med förbättringar. Gångdelen i trä kommer att få halkskydd som fräses in i plankorna och belysningskablarna kommer att vara inkapslade i stålräcket, vilket minskar risken för brand.

Bygget av Gamletullsbron delas upp i olika faser. Nu påbörjas projekteringsfasen där Halmstads kommun och Jonab ska gå igenom en mer detaljerad tidplan och se över kostnaderna än en gång.

– Bron ska ersättas, men det är viktigt att ta tillvara på de delar som klarade sig från branden och som kan återanvändas. De gamla brostöden kommer att leva vidare. Vi kommer även att återanvända den gamla belysningsarmaturen men byta ut ljuskällorna, säger Joakim Hjortmarker.


Oklar framtid för kärlekslåsen
I samband med att Gamletullsbron byggs om kommer Halmstads kommun att ta bort kärlekslåsen som hängts på bron. Det är fortfarande oklart vad som kommer att hända med dem därefter.Källa: Halmstads kommun


Skriv utSaab 340 Arlanda
Saab 340 Arlanda

Air Leap anpassar avgångarna från Visby till Arlanda

Från och med måndag den 21 september ändrar Air Leap tidtabellen mellan Visby och Arlanda och kommer då erbjuda en tidig avgång på morgonen med retur på kvällen.

Läs mer
Tammermatic


Högskolan Väst och SJ utvecklar kunskap kring VR som verktyg för utbildning

I dagarna startar Högskolan Väst tillsammans med SJ ett gemensamt forskningsprojekt. Fokus är att studera hur Virtual Reality, VR, på bästa sätt kan användas...

Läs mer
Malux transport
Området i Trönninge som omfattas av restriktioner.

Mycket höga halter av PFAS i Kistinge industriområde

Mycket höga halter av PFAS har uppmätts i både grundvatten och ytvatten i och intill Kistinge industriområde. Det kommunala dricksvattnet i Trönninge är inte på...

Läs mer
Smartdok
PRO Litium Work Truck.

Nytt smalt och smidigt eldrivet flakfordon för grönytearbete

Nya PRO Litium Work Truck är ett arbetsfordon framtaget specifikt för grönytearbete i till exempel parker och på kyrkogårdar. Med sin nätta storlek...

Läs mer
Roch-services

Skanska bygger spårvagnsdepå i Göteborg för 847 miljoner kronor

Skanska har tecknat avtal med Västra Götalandsregionen, Västfastigheter om att bygga en ny spårvagnsdepå på Ringön i Göteborg. Kontraktet är värt...

Läs mer
Viacon
I början av september togs 15 120 meter långräls tillvara från projektet Fyrspåret Malmö-Lund för att återbrukas i ett annat projekt – vilket aldrig tidigare har gjorts i Sverige.

Räls från Skåne får nytt liv i Halland

För första gången någonsin återanvänds så kallad långräls i Sverige. Genom återbruk av det gamla dubbelspåret mellan Malmö och Lund...

Läs mer
Zueblin
Tekniker och ansvarig projektör inom dörrautomatik på SafeTeam.

Dörrautomatik på flygplatsen framtidssäkrar nybyggd terminal

SafeTeam har levererat dörrautomatik till över 400 dörrmiljöer i en helt nybyggd terminal på Landvetter flygplats. Terminalen är byggd för att möta framtidens...

Läs mer
Arema
Jätteberget Öresjö valde en avloppsanläggning från BAGA.

Trollhättans första gemensamma avloppssamfällighet valde BAGA

När Öresjöområdet inte fick en kommunal avloppslösning aktualiserades de gamla kartläggningarna som miljöförvaltningen tidigare gjort. Här framgick att...

Läs mer
Pacetell
En av de befintliga ABB-pantograferna i Östersund.

ABB laddar fler elbussar i Östersund

Östersunds kommun fortsätter satsningen på elektrifiering av kollektivtrafiken. När ytterligare en av kommunens busslinjer ska elektrifieras så har ABB fått fö...

Läs mer
Vattenfall
I augusti landande den totala punktligheten för pendeltågen på 96,8 procent.

Augustis pendeltåg fortsatte punktlighetsresan

I juli var över 97 av 100 pendeltåg punktliga (97,5 procent). Augusti månad visade sig – trots dagar med stor påverkan av infrastrukturproblem och olyckor/tillbud –...

Läs mer
CL Specialglas


Hastighetsbegränsningar för fartyg – ny studie utreder konsekvenserna för svensk sjöfart

Är globala obligatoriska fartsänkningar lösningen på sjöfartens klimatutsläpp? Detta är i fokus i en ny forskningsstudie som tittar på frågan ur ett...

Läs mer
Scantruck
Norwegian Boeing 737-800.

Norwegian ska minska CO2-utsläppen med 45 procent senast 2030

Norwegian lanserar idag en ny klimat- och miljöstrategi. Strategin ska implementeras omedelbart och innehåller ett flertal branschledande mål. Viktiga åtaganden är att...

Läs mer
Sekom

Skanska bygger ersättningsviadukt i USA – för cirka 932 miljoner kronor

Skanska har, i joint venture med Manafort Brothers, Inc., slutit avtal med Rhode Island Department of Transportation (RIDOT) om att renovera nordgående ersättningsviadukt som är en...

Läs mer
Zugol 550

Kraftig satsning på befintliga stöd till bredbandsutbyggnad


Regeringen föreslår att det satsas ytterligare 1,4 miljarder kronor år 2021, 500 miljoner kronor år 2022 och därefter 100 miljoner årligen under 2023-2025 på...

Läs mer

Nya kliv för att elektrifiera Sverige


Regeringen har presenterat en satsning som innehåller flera delar för att förstärka arbetet med elektrifiering av transportsektorn. Det handlar om elektrifiering av tunga fordon,...

Läs mer
Med det nya bokningssystemet från Hogia kan resenärerna boka sin biljett online.

Jönköpings kommun kontrakterar Hogia som leverantör för Visingsötrafiken

I januari gick Jönköpings kommun ut med en direktupphandling för att ersätta sitt befintliga boknings- och biljettsystem för färjetrafiken mellan Gränna och...

Läs mer
Göta kanal 2.0 skapar ett hundratal arbetstillfällen hos entreprenörer som kontrakteras för renoveringen.

Regeringen satsar ytterligare 80 miljoner till upprustningen av Göta kanal

Göta kanal 2.0 är namnet på det renoveringsprojekt som AB Göta kanalbolag och ägaren, staten, fattat beslut om att genomföra åren 2016-2020. Det är de mest...

Läs mer


Alstoms vätgaståg i passagerartrafik i Österrike

I Wien inleds nu en ny era inom passagerartåg. Fram till slutet av november kommer ett vätgaståg för första gången att gå i passagerartrafik för ÖBB,...

Läs mer
Käppalaverket.

Storsatsning på miljön i Östersjön och ökad kapacitet:

Käppalaförbundet bygger om Käppalaverket med ny reningsprocess

Både miljön i Östersjön och Käppalaförbundets elva medlemskommuner blir vinnare när Käppalaverket uppgraderas. Under de kommande åren kommer verket att...

Läs mer

Storsatsning för fler godstransporter på järnväg

För att fortsätta bidra till en överflyttning av godstransporter från väg till järnväg föreslår regeringen att miljökompensationen förlä...

Läs mer
Europeiska Trafikveckan äger rum 16-22 september.

Energirådgivare ger inspiration under Europeiska Trafikantveckan

Den 16-22 september arrangeras Europeiska Trafikantveckan (European Mobility Week), ett europeiskt initiativ för att underlätta och uppmuntra till hållbara resor och transporter....

Läs mer


Mest lästaPacetell


Terrigio
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se