Facebook


Instagram

Planarbete påbörjas för fortsatt utveckling av hamnen


2021-02-18

Översiktsbild som visar vart olika åtgärder ska genomföras inom hamnområdet.
Bild: Umeå kommun
Översiktsbild som visar vart olika åtgärder ska genomföras inom hamnområdet.

Visionsbild av hamnen 2026.
Bild: Umeå kommun
Visionsbild av hamnen 2026.

En ny stor detaljplan ska tas fram för hamnen i Holmsund. Tanken med detaljplanen är att göra en översyn av hamnområdet och ta ett helhetsgrepp över den utveckling som planeras de närmsta åren.

– Hamnen ska fortsätta utvecklas för att hantera den efterfrågan som finns. Det planeras för flera olika åtgärder, bland annat tillskapande av nya markytor, nybyggnader av kajanläggningar, uppförande av lager och magasinsbyggnader med mera. Vissa av dessa åtgärder kräver att detaljplaner görs om och nu tar vi ett helhetsgrepp över området i en större detaljplan, säger Mikael Berglund (S), byggnadsnämndens ordförande.


Det ansöks för flera olika åtgärder i hamnen. Dessa är markerade på bilden ovan.
• En ny hamnentré ska iordningställas, omläggning av väg och delvis järnväg. Gula området.
• Flytt av kaj-linjen ca 7-10 meter ut. Röda området.
• En ny kaj ska anläggas. Mörkblåa området. Den nya kajkanten ska följa den tunna röda linjen inom rutan.
• En ny energipir ska anläggas med tillhörande dykdalber. Orangea området.
• Verksamhetsytor med ett antal magasin. Gröna området.
• Möjliggöra för verksamhetsyta för uppställning av projektlaster. Vita området.
• Lagring. Ljusblåa området.

Vissa av åtgärderna kräver ansökan om vattenverksamhet hos mark- och miljödomstolen. En miljökonsekvensbeskrivning kommer att tas fram. Arbetet med detaljplanen påbörjas första kvartalet 2021 och den beräknas antas första kvartalet år 2022.


Källa: Umeå kommun


Skriv utStena Line siktar på fler kvinnor inom sjöfarten med global kampanj.
Stena Line siktar på fler kvinnor inom sjöfarten med global kampanj.

Stena Line siktar på fler kvinnor inom sjöfarten

Stena Line har ökat antalet kvinnliga chefer med 42 procnet på fem år och siktet för framtiden är ställt ännu högre. Redan år 2022 ska 30 ...

Läs mer
Zugol 550


Var tionde lastbil kan ersättas med sjöfart

Varje år skulle 165 000 lastbilar kunna ersättas med sjöfart. En sådan ö...

Läs mer
Zinga
Bild från invigningen 1 februari när Stena Nautica anländer.

Ett år efter öppningen av nya färjelinjen:

Flytten till Halmstad var rätt beslut

Den 1 februari 2020 invigdes Stena Lines nya färjelinje mellan Halmstad och Grenå. Efter...

Läs mer
Vattenfall


Nordisk forskning analyserar bränsleceller och vätgas för sjöfarten

Sjöfarten behöver minska sina växthusgasutsläpp betydligt för att nå...

Läs mer
Sjöfartsverkets generaldirektör Katarina Norén.

Sjöfartsverket önskar höjda statsanslag

Sjöfarten får idag bära oproportionerligt höga kostnader samtidigt som det...

Läs mer
Stena Line inför munskydd på Danmarkslinjerna under hela resan.

Höga betyg för Stena Lines pandemiåtgärder

Stena Lines passagerare är nöjda med de rutiner som rederiet infört för ett...

Läs mer


Mest lästa


Elpress 1HBM
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se