Facebook

Instagram

Sjöfarten förbereder sig på krissituation


2018-12-17

Bild: Svensk Sjöfart

I hela Sverige pågår arbete för att bygga upp totalförsvaret och Trafikverket har fått i uppdrag att samla både myndigheter och branschorganisationer inom transportområdet i ett samarbetsprojekt som går under namnet TP SAMS (Transportsektorns Samverkan inför Samhällsstörningar). Föreningen Svensk Sjöfart ingår i samarbetet tillsammans med Skärgårdsredarna, Sveriges Skeppsmäklarförening och Sveriges Hamnar. Övningen som äger rum den 17 december är den första inom sjöfarten på flera år och är en viktig del i förberedelserna för en totalförsvarsövning som ska genomföras år 2020.

– Sjöfarten är en viktig samhällsaktör och vill ta ansvar i dessa frågor. Under dagen kommer vi att arbeta med scenarion, belysa ansvars- och rollfördelning inom aktuella krisberedskapssystem och visa vilken nytta sjöfarten gör i händelse av kris. Att öva är förstås något sjöfarten gör mycket regelbundet; exempelvis sjöräddningsövningar. Men vid samhällsstörningar kan andra delar av samhället vara inblandade varför vi måste börja öva tillsammans, säger Carl Carlsson, ansvarig för säkerhetsfrågor hos Svensk Sjöfart.

– Som Sveriges största drivmedelsproducent har vi på Preem en viktig roll i landets totalförsvar. Vid en eventuell kris så är vårt beredskapslager av drivmedel och våra sjötransporter av största vikt för att samhället och transporterna ska fungera, säger Fredrik Backman, chef för Shipping på Preem.

I krissituationer har fartygets val av flagga en stor betydelse för hur väl rustat ett land är. Svensk Sjöfarts VD Rikard Engström menar att det därför är mycket viktigt att villkoren för svensk flagg är konkurrenskraftiga så att den svenska handelsflottan består av tillräckligt många fartyg.

– Den svenska sjöfarten är viktig för att hela samhället ska fungera och transporterar cirka 90 % av all import och export. En stark och konkurrenskraftig svensk sjöfartssektor har stor påverkan för samhället i vanliga fall och det blir än tydligare hur viktig sjöfarten är när oförutsägbara händelser äger rum. Den svenska flaggan har stor betydelse då den påverkar vilka fartyg som står till statens förfogande vid händelse av kris och vilken möjlighet man har att erbjuda fartyg militärt skydd. Utan en stark svensk handelsflotta riskerar Sverige att bli extremt utsatt då man inte kan transporter våra mest nödvändigaste varor, säger Rikard Engström, VD, Svensk Sjöfart.

– Det är viktigt att förstå att den möjlighet sjöfarten har att bistå i en kris- eller krigssituation beror helt på vilka möjligheter sjöfarten har att leva och verka med en svensk flagga i aktern under fredstid. Att skyndsamt arbeta vidare med att stärka sjöfartens och den svenska flaggens konkurrenskraft är därför inte bara viktigt ur ett klimat och konkurrenskraftsperspektiv utan också av fundamental vikt för rikets försvarsberedskap, säger Rikard Engström.Källa: Svensk Sjöfart


Skriv ut<noscript>&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;amp;lt;img alt=\
De tre sjömätarna från Sjöfartsverket som är tre av de tio första som examineras från sjömätarutbildningen. Från vänster Sara Hintz Dalen, Jesper Svensson, Maria Sandberg

Första sjömätarna examineras efter unik utbildning

Nu har de första sjömätarna någonsin examinerats från Sjömätarutbildningen i Göteborg – en utbildning som länge varit efterfrågad i Sverige...

Läs mer
Safetyseal
Den nya Wasaline-färjan kommer att förses med Wärtsilä-lösningar som gör det till ett av världens mest effektiva och miljövänliga fartyg.

Lösningar ny toppmodern färja skapar effektivitet och miljövänlighet – i världsklass

Ett integrerat paket av produkter, system och lösningar från teknologikoncernen Wä...

Läs mer
Zinga

Tekniskt genombrott för infraröda kameror vid fartygsnavigering

Figur 1: Högkänslig infraröd kamera och fotodetektorn.

Fujitsu visar nu upp ett genombrott i utvecklingen av högkänsliga IR-kameror, som...

Läs mer
Uniteam

Mälarbron och Södertälje kanal stängs av tillfälligt 23-24 mars

Södertälje kanal samt Mälarbron i Södertälje kommer att vara stängd för bil- och busstrafik lördag 23 mars 07-19 och söndag 24 mars 07-19.

Mälarbron i Södertälje kommer att vara stängd för bil- och busstrafik...

Läs mer

Första internationella vinnaren av Stena Line Propeller Prize utsedd

På fotot: Anna Borkowska - Pomeranian Science och Technology Park, Gdynia, Polen, Vinnare Searis technologies: Jakub Zdroik, Aleksandra Zgrundo och Konrad Klepacki, Monica Strandhag - Stena Line, AllBinary vinnare: Christian Malmström ochTomas Sareklint samt Magnus Forsbrand - Blue Science Park.

Under Innovation Day i Karlskrona den 7 mars utsågs årets vinnare av Stena Line...

Läs mer
- Hamnen är en nyckelfaktor för regional tillväxt, säger Jacob Spangenberg, ordförande i Hargs Hamn AB (till vänster). Vid sin sida har han Niklas Pettersson, projektledare, Sjöfartsverket och Peeter Nömm, vd för Hargs Hamn AB.

Muddring av farleden till Hargs hamn

Under hösten 2019 startar Sjöfartsverket muddring av befintlig farled till Hargs hamn i...

Läs mer
Idag, på Internationella kvinnodagen, lanserar Stena Line ett fokusområde som ska se till att Stenas arbetsplatser är fria från trakasserier. Fokusområdet kommer kallas Equality and inclusion.

Stena Line ökar fokuset på jämställdhet och inkludering

På Internationella kvinnodagen den 8 mars lanserar Stena Line ett nytt fokusområde...

Läs mer

Han är ny vd för Göteborgs Hamn AB

Elvir Dzanic, ny vd i hamnen, tillträder tjänsten i juni.

Hamnens nya vd kommer närmast från ett uppdrag som Vice President of Business...

Läs mer
THAB Academy 2019-2020.

Nya THAB Academy ska ge hamnarbetare nya möjligheter

Trelleborgs Hamn har nu startat ”THAB Academy”, en två år lång...

Läs mer


Mest lästa
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se