Facebook

Instagram

Sjöfarten förbereder sig på krissituation


2018-12-17

Bild: Svensk Sjöfart

I hela Sverige pågår arbete för att bygga upp totalförsvaret och Trafikverket har fått i uppdrag att samla både myndigheter och branschorganisationer inom transportområdet i ett samarbetsprojekt som går under namnet TP SAMS (Transportsektorns Samverkan inför Samhällsstörningar). Föreningen Svensk Sjöfart ingår i samarbetet tillsammans med Skärgårdsredarna, Sveriges Skeppsmäklarförening och Sveriges Hamnar. Övningen som äger rum den 17 december är den första inom sjöfarten på flera år och är en viktig del i förberedelserna för en totalförsvarsövning som ska genomföras år 2020.

– Sjöfarten är en viktig samhällsaktör och vill ta ansvar i dessa frågor. Under dagen kommer vi att arbeta med scenarion, belysa ansvars- och rollfördelning inom aktuella krisberedskapssystem och visa vilken nytta sjöfarten gör i händelse av kris. Att öva är förstås något sjöfarten gör mycket regelbundet; exempelvis sjöräddningsövningar. Men vid samhällsstörningar kan andra delar av samhället vara inblandade varför vi måste börja öva tillsammans, säger Carl Carlsson, ansvarig för säkerhetsfrågor hos Svensk Sjöfart.

– Som Sveriges största drivmedelsproducent har vi på Preem en viktig roll i landets totalförsvar. Vid en eventuell kris så är vårt beredskapslager av drivmedel och våra sjötransporter av största vikt för att samhället och transporterna ska fungera, säger Fredrik Backman, chef för Shipping på Preem.

I krissituationer har fartygets val av flagga en stor betydelse för hur väl rustat ett land är. Svensk Sjöfarts VD Rikard Engström menar att det därför är mycket viktigt att villkoren för svensk flagg är konkurrenskraftiga så att den svenska handelsflottan består av tillräckligt många fartyg.

– Den svenska sjöfarten är viktig för att hela samhället ska fungera och transporterar cirka 90 % av all import och export. En stark och konkurrenskraftig svensk sjöfartssektor har stor påverkan för samhället i vanliga fall och det blir än tydligare hur viktig sjöfarten är när oförutsägbara händelser äger rum. Den svenska flaggan har stor betydelse då den påverkar vilka fartyg som står till statens förfogande vid händelse av kris och vilken möjlighet man har att erbjuda fartyg militärt skydd. Utan en stark svensk handelsflotta riskerar Sverige att bli extremt utsatt då man inte kan transporter våra mest nödvändigaste varor, säger Rikard Engström, VD, Svensk Sjöfart.

– Det är viktigt att förstå att den möjlighet sjöfarten har att bistå i en kris- eller krigssituation beror helt på vilka möjligheter sjöfarten har att leva och verka med en svensk flagga i aktern under fredstid. Att skyndsamt arbeta vidare med att stärka sjöfartens och den svenska flaggens konkurrenskraft är därför inte bara viktigt ur ett klimat och konkurrenskraftsperspektiv utan också av fundamental vikt för rikets försvarsberedskap, säger Rikard Engström.Källa: Svensk Sjöfart


Skriv utStatsisbrytaren Ale specialbyggdes för Trollhätte kanal och Vänern 1973. Nu är hon på väg åter dit.
Statsisbrytaren Ale specialbyggdes för Trollhätte kanal och Vänern 1973. Nu är hon på väg åter dit.

Snabb istillväxt i de svenska farvattnen - isbrytaren Ale till Vänern

I takt med den tilltagande kylan växer nu isen till på de svenska farvattnen. I Bottenviken assisterar isbrytarna Ymer och Thetis sjöfarten, och på måndag den 21 januari...

Läs mer
Maxi Grip

Dags att nominera till Stena Line Propeller Prize

Nu är det hög tid att nominera bidrag till Stena Line Propeller Prize som i år...

Läs mer
Uniteam
Den första E-Flexern, som får namnet Stena Estrid, sjösattes den 16 januari.

Nybyggnationen av Stena E-Flexer fortskrider i Kina med kölsträckning och sjösättning

Mellan år 2016 – 2018 har Stena RoRo lagt order på åtta fartyg i Stena...

Läs mer
Logistik Karlshamn
SVT Nyheter:

 Ny forskning ska hindra sexuella kränkningar till sjöss

Ny forskning finansierad av AFA Försäkring, uppmärksammas av SVT Nyheter. I...

Läs mer

Sveriges Hamnar lockoutar hamnarbetarförbundet – vi tillåter inga hot mot gällande avtal

Mattias Dahl, vd för Transportföretagen.

Sveriges Hamnar varslar om lockout som svar på Hamnarbetarförbundets 25 konfliktvarsel.

Läs mer

Tallink och TalTech inleder samarbete om att utveckla smarta fartygslösningar

Avtalet skrevs under på Tallink Grupps fartyg Silja Europa.

Tallink Grupp och TalTech inledde idag ett vetenskapligt samarbete med målet att utveckla...

Läs mer

Stena Lines första nybygge Stena Estrid har lämnat dockan i Kina


Under onsdagen nådde Stena Line ytterligare en viktig milstolpe i det stora...

Läs mer

Varslen haglar in – trots erbjudande om kollektivavtal

Sveriges Hamnar har under veckans tre första dagar tagit emot 23 konfliktvarsel från...

Läs mer
MS-Eckerö

2018 gav ökad passagerarvolym för Eckerö Linjen

Antalet gäster som reste med Eckerö Linjen under 2018 var 968.290, vilket är en...

Läs mer


Mest lästa

Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se