Facebook

Instagram
Hamnkonflikten:

Sveriges Hamnar säger ja och Hamnarbetarförbundet säger nej till medlarnas lösningsförslag


2019-01-23

Under helgen har intensiv medling pågått för att lösa hamnkonflikten. Under tisdagsmorgonen fick parterna de statliga medlarnas förslag till lösning. Medlarnas förslag innebär att parterna ska ingå ett andrahandsavtal. Sveriges Hamnar har accepterat medlarnas förslag men Hamnarbetarförbundet har återigen avvisat förslaget.

Under förra veckan mottog Sveriges Hamnar ett stort antal varsel om strejk från Hamnarbetarförbundet. Hittills har Hamnarbetarförbundet varslat om 25 konflikter i 15 hamnar runtom i Sverige med start den 23 januari. Strejkerna är strategiskt planerade för att orsaka hamnarna och deras kunder maximal ekonomisk skada. Hamnarbetarförbundet motiverar sina strejker med att de önskar ingå ett kollektivavtal med Sveriges Hamnar.

Det statliga oberoende medlingsinstitutet har utsett tre erfarna medlare att medla i konflikten. I dag kom medlarnas förslag till lösning. Lösningen innebär att Hamnarbetarförbundet får ett kollektivavtal med Sveriges Hamnar, alltså precis det som Hamnarbetarförbundet påstår sig vilja ha. Kollektivavtalet är ett andra handsavtal, det vill säga det har samma innehåll som det avtal som gäller för hamnarbete i Sverige och som Sveriges Hamnar har med fackförbundet Transportarbetareförbundet. Om Hamnarbetarförbundet skulle ha accepterat medlarnas bud hade Hamnarbetarförbundet blivit ett kollektivavtalsbärande fackförbund med alla de rättsliga rättigheter och skyldigheter som följer av det.

Sveriges Hamnar tackade ja till medlarnas bud. Hamnarbetarförbundet avvisade budet. Det innebär att Hamnarbetarförbundets strejker kommer att bryta ut i morgon onsdag den 23 januari.

– Vi är lösningsorienterande och villiga att pröva alla förslag. Allt så länge som lösningarna inte hotar den svenska modellen. Den svenska modellen är ingen a la carte meny utan en all inclusive historia. Vi accepterar inte försök att köra sönder den svenska modellen. Vi kan inte acceptera att olika villkor kan komma att gälla i hamnarna för olika medarbetare allt beroende på vilket fack medarbetarna är medlemmar i, säger Mattias Dahl vd Transportföretagen.

– Situationen är allvarlig. Konsekvenserna av Hamnarbetarförbundets strejker kommer att bli stora. Svenska företag och arbetstillfällen hotas. Vi har gjort vad vi kan för att lösa situationen så att hamnarna kan återgå till att serva sina kunder och Sverige. Vi har accepterat medlarnas förslag till lösning och är villiga att ingå ett andrahandsavtal med Hamnarbetarförbundet. Det är svårt att förstå varför Hamnarbetarförbundet tackat nej. Medlarnas lösning innebär att Hamnarbetarförbundet får allt som de sagt sig strida för och vilja ha. Hamnarbetarförbundet har en tung och svår förklaringsbörda för sitt agerande, säger Joakim Ärlund förhandlingschef för Sveriges Hamnar.

– Hamnarbetarförbundets agerande visar på behovet att skyndsamt få den föreslagna lagstiftningsförändringen gällande konflikträtten mot företag som har kollektivavtal på plats. Den nytillträdda regeringen bör se över möjligheterna att påskynda lagstiftningsprocessen, avslutar Mattias Dahl vd Transportföretagen.Källa: Transportföretagen


Skriv utDyra konsekvenser när slussbygget i Södertälje försenas

Slussen i Södertälje.

Ombyggnationen av slussen i Södertälje försenas i två år och blir dyrare än beräknat. Med förseningen ökar projektets kostnad från 1,8 miljarder...

Läs mer
Maxi Grip
Consilium Marine & Safety AB inledde ett samarbete med välgörenhetsorganisationen Mercy Ships redan 2015. Nu ska ytterligare en Consilium-anställd få åka ner till skeppet och vonontärarbeta.

Fördjupat samarbete:

Nu skickas ytterligare en volontär till världens största sjukhusfartyg

2017 utökade Consilium Marine & Safety AB sitt samarbete med välgö...

Läs mer
Zinga


Nytt fartyg ger bättre möjligheter att ta med cykeln

Blidösundsbolaget köper ett nytt fartyg som är specialbyggt för pendelbå...

Läs mer
Uniteam
Stena RoRo har köpt färjan Yamato från det japanska rederiet Hankyu Ferry.  

Stena RoRo förvärvar RoPax-fartyg i Japan

Stena RoRo har köpt färjan Yamato från det japanska rederiet Hankyu Ferry...

Läs mer

Saab får beställning på eldledningssystem från Norge

Eldledningssiktet Ceros 200.

Saab har fått en beställning från Vard Group A/S på eldledningssystemet 9LV...

Läs mer
Birka Cruises – Sveriges bästa rederi.

Birka Cruises utsett till bästa rederi – för åttonde gången

Birka Cruises är Sveriges bästa rederi. För åttonde gången har Sveriges...

Läs mer


Världens första LNG-isbrytare Polaris bunkrade i Björneborg och Torneå

Världens första LNG-isbrytare Polaris tankade LNG (Liquefied Natural Gas) i januari i...

Läs mer
Galaxy åter i trafik efter en omfattande nyrenovering.

Nyrenoverade Galaxy är åter i trafik

Galaxy har sedan den 20 januari befunnit sig på Remontowa-varvet i Gdansk. Hon å...

Läs mer

Pendelbåtslinje 80 fortsätter att locka många nya resenärer


Sedan lanseringen av linje 80, även kallad Sjövägen, 2013 har antalet resande ö...

Läs mer


Mest lästa
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se