Facebook


Instagram

WSP framtidssäkrar slussarna i Trollhätte kanal


2021-09-16

Bild: Ruth Nocke

Slussarna i Trollhätte kanal är över 100 år gamla och deras tekniska livslängd är snart passerad. För att sjöfarten ska kunna fortsätta att fungera och även utvecklas har WSP fått i uppdrag att utreda och projektera nya slussar i kanalen.

– De nya slussarna behövs för att uppfylla dagens och framtidens behov av godstrafik. Vissa industrier i området kring Vänern är helt beroende av sjöfarten som dessutom är viktig ur miljösynpunkt då det innebär en minskad andel transporter via lastbil. Nya slussar kommer även gynna båtturismen och den lokala turistnäringen, säger Per Friberg, anbudsansvarig, WSP.

Trollhätte kanal sträcker sig mellan Vänersborg och Göteborg och är cirka 82 kilometer lång. Det finns sex slussar på sträckan - en i Brinkebergskulle, fyra i Trollhättan och en i Lilla Edet. Slussarna kompenserar för de 44 meters nivåskillnad som råder mellan Vänern och Kattegatt. Projektet Trollhätte kanal omfattar byggnation av nya slussar i Lilla Edet, Trollhättan och Vänersborg. WSPs uppdrag innefattar dels utredning och projektering, tillståndsansökan och upprättande av förfrågningsunderlag, och dels även möjlighet att bistå beställaren i byggnationen av de nya slussanläggningarna. Infrastruktur såsom vägar, broar med mera i anslutning till anläggningarna ingår även det i projektet.

Slussarna och Trollhätte kanal är helt avgörande för en rad industrier i området, och då det inte finns möjlighet till ersättningstrafik kommer fartygen fortsätta att trafikera de befintliga slussarna under projektets genomförande.

– Det här är ett unikt, prestigefyllt och mycket avancerat uppdrag som vi är väldigt glada att ta oss an. Som det internationella bolag WSP är, besitter vi stark lokal kompetens och närvaro, samtidigt som vi kan erbjuda vår kund internationell spetskompetens och erfarenhet inom vissa områden, vilket innebär att vi kommer få användning av en stor del av vår samlade expertis i detta tekniskt utmanande projekt, säger Per Friberg.


Källa: WSP


Skriv utI Port Optimizer Track & Trace går det enkelt att filtrera fram information för sitt gods och sedan följa det i realtid från kajkant till inlandsdestination.
I Port Optimizer Track & Trace går det enkelt att filtrera fram information för sitt gods och sedan följa det i realtid från kajkant till inlandsdestination.

Göteborgs Hamn lanserar digitalt spårningsverktyg för gods

En smart hamn är en effektiv hamn och blir också en efterfrågad hållbar hamn. Så går resonemanget i Skandinaviens största hamn som nu satsar stort på att...

Läs mer
Zinga


Hållbarhet lägger grund till ett godare arbetsklimat

Ett bra hållbarhetstänk är en del av allt vi gör som företag –...

Läs mer
Zugol 550
Romantika

Tallink Grupp chartrar ut ytterligare ett fartyg för boende under COP26

Tallink Grupp har tecknat ett nytt charteravtal för sitt lettiskflaggade kryssningsfartyg...

Läs mer
Vattenfall
Nivån från 2019 om 7 miljoner resande närmar sig med stormsteg och ForSea känner stark tilltro till framtiden.

Stadig ökning hos ForSea

Även om det kalendermässigt går mot mörkare tider, går ForSea...

Läs mer
Stena Lines nybyggda fartyg är både större och mer energieffektiva än tidigare fartyg.

Stena Line sjösätter två nybyggda superfärjor på Östersjön

Stena Line fortsätter sin expansion på Östersjön och utökar både...

Läs mer
Batterifärjan Stena Elektra (3D-visualisering) ska sjösättas på linjen Göteborg-Fredrikshamn senast 2030.

Stena Line och Fredrikshamn sluter historiskt avtal om två fossilfria färjor före 2030

Färjerederiet Stena Line, Fredrikshamns kommun och Fredrikshamns Hamn undertecknade i dag ett...

Läs mer


Mest lästa
HBM

Prismatibro
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se