Facebook


Instagram

Täby antar framkomlighetsstrategi


2021-02-16

Bild: Täby kommun

Framkomlighet i trafiken är en högt prioriterad fråga i Täby. För att sätta ytterligare fokus på frågan föreslås kommunstyrelsen klubba en framkomlighetsstrategi på sitt sammanträde 22 februari.

Det ska vara tryggt och attraktivt att leva och verka i Täby kommun och ett viktigt ledord i utvecklingen är att vardagen ska fungera.

– Trafiken i Täby ska fungera varje dag. Det är viktigt både för Täbyborna och även för att uppfylla transportbehov och service under dygnets alla timmar. En övergripande strategi hjälper oss i det jobbet och under 2021 prioriterar vi åtgärder på Vikingavägen och Täbyvägen, säger Erik Andersson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Framkomlighetsstrategin syftar till att beskriva övergripande metoder och arbetssätt som ska tillämpas för att uppnå en framkomlig och sammanlänkad kommun. Framkomlighet, tillgänglighet och trygghet behöver studeras i ett helhets- och systemperspektiv, det vill säga för hela stråk och för alla trafikslag. Kapaciteten behöver öka totalt sett utifrån de behov och förutsättningar som finns på respektive plats.


Framkomlighetsstrategin innehåller tre övergripande strategier som innebär att Täby kommun ska:
• mäta och följa trafikutvecklingen. Trafikmätningar ska genomföras årligen på strategiskt utvalda platser och sträckor och var femte år bör en resvaneundersökning genomföras för att få aktuell kunskap om hur trafiken och resmönster utvecklas över tid.

• klargöra behov och brister som finns i transportsystemet. De behov som finns i transportsystemet ska utredas och åtgärder rekommenderas.

• använda fyrstegsprincipen som är en etablerad arbetsmetod inom transportinfrastrukturplanering. Principen innebär bland annat att åtgärder tas fram och prövas stegvis, och samtidigt hushålla med kommunens resurser.Källa: Täby kommun

Skriv utDen pågående utbyggnaden av pendlingscykelbana på Kungsladugårdsgatan är en av de åtgärder som Göteborgs Stad får ekonomiskt stöd för genom stadsmiljöavtalen.
Den pågående utbyggnaden av pendlingscykelbana på Kungsladugårdsgatan är en av de åtgärder som Göteborgs Stad får ekonomiskt stöd för genom stadsmiljöavtalen.

Göteborgs Stad får 32 miljoner i stöd till cykelåtgärder

Göteborgs Stad får mest ekonomiskt stöd i hela landet när Trafikverket beslutar om tillfällig förstärkning av stadsmiljöavtalen för cykelåtgä...

Läs mer
Malux transport
I Boråsanläggningen kommer säkerhetstester vara i fokus, bland annat kopplat till laddning, kortslutning, vibrationer, mekanisk chock, extrema temperaturer och brandrisker (bilden är en illustration).

Sveriges testbädd för elektromobilitet etableras i Göteborg, Nykvarn och Borås

Nu påbörjar Chalmers och RISE bygget av Sveriges testbädd för elektromobilitet...

Läs mer
iNFOSPREAD


DAF får stororder från belgiska försvarsmakten

DAF har fått en stororder från den belgiska försvarsmakten. Ordern omfattar...

Läs mer
Pacetell


Nyregistrerade personbilar ökade med fem procent i februari

Under februari 2021 nyregistrerades 23 586 personbilar. Det är en ökning med 5 procent...

Läs mer
Zinga
Carina Zachau (M), ordförande i Kollektivtrafiknämnden, Region Skåne, Ulf Welin, ställföreträdande trafikdirektör, Skånetrafiken Per Karlsson, affärschef, Nobina, Andreas Schönström (S), tekniska nämndens ordförande, Malmö.

På måndag blir Malmö både renare och tystare

På måndag byts elva av Skånetrafikens bussar i Malmö ut mot nya elbussar och...

Läs mer
Vattenfall

Påstigning sker genom framdörrarna igen på bussarna i Bålsta och Enköping

Sen mitten av december 2020 har framdörrarna öppnats succesivt på de UL-bussar som...

Läs mer
Zugol 550


Mest lästa


Elpress 1HBM
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se