Facebook


Instagram

Av- och påfart stängs i Örgrytemotet


2020-08-06

Bild: Trafik Göteborg

Kartan nedan visar över vad som gäller från den 10 augusti. Observera att det i fortsättningen endast är bussar som får köra ut på E6 söderut vid Focusmotet.
Bild: Trafik Göteborg
Kartan nedan visar över vad som gäller från den 10 augusti. Observera att det i fortsättningen endast är bussar som får köra ut på E6 söderut vid Focusmotet.

Den 10 augusti stängs vissa anslutningar i Örgrytemotet. Trafiken får välja andra vägar.

Bygget av Västlänken har nu kommit till en punkt då vissa förbindelser i Örgrytemotet måste brytas. Den 10 augusti stängs därför avfarten från E6 söderut mot Malmö till Örgrytevägen samt påfarten från Örgrytevägen till E6 söderut mot Malmö (se karta nedan).

Denna avstängning gäller de närmaste åren och under tiden får trafiken ta andra vägar.


Så kör du istället: 

Trafiken från E6 söderut som ska till Örgrytevägen och vidare mot Sankt Sigfrids Plan hänvisas till Focusmotet, norr om Örgrytevägen, och därefter till lokalgator i Gårda.

Trafiken från Örgrytevägen som ska till E6 söderut leds om via Fabriksgatan och vidare till Gårdamotet. Busstrafiken prioriteras och hänvisas till Focusmotet. Detta leder till något längre restid för både bil- och kollektivtrafiken.


Förändringar i Gårda

För att trafiken i området ska flyta på så bra som möjligt ska eller har vissa åtgärder gjorts. Vissa lokalgator i Gårda har enkelriktats och ett körfält ska bli två i vänstersvängen från Örgrytevägen till Fabriksgatan. Det är i nuläget oklart när dessa körfält blir klara.

Dessutom kommer Underåsgatan att vara öppen för biltrafik österut, vilket skapar en genväg för trafiken från parkeringshuset som ska till Gårdamotet och vidare ut på E6 söderut mot Malmö.


Ramperna rivs
Orsaken till att av- och påfarten i Örgrytemotet stängs och att ramperna rivs är för att ge utrymme till byggnationen av Västlänken, som kommer att passera under E6 vid Örgrytemotet.

Den 12-26 augusti är Sofierogatan stängd för biltrafik via Örgrytevägen på grund av rivningsarbeten. Infart sker endast via Mölndalsvägen och Vörtgatan. Gång- och cykeltrafiken kommer fram förbi arbetsområdet.

Värt att notera är att Lackarebäcksbron, som går över E6 i Lackarebäcksmotet, är avstängd samtidigt. Detta kan resultera i att trafiken från Lackarebäcksmotet och Örgrytemotet väljer samma alternativa vägar, vilket i sin tur leder till ökad trafikmängd på vissa platser/stråk. Tänk på detta när du planerar din resa.

Vissa arbeten vid på- och avfarten sker redan från söndagskvällen den 9 augusti, vilket kommer att påverka trafiken kring Örgrytemotet på olika sätt i etapper. Var därför uppmärksam på förändringar i området.Källa: Trafik Göteborg


Skriv utSkanska bygger ersättningsviadukt i USA – för cirka 932 miljoner kronor

Skanska har, i joint venture med Manafort Brothers, Inc., slutit avtal med Rhode Island Department...

Läs mer
Pacetell
Svevia sköter drift och underhåll av vägarna inom Borås driftområde.

Svevia ny entreprenör för vägarna i Borås

Från och med första september och fyra år framåt ska Svevia på uppdrag...

Läs mer
Kregis 550
TensarTech TW1-väggsystemet kan byggas utan kranar eller stöd.

Gigantiskt lösning för vägen som går genom öknen:

Ett beprövat system för konstruktion av stödkonstruktioner och brofundament

Konstruktionsingenjörer måste göra val när de möter svår och...

Läs mer
Zugol 550


Cykelfält på Stenportsgatan

Lidköpings kommun anlägger cykelfält på båda sidor om Stenportsgatan,...

Läs mer
DLMASKIN550
Visionsbild på Vasagatan norrut, vy från Klarabergsgatan, efter ombyggnationen (bilden är en illustration).

Vasagatan byggs om – nu startar flera arbeten som påverkar trafiken

Natten mellan den 14 och 15 september startar nya arbeten i tre olika områden på...

Läs mer
Vattenfall


Mest lästaPacetell


Terrigio
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se