Facebook


Instagram

Positivt besked om sträckkontroll på Øresundsbron


2019-10-08

Øresundsbron välkomnar Transport- og boligministeriets beslut att införa sträckkontroll på bland annat Øresundsbron.

Hastigheter långt över fartbegränsningarna har mätts upp när polisen gjort sina kontroller.

– Polisens hastighetskontroller på förbindelsen visar dessvärre på mycket höga hastigheter, vilket utsätter både förare och övriga bilister för allvarliga och stora faror. Därför är det mycket glädjande att vi nu är på väg att få sträckkontroll, något som vi på bron har uppmuntrat i många år, säger Caroline Ullman-Hammer, vd för Øresundsbro Konsortiet.

Genom åren har Øresundsbron fått synpunkter från pendlare som önskar en mer effektiv fartkontroll. Om en olycka inträffar i Öresundstunneln kan det vara farligare än vid olyckor på en öppen väg. Fordon kan riskera att köra in i tunnelväggarna eller i andra fordon, och i värsta fall kan brand utvecklas, vilket kan få mycket allvarliga konsekvenser i en tunnel. Dessutom är tillgängligheten för räddningsfordon svårare på hela Öresundsförbindelsen jämfört med en olycka som sker på en öppen landsväg.

– Med fog har många kunder upplevt en otrygghet när bilister passerat förbi i extrema hastigheter och inte tagit hänsyn till andra trafikanter. Och vi har haft några allvarliga olyckor, men tack och lov ingen med dödlig utgång. Därför har vi länge föreslagit sträckkontroll som ett ytterligare sätt för att göra förbindelsen säker, eftersom det är en effektiv metod för att minska antalet hastighetsöverträdelser. Därmed bidrar det till att förebygga allvarliga olyckor, säger Ulla V. Eilersen, säkerhetschef på Øresundsbron.

Øresundsbro Konsortiet ska ingå i en projektgrupp med bland annat danska myndigheter med uppgiften att ta fram en plan som implementerar beslutet om sträckkontroll.


Klicka här för att läsa mer.Källa: Øresundsbron


Skriv ut

Peab Asfalt vinner beläggningskontrakt i Västernorrland

Peab Asfalt har vunnit kontrakt gällande underhållsbeläggningar åt...

Läs mer
Maxi Grip
Deltagare vid Svevias program Trygga Vägar.

Svevia startar initiativ för en inkluderande vägbransch

Svevia har i samarbete med Stockholms stad, tagit fram programmet Trygga Vägar.
Ett initiativ...

Läs mer
Zugol 550
Los Angeles är något av en symbol för nutidens bilstad. Att hitta rätt nycklar för att förändra beteendena hos invånarna krävs erfarenhet och rätt verktyg. Bilden är fri att använda av tredje part i samband med denna artikel.

Svenska erfarenheter efterfrågade när Los Angeles ska minska trängseln

De ledande politikerna i Los Angeles har fått nog av trängsel på vägarna....

Läs mer
DLMASKIN550
Sträckan som planeras att byggas om är 21 km med två körfält i vardera riktning.

Första steg mot elväg för tung trafik – vägplanen Örebro-Hallsberg påbörjas

I somras blev det klart att två sträckor i Sverige kommer planeras för att byggas...

Läs mer
Vattenfall


Mest lästa


Pacetell

Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se