Facebook


Instagram

Växjös Klosterbron behöver byggas om


2019-08-14

Klosterbron har under omvandlingen av Växjö stationsområde fått ett nytt sammanhang. Delar av den har rivits vilket gör att den används annorlunda jämfört med när den byggdes. Bron upplevs nu som mörk och trång och flödet av gångtrafikanter är inte optimalt. Kommunstyrelsen föreslår nu att ge kommunchefen uppdraget att ta fram förfrågningsunderlag samt upphandla entreprenad för ombyggnation av Klosterbron.


För att tillgodose framtida behov behöver bron breddas, vilket kan göras utan att åtgärda intilliggande trapphus och hissar. Befintliga pelarstöd byts ut eller modifieras medan markfundamenten återanvänds. Broplatta, tak och väggar rivs och byts ut och ger Klosterbron en helt ny estetik med trä och glas som knyter an till stationen, det nya kommunhuset och Västerbron. Det exakta utseendet tas fram under det kommande arbetet.

Kommunstyrelsen föreslår nu att ge kommunchefen uppdraget att ta fram förfrågningsunderlag samt upphandla entreprenad för ombyggnation av Klosterbron.

Samtidigt föreslås att planeringsavdelningen ges uppdraget att arbeta vidare med en lösning för 180 cykelparkering i 2-vånings cykelställ bakom museet vid Klosterbrons södra ände.

Det är samma typ av cykelställ som finns vid Västerbrons norra ände. Den tidigare idén om ett pelardäck i nivå med Klosterbron i den södra änden har visats sig bli alldeles för dyr.Källa: Växjö kommun


Skriv ut

Peab Asfalt vinner beläggningskontrakt i Västernorrland

Peab Asfalt har vunnit kontrakt gällande underhållsbeläggningar åt...

Läs mer
Maxi Grip
Deltagare vid Svevias program Trygga Vägar.

Svevia startar initiativ för en inkluderande vägbransch

Svevia har i samarbete med Stockholms stad, tagit fram programmet Trygga Vägar.
Ett initiativ...

Läs mer
Zugol 550
Los Angeles är något av en symbol för nutidens bilstad. Att hitta rätt nycklar för att förändra beteendena hos invånarna krävs erfarenhet och rätt verktyg. Bilden är fri att använda av tredje part i samband med denna artikel.

Svenska erfarenheter efterfrågade när Los Angeles ska minska trängseln

De ledande politikerna i Los Angeles har fått nog av trängsel på vägarna....

Läs mer
DLMASKIN550
Sträckan som planeras att byggas om är 21 km med två körfält i vardera riktning.

Första steg mot elväg för tung trafik – vägplanen Örebro-Hallsberg påbörjas

I somras blev det klart att två sträckor i Sverige kommer planeras för att byggas...

Läs mer
Vattenfall


Mest lästa


Pacetell

Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se