Facebook


Instagram

Structor utreder en bättre vattenförsörjning i Gimo


2020-06-11

Gimo damm i april 2020.
Bild: Structor
Gimo damm i april 2020.

Structor Vatten & Miljö Uppsala AB och Structor Miljö Öst AB har tillsammans med Kvartär AB fått i uppdrag att utreda de geologiska förhållandena i Gimo, Östhammars kommun. Syftet är att förbättra förutsättningarna för Gimos framtida vattenförsörjning. Beställare är Östhammar Vatten AB och projektet beräknas pågå fram till november 2020.

I Structors utredning ingår att identifiera områdets geologiska förhållanden genom borrning, installation av grundvattenrör och vattenprovtagning. Utredningen ska också ta fram lämpliga platser för att infiltrera vatten och utreda möjligheter att få tillgång till ytvatten som kan användas för infiltration. Inom ramen för utredningen beskrivs också vad respektive åtgärd kan få för inverkan på enskilda och allmänna intressen inom området.

Detta för att kunna bedöma genomförbarheten av åtgärdsförslagen. Sammantaget ska utredningen kartlägga förutsättningarna för en bättre dricksvattenförsörjning i Gimo, både vad gäller kvalitet och kvantitet. Projektet har medfinansierats genom statsstöd till åtgärder som förbättrar vattenhushållning och tillgången till dricksvatten, förmedlade av Länsstyrelsen i Uppsala län

– Det är jättekul att ha fått detta uppdrag. Det kräver gedigna kunskaper om vattnets egenskaper, såväl under som ovan markytan, vilket är något av vår expertis. Vi är tacksamma för förtroendet från Östhammar Vatten AB och ser fram emot att bidra till en bättre vattenförsörjning i Gimo, säger Josef Nordlund, uppdragsledare och vattenspecialist på Structor Vatten & Miljö Uppsala AB.

– Det här en viktig utredning som ska ligga till grund för Gimos framtida vattenförsörjning. Vi ser fram emot ett gott samarbete med Structor och Kvartär i projektet, säger Johanna Weglin Nilsson, Östhammar Vatten AB.


Källa: Structor


Skriv utMed hjälp av RO-membran reduceras nitrathalten i dricksvattnet.
Med hjälp av RO-membran reduceras nitrathalten i dricksvattnet.

Malmberg vinner kontrakt för processutbyggnad på Smedstorp VV

Malmberg har fått uppdraget att genomföra en processutbyggnad på Smedstorp VV utanför Tomelilla för förbättring av dricksvattenkvaliteten i regionen.

Läs mer
Godkända Avlopp
Under 2019 renades 8,6 miljoner kubikmeter avloppsvatten vid Tivoliverket. Efter reningen släpps vattnet ut i Sundsvallsfjärden och är då så rent att fiskarna mår bra och vi kan bada i det.

50-årsjubileum för avloppsrening i Sundsvall

När Tivoliverket stod klart och togs i drift den 29 juni 1970 var det också premiär...

Läs mer
Mttsweden


Premiär för VA-branschens nya mötesplats Water & Wastewater hösten 2022

Water & Wastewater är en ny mötesplats för VA-branschen utvecklad av...

Läs mer
Zeta
Lakvattenreningsanläggning i Västerås.

Dyrt att rena bort PFAS från lakvatten

IVL driver ett projekt där tekniker för att rena bort PFAS ur lakvatten testas på...

Läs mer
Vattenfall


31 km ny vattenledning råder bot på vattenbrist

Mångåriga problem med vattenbrist får snart sin lösning i Östhammar...

Läs mer
BAGA
Gimo damm i april 2020.

Structor utreder en bättre vattenförsörjning i Gimo

Structor Vatten & Miljö Uppsala AB och Structor Miljö Öst AB har tillsammans med...

Läs mer
Zugol 550
Stadsutveckling sker i Hallonbergen.

Serneke bygger infrastruktur i Hallonbergen

Serneke har nu satt i gång arbetena för att utveckla infrastruktur i Hallonbergens...

Läs mer


Mest lästaPacetell


Terrigio
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se