Facebook


Instagram

Nytt avgiftssystem för att ladda fordon på statliga elvägar


2022-11-10

Fordonsägare kommer att kunna teckna avtal digitalt, alternativt ansöka om tillstånd, för att ladda fordon på elvägar. Transportstyrelsen föreslår inledningsvis ett förenklat avgiftssystem i samband med att den första statliga elvägen öppnas för trafik 2026.

Transportstyrelsen har på uppdrag av regeringen undersökt hur ett system för att ta ut avgifter för att köra på statliga elvägar skulle kunna se ut. I uppdraget ingick att titta på hur ett tekniskt system, datahantering och ansvarsfördelning bör utformas.

– Innan ett fordon kan köra på elvägen måste det först kontrolleras att fordonet har behörighet för det. Vi föreslår att Transportstyrelsen ansvarar för att meddela Trafikverket vilka fordon som är behöriga att ladda på elvägen, och skickar ut avier för betalning på motsvarande sätt som gäller för trängselskatt och infrastrukturavgifter, säger Jonny Geidne, utredare på Fordonsinformation, Transportstyrelsen.


Fordonets ID ger underlag till betalning för användningen
Trafikverket föreslås få ansvar för att genomföra tillträdeskontroller vid vägen för att identifiera unika fordons-ID. Kontrollen görs via utrustning som antingen kommer att finnas i fordonet eller i elvägsanläggningen.

Information om vilket fordons-ID som anslutit till vilken anläggning, vid vilken tidpunkt och vilken mängd el som har tagits ut kommer att skickas till Transportstyrelsen, som via fordonets ID identifierar fordonsägaren med hjälp av vägtrafikregistret, VTR.

Tjänsten ska vara utformad så att ägare både till svensk- och utlandsregistrerade fordon kan använda den. Bara fordon som inte har användnings- eller körförbud kan få tillstånd att ladda el från statliga elvägar. Vidare föreslår Transportstyrelsen att fordonsägare som sedan tidigare har skulder gällande brukaravgifter för elvägar inte ska få tillstånd att ladda sina fordon.


Fast månadskostnad till att börja med
Det förenklade avgiftssystemet som föreslås i samband med den första statliga elvägen 2026 baseras på en abonnemangslösning med en fast månadskostnad. Under en övergångsperiod, när antalet användare av elvägen är relativt begränsat, är bedömningen att ett sådant system är tillräckligt.


Källa: Transportstyrelsen

Tipsa en vän Skriv utDavid Larsson började på Tyréns 1 december 2023 
David Larsson började på Tyréns 1 december 2023
 

Tyréns expanderar inom hållbara energilösningar - rekryterar solkraftsprofil

Förnybar energi är en nyckel till framtidens elektrifiering, men en ojämn produktion innebär samtidigt utmaningar. Tyréns fortsätter därför satsningen inom...

Läs mer
Zinga


2 miljarder investeras i hållbar digital infrastruktur när EcoDataCenter fortsätter växa i Falun.

EcoDataCenter investerar ytterligare i sin anläggning EcoDataCenter 1 i Falun. Anlä...

Läs mer
Ulefos


Navigera genom digitaliseringens labyrint: IoT och privata 5G-nät i fokus

Digitaliseringen är inte längre en möjlighet; den är en nödvändighet....

Läs mer
Vattenfall


Eitech kontrakteras tillsammans med Omexom för ett stort kraftprojekt i Finland

Eitech har i samarbete med Omexom vunnit uppdraget att leverera och installera hela kraftfö...

Läs mer
Zugol 550


Servicetekniker till Småland

Vi söker en servicetekniker till området Småland (eller området...

Läs mer
Låsbara lock anpassade för eftermontage av innerlock i redan installerade Melbye brunnar.

Malmö Stadsnät säkrar infrastrukturen

Malmö Stadsnät arbetar sedan lång tid tillbaka med säkerheten kring den...

Läs mer


Uppgradering av fibernätet i Täby kommun

Ökad trafikmängd i nätet och fler tjänster i varje hushåll i Täby...

Läs mer


Bromölla kommun stämmer entreprenör för brott mot markavtal

Bromölla kommun har stämt företaget Open Infra Core AB, som sedan juni 2021 utfö...

Läs mer


Fler supersnabbladdare på Solbacken i Skellefteå

Två laddpunkter blir sex när Skellefteå Kraft, tillsammans med OK Vä...

Läs mer


Full pott för Wexnet – fiber till ytterligare 500 hushåll på landsbygden

Wexnet tilldelas 11,7 miljoner kronor i stöd för att bygga ut bredband på...

Läs mer
Anders Pettersson, vd Skellefteå Kraft fibernät AB.

Bredbandsstöd ger möjligheter till utbyggnad i fler av Skellefteås byar

Fler byar får nu möjlighet att kopplas upp när Skellefteå Kraft beviljats...

Läs mer

Nytt avgiftssystem för att ladda fordon på statliga elvägar

Fordonsägare kommer att kunna teckna avtal digitalt, alternativt ansöka om tillstå...

Läs mer
3D-modell av vägbro och faunapassage.

Projektering pågår av Norrbotniabanan Robertsfors-Ytterbyn

Tyréns projekterar Norrbotniabanan Robertsfors-Ytterbyn med stort fokus på hå...

Läs mer

Projekt med laddinfrastruktur för el och vätgas får söka EU-medel

Regeringen beslutade i går om att tillstyrka två ansökningar om medel ur EU:s fond...

Läs mer


NRC Group Sverige vinner stort kontaktledningsprojekt

NRC Group Sverige har tilldelats projektet Kville-Uddevalla, KTL-upprustning Etapp 1, där...

Läs mer


Mest lästaOnninen


gardenor

HRC

industrinät
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se