Facebook


Instagram

Förnyat samarbete kring tågtrafiken mellan Region Östergötland och Region Jönköpings län


2022-08-01

En helt ny fordonsflotta från 2025 i bland annat Jönköpings län och förnyat samarbete mellan Östergötlands län och Jönköpings län, är en del i den stora satsningen på ökat tågresande den kommande tioårsperioden. De nya spansktillverkade eltågen, CAFs Civity, kommer att susa fram i landskapet i södra Sverige med en färgsättning som visar att detta är Krösatåg.
Bild: Region Jönköpings län
En helt ny fordonsflotta från 2025 i bland annat Jönköpings län och förnyat samarbete mellan Östergötlands län och Jönköpings län, är en del i den stora satsningen på ökat tågresande den kommande tioårsperioden. De nya spansktillverkade eltågen, CAFs Civity, kommer att susa fram i landskapet i södra Sverige med en färgsättning som visar att detta är Krösatåg.

Genom ett förnyat samarbete mellan Region Östergötland och Region Jönköpings län säkras tågtrafiken på den gemensamma sträckan Mjölby-Tranås långsiktigt, där Östgötapendeln fortsätter trafikera Mjölby-Tranås och Krösatågen Tranås-Nässjö.

Under den kommande 10-årsperioden förväntas antalet tågresor öka kraftigt. För Östergötlands del innebär det att nuvarande fordonsflotta med Östgötapendeln inte kommer att räcka till för att täcka pendlingsbehovet. I Jönköpings län görs för närvarande stora satsningar på en helt ny fordonsflotta för Krösatågstrafiken.

Östgötatrafiken och Jönköpings Länstrafik har därför låtit göra en utredning kring hur samarbetet kring den gemensamma sträckan Mjölby-Tranås ska hanteras framöver.


Flera fördelar med nuvarande system
Utredningen visar att nuvarande trafiksystem där Östgötapendeln fortsatt trafikerar sträckan Mjölby-Tranås och Krösatågen trafikerar Nässjö-Tranås söderifrån har flera fördelar jämfört med alternativet att låta Jönköpings Länstrafik ta över trafikeringen på sträckan. För att hantera den långsiktiga resandeökningen i Östergötland föreslås Östgötapendeln kompletteras med Mälartåg ända till Mjölby, vilket skulle ge ett antal skip-stop tåg (tågen stannar på utvalda stationer) med Mälartåg på sträckorna Norrköping – Linköping – Mjölby.


”Trafikera samma orter”
– För det första, är vi oerhört glada över den samverkan vi har med Region Jönköpings län och den väg vi gemensamt tar nu för tågtrafiken i berörda regioner. För det andra, visar utredningen tydligt nyttan av att Östgötapendeln fortsätter trafikera samma orter som idag även under den kommande tioårsperioden, vilket är glädjande, säger Julie Tran (C), regionråd och ordförande i trafik- och samhällsplaneringsnämnden i Region Östergötland.

– Mälartåg till Mjölby kan på sikt bli en bra lösning på den angenäma utmaningen att fler och fler väljer ett hållbart resande med tåg, säger Martin Tollén (S), regionråd och förste vice ordförande i trafik- och samhällsplaneringsnämnden i Region Östergötland.

Region Östergötland och Region Jönköpings län har utifrån utredningen kommit överens om att påbörja avtalsdiskussioner för förnyat samarbete kring tågtrafiken mellan Östergötlands län och Jönköpings län motsvarande dagens upplägg.


”Viktigt för pendling”
– Det är viktigt att beakta näringslivsperspektivet i stråket. För att säkerställa kompetensförsörjningen är en ändamålsenlig infrastruktur och väl fungerande kollektivtrafik viktiga faktorer för att människor ska kunna pendla, säger Marcus Eskdahl (S), ordförande i nämnden för trafik, infrastruktur och miljö i Region Jönköpings län.

– Det är av central betydelse för regionernas utveckling att knyta samman tillväxtmotorerna i södra Sverige och av stor betydelse för kommunerna längs stambanan att kunna nå både Jönköping och Linköping, särskilt för Tranås kommun, tillägger Leif Andersson (C), förste vice ordförande i nämnden för trafik, infrastruktur och miljö i Region Jönköpings län.Redan idag går det bra att resa med Östgötatrafikens biljetter ombord på Mälartåg mellan Linköping - Norrköping samt mellan Norrköping - Kolmården. Mälartågs avgångar visas med grå färg i Östgötatrafikens reseplanerare, både på webbplatsen och i appen.

Jönköpings Länstrafiks nya fordon beräknas tas i bruk i början av 2025.


Källa: Region Jönköpings län

Skriv ut

Norconsult utvecklar utredningsverksamheten
för spår- och järnväg

Norconsults spår- och järnvägsteam har vunnit tre nya uppdrag inom utredning,...

Läs mer
SBS Betong 550

Järnvägsövergång stängs för spårbyte

Nästa vecka stängs järnvägsövergången i Kläpp (Lökom)...

Läs mer


SJ startar lokförarutbildning
i egen regi

Efterfrågan på tågresor ökar starkt och i dag utbildas inte tillrä...

Läs mer


Städrobot ger färre arbetsskador och renare kollektivtrafik

Lokalvårdsmetoder, kemikalier och robotar utvecklas snabbare än någonsin. Facility...

Läs mer


SJ är åter lönsamt och investerar stort

En kraftigt ökad efterfrågan på klimatsmarta och bekväma tågresor...

Läs mer

Stora störningar efter storm

En storm drog under onsdagskvällen in över Sverige och orsakade stor skada för...

Läs mer
Visionsbild över depån.

Skanska bygger spårvagns- och bussdepå i Helsingfors

Skanska har tecknat avtal med Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy, ett dotterbolag till City...

Läs mer


NRC vinner basunderhållskontraktet Mitt- och Ådalsbanan

NRC Group har tilldelats basunderhållskontraktet Mitt- och Ådalsbanan, där...

Läs mer


MTR startar flera nya lokförarutbildningar – med lön under utbildningen

Bristen på lokförare är ett stort problem för tågbranschen och att komma...

Läs mer


Tunnelbanan till Älvsjö: WSP får förtroende att utforma tunnel, järnvägsteknik och stationer

WSP har vunnit två komplexa och utmanande uppdrag i samband med Stockholms...

Läs mer
Avtalet undertecknas av fr v Jesús Esnaola Altuna, Commercial General Director CAF samt SJs vd Monica Lingegård och fordonsdirektör Arvid Fredman.

SJ har avtalat om 25 nya regionaltåg

Intresset för bekväma och klimatsmarta tågresor är större än nå...

Läs mer

Ny modern lokverkstad etableras i tågnavet Hallsberg

Siemens Mobility har tecknat ett 25-årigt hyresavtal med Train Alliance Sweden AB för...

Läs mer


Mest lästa
gardenor
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se