Facebook


Instagram

Klart med lösning för järnvägstunneln i Åkarp


2022-08-02

Bild: Trafikverket

Analyserna av betongtunneln i Åkarp är klara och arbetet kan nu återupptas. Färre åtgärder än vad som först befarades krävs för att säkra tunnelns livslängd. Det innebär att fyrspåret kan tas i drift hösten 2023 som planerat.

– Det är glädjande att vi kan återuppta arbetet i Åkarp igen. Det är inte lika omfattande arbeten som vi från början befarade. Allt kommer vara klart i tid så att vi kan öppna Fyrspåret i september 2023 som planerat, säger Jens Eisenschmidt, Trafikverkets projektchef för Fyrspåret Malmö-Lund.

Arbetet i Järnvägstunneln i Åkarp stoppades förra hösten och i januari fattades beslut att låta tågtrafiken köra på de tillfälliga spåren mellan Åkarp och Hjärup ytterligare ett år.

Kontroller visade brister i betongen på delar av tunnelns väggar. Trafikverket befarade att det kunde påverka konstruktionens kvalitet och livslängd på 120 år.

– Vi känner oss trygga med att de åtgärder som nu ska utföras kommer säkra Trafikverkets krav på livslängd som viktigt för underhåll och driften av järnvägen i framtiden, säger Jens Eisenschmidt.


Prover, tester och analys
Sedan arbetet stoppades har tester och analyser av tunnelns betong genomförts. Tunneln göts i etapper och består av cirka 150 block. Varje block har analyserats och borrkärnor har tagits ut. I laboratorier har betongen utsatts för påfrestningar som motsvarar flera års drift. Resultatet från analyserna visar att med relativt enkla åtgärder kan konstruktionens livslängd säkras.

– Det extra år som vi fick genom att flytta fram inkopplingen av spåren genom Åkarp och Hjärup räcker för att göra klart tunneln och därefter bygga spåren genom tunneln i Åkarp, säger Jens Eisenschmidt.


Tunnelarbete under jord
Att det inte behövs stora och omfattande åtgärder innebär också att det återstående arbetet med tunneln inte kommer märkas så mycket i Åkarp. Bland annat ska lös betong tas bort på delar av tunneln och ett lager betong ska sprutas på tunnelväggarna.

– Inget ska rivas och byggas upp igen. Det kommer heller inte krävas störande transporter genom Åkarp. Det material som behövs till arbetet i tunneln körs in via schakten i norr och söder, längs spåren. Så gott som allt arbete genomförs inne i tunneln, under jord, säger Jens Eisenschmidt.


Återställning från hösten 2023
Arbetet med att färdigställa tunneln startar efter sommaren. När tunneln är helt klar ska spåren genom tunneln byggas. Allt beräknas vara klart till nästa sommar, i god tid innan den stora inkopplingen i september 2023, då alla spåren och de nya stationerna på sträckan öppnas.

När Fyrspåret är inkopplat rivs de tillfälliga spåren och områdena kan återställas. Nya vägar över järnvägen kan öppnas i Åkarp och Hjärup. Återställningsarbetet beräknas pågå en bit in på 2024.


Källa: Trafikverket

Skriv ut

Norconsult utvecklar utredningsverksamheten
för spår- och järnväg

Norconsults spår- och järnvägsteam har vunnit tre nya uppdrag inom utredning,...

Läs mer
SBS Betong 550

Järnvägsövergång stängs för spårbyte

Nästa vecka stängs järnvägsövergången i Kläpp (Lökom)...

Läs mer


SJ startar lokförarutbildning
i egen regi

Efterfrågan på tågresor ökar starkt och i dag utbildas inte tillrä...

Läs mer


Städrobot ger färre arbetsskador och renare kollektivtrafik

Lokalvårdsmetoder, kemikalier och robotar utvecklas snabbare än någonsin. Facility...

Läs mer


SJ är åter lönsamt och investerar stort

En kraftigt ökad efterfrågan på klimatsmarta och bekväma tågresor...

Läs mer

Stora störningar efter storm

En storm drog under onsdagskvällen in över Sverige och orsakade stor skada för...

Läs mer
Visionsbild över depån.

Skanska bygger spårvagns- och bussdepå i Helsingfors

Skanska har tecknat avtal med Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy, ett dotterbolag till City...

Läs mer


NRC vinner basunderhållskontraktet Mitt- och Ådalsbanan

NRC Group har tilldelats basunderhållskontraktet Mitt- och Ådalsbanan, där...

Läs mer


MTR startar flera nya lokförarutbildningar – med lön under utbildningen

Bristen på lokförare är ett stort problem för tågbranschen och att komma...

Läs mer


Tunnelbanan till Älvsjö: WSP får förtroende att utforma tunnel, järnvägsteknik och stationer

WSP har vunnit två komplexa och utmanande uppdrag i samband med Stockholms...

Läs mer
Avtalet undertecknas av fr v Jesús Esnaola Altuna, Commercial General Director CAF samt SJs vd Monica Lingegård och fordonsdirektör Arvid Fredman.

SJ har avtalat om 25 nya regionaltåg

Intresset för bekväma och klimatsmarta tågresor är större än nå...

Läs mer

Ny modern lokverkstad etableras i tågnavet Hallsberg

Siemens Mobility har tecknat ett 25-årigt hyresavtal med Train Alliance Sweden AB för...

Läs mer


Mest lästa
gardenor
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se