Facebook


Instagram

Railcare förändrar organisationen i entreprenadverksamheten


2023-01-13

Bild: Railcare

Railcare Group anpassar sin organisation för att optimera personalresurserna inom entreprenad-verksamheten. Det görs genom att samla alla maskinoperatörer i Railcare Resources AB, där en ny verksamhetsansvarig rekryteras, samt genom att ta ett delvis nytt grepp om verksamheten i Storbritannien. Organisationsförändringen medför att kostnader motsvarande 3 miljoner kronor kommer att belasta resultatet under det fjärde kvartalet 2022.

Railcare Resources AB blir bolaget som kommer att förse övriga Railcare-bolag med maskinoperatörer till uppdrag som utförs inom både Entreprenad Sverige och Entreprenad Utland. Något som gör att resurserna kan optimeras utifrån aktuellt kundbehov och att operatörerna får bättre förutsättningar att utföra sitt arbete.

– Vårt primära syfte är att bygga ett ännu starkare team av maskinoperatörer. Det gör vi genom att samla dem i ett bolag och rekrytera en verksamhetsansvarig som ska utveckla såväl organisation som individ, säger Mattias Remahl, CEO på Railcare Group AB.

Som verksamhetsansvarig för maskinoperatörerna i Railcare Resources AB tillträder Lotta Dahlqvist från och med mitten av mars 2023. Lotta har en lång bakgrund inom organisationsutveckling och har som konsult arbetat med att utveckla team åt flera olika företag. Hon kommer närmast från en roll som rektor inom Skellefteå kommun. Mattias Remahl berättar:

– Lotta har framför allt stor erfarenhet av att bygga team och skapa laganda, något som är prioriterat i vår verksamhet. Medarbetare som trivs på jobbet bäddar i sin tur för både lyckade kunduppdrag och framtida kompetensförsörjning.

Vissa ändringar har också gjorts kopplade till verksamheten i Storbritannien då tidigare affärsområdesansvarig för Entreprenad Utland, Daniel Öholm, har lämnat Railcare Group. Med personalresurser som är mer gränsöverskridande och avropas utifrån uppdrag, är syftet även här att optimera resurserna.

– Vi kommer att jobba mer med samarbetspartners inom järnvägen i Storbritannien för att bättre nå ut med vårt erbjudande både inom och utanför ramavtalet med Network Rail, berättar Mattias Remahl.

Med anledning av organisationsförändringen kommer kostnader motsvarande 3 MSEK att belasta resultatet under Q4 2022. Mattias Remahl avslutar:

– Med de här förändringarna får vi en effektivare organisation med bättre resursstyrning och jag ser fram emot att fortsätta arbetet för en mer hållbar järnväg.


Källa: Railcare

Tipsa en vän Skriv utOmexom fortsätter att leverera likriktarstationer i Sverige, denna gång till Stadsmiljöförvaltningen i Göteborg och för stadens spårvägsnät.

Omexom fortsätter att leverera likriktarstationer i Sverige

Stadsmiljöförvaltningen i Göteborg har valt Omexom att ansvara för leverans av...

Läs mer
Elmia Nordic Rail
Lindesbergs station under 1940-talet. Bilden illustrerar hur många järnvägsstationer såg ut före nedmonteringen av trädgårdsanläggningarna som inleddes på 1950-talet.

Järnvägen fick Sverige att grönska

När stambanorna byggdes i Sverige var det också ett trädgårdsprojekt i stor...

Läs mer
Nytt stationshus östra fasaden (bilden är en illustration).

Jernhusen bygger Göteborgs nya stationshus

Jernhusen förvärvar byggrätten till Göteborgs nya stationshus. Med byggnaden...

Läs mer

Inhouse Tech projekterar och konstruerar broar längs Norrbotniabanan

Norrbotniabanan är en 27 mil ny kustnära järnväg mellan Umeå och...

Läs mer


SL har rustat Östermalmstorgs tunnelbanestation för 50 år framåt

Den 19 januari blev arbetena klara med att byta ut det tätskikt som utgör delar av taket...

Läs mer
Visionsbild över den nya tunnelbanestationen Hagastaden (bilden är en illustration).

KONE utrustar nya Hagastadens tunnelbanestation i Stockholm

KONE Corporation, en global ledare inom hiss- och rulltrappsbranschen, har ingått avtal med...

Läs mer


Persontågens punktlighet försämrades 2022

Tillförlitligheten för persontågen fortsätter att minska och nådde 2022...

Läs mer


Vy Tågs personal får toppbetyg av resenärerna

Varje år genomför Trafikverket en undersökning för att följa upp och...

Läs mer
ER1 i  Tåg i Bergslagens färger (bilden är en illustration).

Alstom vinner svenskt underhållskontrakt med VR för en flotta på 30 regionaltåg

Alstom har fått ett förnyat kontrakt med VR för underhåll av 30...

Läs mer

Skanska förbättrar tunnelbanestation i New York, USA, för 750 miljoner

Skanska har tecknat kontrakt med Metropolitan Transportation Authority om att förbättra...

Läs mer


Positivt resultat för utbildningar till järnvägstekniker

En av de största utmaningarna för Sveriges järnväg idag är det stora...

Läs mer


Railcare förändrar organisationen i entreprenadverksamheten

Railcare Group anpassar sin organisation för att optimera personalresurserna inom...

Läs mer


Mest lästa
gardenor

Extremeworks

HRC
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se