Facebook


Instagram

SL har rustat Östermalmstorgs tunnelbanestation för 50 år framåt


2023-01-23

Bild: SL

Den 19 januari blev arbetena klara med att byta ut det tätskikt som utgör delar av taket över biljetthallen på Östermalmstorgs tunnelbanestation. Därmed har SL förlängt livslängden på stationen med cirka 50 år och säkrat fortsatt trafik på Röda linjen.

Stora delar av tunnelbaneanläggningen byggdes för 60-70 år sedan och många tätskikt kommer att behöva bytas ut. SL gör löpande besiktningar och provtagningar för att säkerställa en fungerande anläggning.

Det gamla tätskiktet på stomkonstruktionen vid Östermalmstorg byggdes 1965. Genom att byta ut tätskiktet har SL förlängt tunnelbanestationens livslängd med cirka 50 år så att det fortsatt går att bedriva trafik på Röda linjen.

Ett tätskiktsbyte är rent tekniskt ett omfattande arbete som tar tid att genomföra och SL försöker begränsa störningar för trafikanter, förbipasserande och kringboende. Under det här arbetet har SL bland annat anpassat arbetstiderna för att minska bullernivåerna i biljetthallen.

– Det känns fantastiskt att vi nu är klara med vårt arbete som gör att hundratusentals tunnelbaneresenärer varje dag kan fortsätta resa med Röda linjen. Vi vill tacka alla närboende och aktiva i området som visat tålamod under byggtiden, säger Ulrika Hahne, projektledare på trafikförvaltningen.

Tätskiktsbytet vid Östermalmstorg har pågått sedan april 2022. Nu när SL är klara tar Stockholms stad över för att ge torget en ny gestaltning.


Källa: SL

Tipsa en vän Skriv utOmexom fortsätter att leverera likriktarstationer i Sverige, denna gång till Stadsmiljöförvaltningen i Göteborg och för stadens spårvägsnät.

Omexom fortsätter att leverera likriktarstationer i Sverige

Stadsmiljöförvaltningen i Göteborg har valt Omexom att ansvara för leverans av...

Läs mer
Elmia Nordic Rail
Lindesbergs station under 1940-talet. Bilden illustrerar hur många järnvägsstationer såg ut före nedmonteringen av trädgårdsanläggningarna som inleddes på 1950-talet.

Järnvägen fick Sverige att grönska

När stambanorna byggdes i Sverige var det också ett trädgårdsprojekt i stor...

Läs mer
Nytt stationshus östra fasaden (bilden är en illustration).

Jernhusen bygger Göteborgs nya stationshus

Jernhusen förvärvar byggrätten till Göteborgs nya stationshus. Med byggnaden...

Läs mer

Inhouse Tech projekterar och konstruerar broar längs Norrbotniabanan

Norrbotniabanan är en 27 mil ny kustnära järnväg mellan Umeå och...

Läs mer


SL har rustat Östermalmstorgs tunnelbanestation för 50 år framåt

Den 19 januari blev arbetena klara med att byta ut det tätskikt som utgör delar av taket...

Läs mer
Visionsbild över den nya tunnelbanestationen Hagastaden (bilden är en illustration).

KONE utrustar nya Hagastadens tunnelbanestation i Stockholm

KONE Corporation, en global ledare inom hiss- och rulltrappsbranschen, har ingått avtal med...

Läs mer


Persontågens punktlighet försämrades 2022

Tillförlitligheten för persontågen fortsätter att minska och nådde 2022...

Läs mer


Vy Tågs personal får toppbetyg av resenärerna

Varje år genomför Trafikverket en undersökning för att följa upp och...

Läs mer
ER1 i  Tåg i Bergslagens färger (bilden är en illustration).

Alstom vinner svenskt underhållskontrakt med VR för en flotta på 30 regionaltåg

Alstom har fått ett förnyat kontrakt med VR för underhåll av 30...

Läs mer

Skanska förbättrar tunnelbanestation i New York, USA, för 750 miljoner

Skanska har tecknat kontrakt med Metropolitan Transportation Authority om att förbättra...

Läs mer


Positivt resultat för utbildningar till järnvägstekniker

En av de största utmaningarna för Sveriges järnväg idag är det stora...

Läs mer


Railcare förändrar organisationen i entreprenadverksamheten

Railcare Group anpassar sin organisation för att optimera personalresurserna inom...

Läs mer


Mest lästa
gardenor

Extremeworks

HRC
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se