Facebook


Instagram

SL har rustat Östermalmstorgs tunnelbanestation för 50 år framåt


2023-01-23

Bild: SL

Den 19 januari blev arbetena klara med att byta ut det tätskikt som utgör delar av taket över biljetthallen på Östermalmstorgs tunnelbanestation. Därmed har SL förlängt livslängden på stationen med cirka 50 år och säkrat fortsatt trafik på Röda linjen.

Stora delar av tunnelbaneanläggningen byggdes för 60-70 år sedan och många tätskikt kommer att behöva bytas ut. SL gör löpande besiktningar och provtagningar för att säkerställa en fungerande anläggning.

Det gamla tätskiktet på stomkonstruktionen vid Östermalmstorg byggdes 1965. Genom att byta ut tätskiktet har SL förlängt tunnelbanestationens livslängd med cirka 50 år så att det fortsatt går att bedriva trafik på Röda linjen.

Ett tätskiktsbyte är rent tekniskt ett omfattande arbete som tar tid att genomföra och SL försöker begränsa störningar för trafikanter, förbipasserande och kringboende. Under det här arbetet har SL bland annat anpassat arbetstiderna för att minska bullernivåerna i biljetthallen.

– Det känns fantastiskt att vi nu är klara med vårt arbete som gör att hundratusentals tunnelbaneresenärer varje dag kan fortsätta resa med Röda linjen. Vi vill tacka alla närboende och aktiva i området som visat tålamod under byggtiden, säger Ulrika Hahne, projektledare på trafikförvaltningen.

Tätskiktsbytet vid Östermalmstorg har pågått sedan april 2022. Nu när SL är klara tar Stockholms stad över för att ge torget en ny gestaltning.


Källa: SL

Tipsa en vän Skriv ut

Regeringen sätter fokus på förbättring av det svenska järnvägsnätet

Med hösten runt hörnet rivstartar Tågföretagen återgången till...

Läs mer
system-of-systems

Positiv utveckling och spännande innovationsnominering

Railway Metrics and Dynamics (RMD) omsättning har börjat ta fart och bolaget har under...

Läs mer
Ulefos


Företag vill se satsningar på infrastruktur och hållbara transporter

Transporterna väntas öka på vägar, järnväg och till sjöss under...

Läs mer


Sena besked har satt käppar i hjulen för tågtrafiken under T23

Under det senaste året har tågtrafiken i Sverige inneburit stora utmaningar fö...

Läs mer


SVEAB Järnväg får ytterligare uppdrag inom projekt ALEX

Efter att ha bytt två plankorsningar under projektets pilotfas har SVEAB Järnväg nu...

Läs mer


Vi rustar för den gröna omställningen

Godsjärnvägen har en avgörande betydelse för många svenska industrifö...

Läs mer


Infranord bygger ny bangård i Kiruna

Infranord har fått i uppdrag av LKAB att bygga en ny bangård i anslutning till...

Läs mer
Lokverkstaden i Långsele är strategiskt belägen vid norra stambanan. 

Höga krav på elmateriel i tuff järnvägsmiljö

Vibrationer, rörelse, damm och smuts gör att järnvägsfordon innebär en...

Läs mer


Svevia reparerar Torpabron i Lilla Edet

Torpabron över Slumpån längs E45 genom Lilla Edet behöver repareras. Svevia...

Läs mer


Norconsult tar fram väg- och järnvägsplan med barnperspektiv

Norconsult har fått i uppdrag att ta fram en väg- och järnvägsplan för...

Läs mer
Omexom fortsätter att leverera likriktarstationer i Sverige, denna gång till Stadsmiljöförvaltningen i Göteborg och för stadens spårvägsnät.

Omexom fortsätter att leverera likriktarstationer i Sverige

Stadsmiljöförvaltningen i Göteborg har valt Omexom att ansvara för leverans av...

Läs mer


Mest lästaOnninen


gardenor

HRC

industrinät
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se