Facebook


Instagram

Hector Rail anmärker på nytt tågskyddssystem:

”Sverige borde avvakta”


2021-10-07

Bild: Stellan Ekdahl

Ett standardiserat europeiskt säkerhetssystem ska underlätta tågtransporter i Europa. Systemet ska finnas i alla Europas länder om drygt ett decennium, men redan nu börjar Sverige gå över från det gamla ACT2-systemet. För tidigt, anser den svenska godstågtransportören Hector Rail som tycker att Sverige borde väntat.
– Sverige borde låta de stora tågnationer som Tyskland och Frankrike gå före. Att vara först ut innebär kostnader som nu faller på bland annat oss, säger Petter Hydén, Teknisk supportingenjör på Hector Rail.

Om ungefär 15 år kommer det standardiserade ETCS-systemet  att möjliggöra för Hector Rail och andra godstågstransportörer att verka i hela Europa – utan att behöva byta lok vid nationsgränser eller att ha lok utrustade med flera nationella system. I ett kortare tidsperspektiv är fördelarna däremot få; för Europas godstågstransportörer betyder implementeringen av systemet både ekonomiska och tekniska utmaningar.

Övergången från det nationella tågsskyddsystemet, ACT2, innebär att de optiska signalerna längs järnvägarna tas ner och lokförarna kommer i stället att navigera genom en display i förarhytten. Hector Rail förstår det övergripande syftet och behovet av att på sikt byta ut äldre nationella tågskyddssystem, men anser att det inte ska göras på bekostnad av godstransportmarknaden.

– Det är en stor besparing för infrastrukturen, medan vi kommer få det mycket dyrare eftersom tekniken som krävs är kostsam. Staten skyfflar över kostnaderna på oss, helt enkelt. Under en övergångsperiod kommer vi även att behöva investera i STM:er (Specific Transmission Module), vilket är översättningsmoduler för att kunna köra på både de nya och gamla banorna, säger Petter Hydén.

Riskerar att skapa ”öar” av ETCS
Sverige är först i Europa med att prova ETCS-systemet och redan idag finns en första version på fyra banor: Botnia-, Ådals-, Haparanda- och Västerdalsbanan. Även om Petter Hydén menar att Sverige borde ha avvaktat och låtit större tågnationer stå för den kostsamma utprovningen kommer detta att överskuggas av problemen som uppstår om systemet inte implementeras på rätt sätt; utrullningen av systemet måste genomföras med eftertänksamhet och att processen följer en logisk ordning från norra Sverige till södra. Annars kommer det att skapas ”öar” av ETCS som försvårar nationella transporter när olika banor använder skilda system. Här krävs även en samordning med länder som är närmast och viktigast för svensk industri, som Norge, Danmark och Tyskland.

– Vi hoppas att Trafikverket har lyssnat på branschen och implementerar systemet på ett logiskt sätt, annars riskerar det att både bli svårt för oss att arbeta och onödigt kostsamt. Om vi ska vara först med det här i Europa måste det i alla fall göras på ett smart sätt. Sedan har vi problemet med växlingsloken där regelverket måste anpassas, säger Petter Hydén.


Potentiellt hot mot hela branschen
Inför en tågtransport rullas lasten fram till godstågen med hjälp av så kallade växlingslok. Farhågan är att det kommer bli krav att även växlingsloken ska tvingas använda ETCS-systemet, vilket kommer att innebära kostnader som i många fall kan överstiga lokets värde.

– Om det inte görs anpassningar i implementeringen och regelverket kommer många växlingslok att bli stående och man kommer istället att välja andra transportmedel. Det blir varken bra för oss eller för alla som inte vill se fler lastbilar på våra vägar. Vi hoppas att man lyssnar på oss i branschen så att övergången inte bli smärtsammare än vad den behöver vara, avslutar Petter Hydén.


Fakta: ETCS
ETCS är en del av ERTMS (European Railway Train Management System) som även innefattar tågradion som används för både muntlig kommunikation och ETCS-kommunikation – GSM-R (en utveckling av systemet för mobiltelefoni med tillägget R som står för Railway).


Källa: Hector Rail


Tipsa en vän     Skriv ut

Ramirent är med och bygger ut tunnelbanelinje i Stockholm

Region Stockholm förlänger tunnelbanans Blå linje från Kungsträdgå...

Läs mer
Elmia Nordic Rail
Fr. v. Peter Claesson marknadschef på Scantruck flankerad av Pär-Arne Lundqvist och Erik Lundqvist.

Scantruck tar över agenturen för Geismar och stärker sin portfölj mot järnvägen

Från och med 1 november 2022 tar Scantruck över verksamheten hos LLT Railparts AB som...

Läs mer


Utlösta optionsår för NRC Group på Västra Stambanan

NRC Groups underhållskontrakt för Hallsberg – Laxå och Hallsbergs...

Läs mer

Infranord tilldelas järnvägsentreprenaden E06 Västlänken

Trafikverket har tilldelat Infranord uppdraget att genomföra BEST-arbeten på Vä...

Läs mer


Världens säkraste tunnelbana byggd på snabbare tid och till lägre kostnad än planerat

Genom att använda digitala verktyg för kontinuerlig kvalitet och säkerhetskontroll...

Läs mer
Inställda tåg på Västkustbanan.

Underhållsarbeten på Västkustbanan i helgen

Från torsdag den 10 november kl. 23.00 till söndag den 13 november kl. 24.00 utför...

Läs mer


SJ återinrättar och utökar trafiken mellan Stockholm och Oslo

Nu är det äntligen dags att återuppta den efterlängtade tågtrafiken...

Läs mer
EvaHelena Dahl har arbetat i ledande roller på Trafikverket och WSP, både som chef och som projektledare. Nu kommer hon leda järnvägssektionen på WSP.

EvaHelena Dahl ny chef för Järnväg på WSP

WSP utser EvaHelena Dahl till ny chef för sektion Järnväg. Hon har ägnat...

Läs mer
COWI Sverige har, i partnerskap med Atkins, fått i uppdrag av Trafikverket att utreda och planera en delsträcka av den nya järnvägen mellan Göteborg och Borås.

COWI och Atkins planerar delsträcka av ny järnväg Göteborg - Borås

Den nya järnvägen kommer att möjliggöra snabbare och smidigare resor mellan...

Läs mer


Norconsult utreder nytt stickspår för frakt av flytande koldioxid

Växjö Energi AB planerar ett nytt järnvägsstickspår på sin anlä...

Läs mer
Fler vagnar av spårvagnsmodellen M33 rullas successivt ut. Här är en av alla 40. 

Mer kapacitet i Västtrafiks spårvagnstrafik – och bättre blir det

Kapaciteten i spårvagnstrafiken ökar. Hälften av de totalt 40 inköpta spå...

Läs mer


Höstens slemmiga fara är här

Löven som faller ner gör vägar och gång- och cykelvägar hala. När...

Läs mer


Mest lästa
gardenor

Extremeworks

HRC
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se